EU a Kanada se zavázaly více spolupracovat v klíčových oblastech

V návaznosti na třetí zasedání společného ministerského výboru EU-Kanada bylo vydáno společné prohlášení týkající se budoucí spolupráce obou partnerů.

Kromě spolupráce v humanitární oblasti a v oblasti mezinárodní bezpečnosti se stanovisko týká i vzájemných ekonomických vztahů. Obě strany se např. zavázaly k plné implementaci obchodní dohody CETA, podpoře obchodu a investic do ekologického zboží a služeb, zintenzivnění spolupráce s cílem prohloubit strategické partnerství v oblasti surovin, či podpoře multilaterálního obchodního prostřední na půdě Světové obchodní organizace. Spolupracovat chtějí i v oblasti klimatu, včetně závazku k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku.

• Teritorium: Evropa | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme