Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

CETA je obchodní dohodou mezi EU a Kanadou. Nastavuje snazší podmínky pro vzájemný obchod napříč sektory a odstraňuje širokou škálu obchodních překážek. Dohoda CETA byla podepsána 30. října 2016. Očekává se, že její provádění bude zahájeno v 1. pol. 2017.

Co je (CETA)?

Přínosy CETAKomplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) je moderní a ambiciózní dohodou o volném obchodu mezi EU a jejími členskými státy a Kanadou. Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a nabídnout evropským podnikům lepší obchodní příležitosti v Kanadě. CETA tak bude impulzem pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst.

CETA usnadní obchodování s Kanadou díky odstranění tarifních i netarifních překážek.

Hlavní úspěchy dohody jsou:

  • téměř úplné odstranění cel a celních překážek (98,6 % kanadských a 98,7 % evropských)
  • nalezení kompromisu ohledně pravidel původu
  • odstranění bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulace ve vybraných sektorech
  • otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb
  • posílení ochrany investorů a investic a mechanismus řešení sporů
  • úprava zeměpisných označení a další ochrana duševních práv

CETA představuje příležitost nastavit vysoké standardy takového mezinárodního obchodu, který bude v zájmu a ku prospěch občanů a životního prostředí. CETA obsahuje záruky, že prospěch z obchodu nebude na úkor společně sdílených hodnot demokratického procesu, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů či standardů životního prostředí. Tyto klíčové principy sdílené oběma smluvními stranami byly vtěleny také k připojenému Společnému výkladovému nástroji dohody CETA.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme