Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

Obchodní dohoda CETA slaví první výročí svého provádění

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou CETA oslaví 21. září 2018 první výročí svého prozatímního provádění. A její přínosy jsou jasně patrné na výsledcích vzájemného obchodu.

Pravidla obchodování mezi EU a Kanadou se zásadně zjednodušila z 20. na 21. září 2017. Tímto dnem totiž bylo zahájeno tzv. prozatímní provádění dohody CETA. „CETA přinesla celou řadu úlev pro naše výrobce či poskytovatele služeb,“ připomíná náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Odstraněno bylo 98 % veškerých cel a další cla budou odstraňována postupně. V roce 2023 bude obchod s průmyslovým zbožím kompletně liberalizován a cla či kvóty zůstanou pouze 6 %, resp. 8 % těch nejcitlivějších zemědělských položek. Zcela zásadní je otevření trhu služeb a pohybu jejich poskytovatelů, zjednodušení pravidel pro vysílání zaměstnanců a zlepšení přístupu ke kanadským veřejným zakázkám. Postupně jsou eliminovány také další netarifní překážky při vývozu zboží. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR již zaznamenává úspěchy českých firem napříč těmito oblastmi.

„Za rok 2017 vzrostl obchod mezi Českou a Kanadou o 26 % a trend růstu i letos. Když porovnáme vývoj obchodu za mezi lednem a červencem v loňském a letošním roce, s potěšením sledujeme další nárůst v hodnotě 35 %. Část tohoto trendu můžeme jistě připsat dohodě CETA,“ hodnotí výsledky obchodu náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Růstový trend vykazují i celoevropské statistiky, obrat v roce 2017 vzrostl o 7,5 % a meziročně obchod za prvních sedm měsíců roku 2018 vzrostl o 3 %.

Dohoda CETA byla podepsána 30. října 2016 v Bruselu a tím byl zahájen ratifikační proces. Česká republika ji ratifikovala jako šestý členský stát již v říjnu 2017 a až dá souhlas s dohodou všech osmadvacet unijních zemí (zatím ji ratifikovalo 9 států), vstoupí dohoda kompletně platnost. Z prozatímního provádění jsou vyloučeny ty oblasti, jež nejsou v kompetenci EU jako např. systém investiční ochrany či části kapitoly o finančních službách či další vybraná ustanovení dle příslušného rozhodnutí Rady.

Vše o dohodě CETA naleznete v  informačním materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu (ceta-komplexni-pruvodce-kanada-eu-evropska-unie-obchodni-dohoda.pdf, 1,3 MB). Najdete zde nejen informace o tom, co CETA zjednodušuje, ale i příklady, jak CETA v obchodě s Kanadou prakticky využít.

Kanada a CETA prakticky I: veřejné zakázky – jak a kde získat informace

Dohoda CETA, jejíž předběžné provádění bylo zahájeno 21. září 2017, otevírá kanadský trh veřejných zakázek evropským společnostem, což je bezesporu velká příležitost i pro české subjekty. Méně už se hovoří o tom, jak a k jakým informacím je možné se dostat – tyto informace proto nabízíme v tomto článku, včetně ilustrativního návodu, jak se dostat k informacím o veřejných zakázkách v provincii Ontario.

Odhaduje se, že veřejné zakázky tvoří až 12% kanadského HDP, což je bezesporu velmi zajímavá obchodní příležitost. Nabízejí se zakázky vypisované jak kanadskou vládou, tak jednotlivými provinciemi, městy a dalšími vybranými veřejnými subjekty, mezi které patří například Canadian Space Agency (informace o dalších podmínkách, minimální velikost zakázky a subjektech, na které se CETA vztahuje), přičemž provinční zakázky u velkých provincií, jako je například Ontario, které tvoří více než třetinu kanadského HDP, či Québec, nabízejí také zajímavé možnosti.

Klíčovou otázkou tedy jak, jak se dostat k bližším informacím. CETA předpokládá, že bude vytvořen jednotný portál pro přístup ke všem údajům o vypisovaných veřejných zakázkách – to je ovšem otázka dalších 5 lety. Prozatím je třeba hledat v jednotlivých kanadských zdrojích, jejichž základní přehled nabízíme níže.

Federální úroveň:

Federální vláda zveřejňuje všechny zakázky na vládním webu Buyandsell. Tato stránka umožňuje vyhledávání v několika kategoriích, jako jsou služby, zboží, stavební práce. Umožňuje také nastavit vyhledávání podle konkrétního odvětví, stejně jako podle provincií, ve kterých má být zakázka realizována.

Provinční úroveň:

Na provinční úrovni se často informace dávají na webové stránky provincií (odkaz – Příloha 2), například informace o tendrech vypisovaných provincií Ontario lze nalézt zde (odkaz). Pro ilustraci je možné nalézt zde (odkaz – Příloha 1) informace a návod na to, jak nalézt bližší údaje o jednotlivých zakázkách a zadávací dokumentaci.

Většina provincií navíc zveřejňuje informace na dalších známých stránkách, jako například MERX (detaily níže), jediná provincie Manitoba pak využívá pouze MERX. V některých případech mohou být části portálu zpoplatněné, případně může být zpoplatněné samotné elektronické podání nabídky.  

Další zdroje informací:

Naprostá většina veřejných zakázek je dostupná v soukromém systému společnosti MERX. Některé společnosti (jako například Toronto Transit Commission) dávají vše výhradně na vybrané webové stránky, jako například právě MERX, a na svých stránkách uveřejňují pouze základní informace. Za zmínku stojí, že do systému zadávají své veřejné zakázky i soukromé subjekty, jako například Bank of Montreal.

MERX funguje tak, že je možné se do systému zaregistrovat zdarma, přístup ke všem dokumentům a funkcionalitám je možné získat buď na základě pravidelné měsíční platby (20.95 CAD nebo jednorázové platby za zakázku ve výši přibližně 50 dolarů). Zakázky vždy obsahují informace o pověřené osobě a odkaz na dokumentaci ke stažení (v případě zaplacení platby).

Doplňující informace: Je třeba mít na paměti, že zdarma jsou často jen základní informace o tendru a bližší údaje jsou placené (to platí např. pro ontarijský systém či pro MERX). Zároveň je možné si po bezplatné registraci nastavit profil tak, aby zájemcům chodily na mail pravidelné informace ve vybraných odvětvích. Je také možné využít obecné informace o provinčních či federálních tendrech na MERX a v případě, že půjde o správný typ zakázky, nalézt poté stejné informace na webových portálech federální vlády či provincií. MERX je nicméně nejefektivnější agregátor celkové nabídky. Vzhledem k tomu, že je to ale kanadský portál, je třeba si zároveň ověřit, že jde o otevřený tendr, který je českým subjektům přístupný.

V případě zájmu o bližší informace je možné se obracet na české zastupitelské úřady v Kanadě, Velvyslanectví ČR v Ottawě a Generální konzulát ČR Torontu, nebo na zahraniční kancelář CzechTrade v Calgary.

David Müller, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Torontu, zdroj: http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/novinky_z_velvyslanectvi/kanada_a_ceta_prakticky_i_verejne.html

Přílohy:

Příloha 1: zakázky v jednotlivých provinciích a teritoriích (18 kB)

Příloha 2: jak postupovat v Ontariu – vyhledání, příprava a podání nabídky (24 kB)

Příloha 3: veřejné zakázky – doing business – webinář (1,9 MB)

Česká republika ratifikovala dohodu CETA

Po dokončení parlamentních procedur v polovině září, stvrdil prezident republiky Miloš Zeman 11. října 2017 ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Jeho podpisem ratifikačních listin se Česká republika připojila k pětici unijních zemí, které již dokončily své interní procedury.

Ratifikace CETA národními parlamenty je předpokladem pro definitivní vstup v platnost celé dohody. Ten nastane, jakmile všechny členské státy EU tyto procedury dokončí a Rada následně vydá rozhodnutí o uzavření dohody.

Jelikož tento proces zpravidla trvá minimálně dva roky, dohodly se EU a Kanada, že CETA bude prozatímně prováděna v částech, které spadají do výlučné kompetence EU. Jde o více než 95 % všech ustanovení této dohody. Termín zahájení prozatímního provádění byl stanoven na 21. září 2017.

Od tohoto data tak došlo k zásadnímu zjednodušení obchodování s Kanadou. Ze dne na den bylo odstraněno 98 % veškerých cel a zjednodušeny celní procedury. Významně se otevřela příležitost poskytovat služby na kanadském trhu a zjednodušena byla pravidla pro vysílání zaměstnanců nebo vstup investorů. Kanada také zásadně otevírá svůj trh veřejných zakázek. Společně budou regulátoři obou stran pracovat na dalším odstraňování netarifních překážek, zejména na uznatelnosti certifikátů a inspekcí v sektorech jako strojírenství či elektrotechnika.

V případě dalších dotazů, co CETA přináší pro Vaše podnikání a jak se změnila pravidla obchodu, využijte prosím kontaktní formulář.   

Prozatímní provádění dohody CETA zahájeno 

Dne 21. září 2017 bylo po společné domluvě Evropské unie a Kanady zahájeno prozatímní provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA). Podniky tak mohou využívat většinu dohody a využít tak příležitosti, které dohoda CETA nabízí.

Evropská unie a Kanada spuštěním prozatímního provádění umožňují čerpat výhody ještě před dokončení ratifikačního procesu. Obě strany symetricky budou provádět asi 95 % celé dohody. Jaké překážky budou tímto odstraněny konkrétně? Zde najdete jen příklady změn, které 21. zářím v obchodování mezi EU a Kanadou nastanou:

  • Dojde k okamžitému odstranění 98 % cel a celních překážek. To znamená např. snížení dovozní ceny javorového sirupu o 8% clo nebo snížení vývozní ceny elektrických lokomotiv o 9,5 %.
  • Otevření trhů s veřejnými zakázkami, trhů v hodnotě až 15 % HDP našich ekonomik.
  • Poskytovatelé služeb budou moci na našich trzích bez diskriminace ve prospěch těch domácích a uvolnění se dočkala také pravidla pobytu pro vyslané zaměstnance, jejich rodiny, poskytovatele poprodejních či servisních služeb a investorů.
  • Sjednocena díky CETA jsou také pravidla pro investování a ochrana těchto investic bude po dokončení ratifikačního procesu ve všech členských státech EU zaručena progresivním systémem investičního soudu.
  • CETA také stvrzuje snahu EU a Kanady odstraňovat netarifní překážky a spolupracovat v oblastech společného zájmu při vytváření pravidel a regulací dopadající na obchod, konkrétně budování systému uznávání certifikátů posuzování shody.

Prozatímně prováděna bude dohoda do té doby, než bude dokončen ratifikační proces ve všech členských státech Evropské unie. V České republice byly dokončeny parlamentní procedury, které jsou nutné k ratifikaci dohody. Poslanecká sněmovna i Senát s ratifikací vydaly souhlas, a nyní bude předložena dohoda CETA prezidentu republiky.

21. září je dalším z důležitých milníků v osmiletém procesu od otevření vyjednávání, tentokrát s přímými pozitivními dopady na podniky. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jako gestor dohody CETA, přivítá jakékoliv podněty a dotazy, které nás k tomuto cíli přiblíží. Využijte k tomu, prosím, kontaktní formulář v kapitole 10 této stránky.

Evropský parlament dal zelenou obchodní dohodě s Kanadou

Evropský parlament dne 15. února vyjádřil souhlas s Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou (CETA). Tímto krokem se otevírá cesta k zahájení prozatímního provádění, jakmile bude schválen také kanadskou stranou. Poslanci očekávají, že se tak stane již 1. dubna.

Dohoda CETA, dosud nejambicióznější dohoda o volném obchodu, byla schválena většinou 408 poslanců Evropského parlamentu, proti hlasovalo 254 poslanců a 33 se hlasování zdrželo. Podporu získala zejména ve frakcích Evropské lidové strany, Aliance liberálů a demokratů a Evropská konzervativní a reformní skupina, naopak rozdělena zůstala frakce Socialistů a demokratů a proti byli zbývající frakce.

Evropský parlament také souhlasil s Dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou. Nyní se očekává hlasování v kanadském parlamentu, aby dohoda mohla vstoupit v prozatímní uplatňování a podniky mohly začít čerpat výhody a příležitosti, které CETA přináší.

To znamená, že v řádu měsíců budou moci firmy využít v praxi odhadem asi 90% dohody. Zbývající části (např. investiční ochrana, přístup na trh investic pro portfoliové investice, ustanovení Investičního soudního systému a vybraná ustanovení finančních služeb a zdanění) vstoupí v platnost až po ratifikaci všemi národními parlamenty členských států EU.

V České republice byla dohoda CETA předložena oběma komorám Parlamentu v prosinci 2016 a očekává se, že ratifikace bude ukončena během 1. pol. 2017.

Pro více informací o dohodě CETA:

Dohoda CETA byla podepsána

Dne 30. října 2016 byla slavnostně podepsána Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé  (CETA). Na nedělním summitu EU-Kanada tak za EU učinili předseda Evropské rady D. Tusk, předseda Evropské komise J.-C. Juncker a premiér předsednické země R. Fico (SK) a za Kanadu svůj podpis připojil premiér J. Trudeau.

Poté, co se belgickým politikům podařilo najít kompromisní řešení, a odstranit tak pochybnosti a obavy regionu Valonska z negativních dopadů CETA, federální vláda Belgie, a tím i celá EU, mohla dát dohodě CETA zelenou. Po složitých vyjednáváních tak konečně Rada 28. října jednomyslně přijala rozhodnutí o podpisu a předběžném provádění dohody, a mohl se tak konat odložený summit.  

„CETA je skvělá dohoda, která otevírá nové příležitosti spolupráce EU a Kanady. Jsem rád, že se nakonec podařilo přesvědčit o jejích přínosech i poslední skeptiky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. CETA slibuje odstranění jak tarifních, tak netarifních překážek obchodu, se kterými se firmy při expanzi na kanadský trh potýkají. Díky odstranění všech cel na průmyslové zboží uspoří evropští výrobci až 470 milionů eur ročně. Významným přínosem bude také otevření trhu s veřejnými zakázkami, a to nejen s federálními, ale také provinciálními a městskými, které samy o sobě představují až 7 % kanadského HDP. Díky dohodě CETA se evropským podnikům otevře také trh se službami, zjednodušeno bude vysílání zaměstnanců a uznávání kvalifikace kanadskými úřady.

Strany dohody vnímají, že debata okolo dopadů globalizace o obchodní politiky je v poslední době velmi aktuální. Aby nebylo pochyb o tom, že dohoda CETA neobsahuje nic, co by mohlo zavdávat obavy z negativních dopadů na EU i Kanadu, doprovodily dohodu dokumentem, který bude sloužit jako nástroj pro interpretaci jednotlivých ustanovení dohody pro případné budoucí spory. Tento dokument reflektuje jen to, co skutečně dohoda CETA obsahuje a vyvrací neopodstatněné obavy veřejnosti. „Skutečně není důvod obávat se ohrožení demokratických principů. EU i Kanada si zachovávají plné právo na regulaci v zájmu svých občanů. Dovážené zboží musí respektovat všechny platné požadavky v zemi, kam směřuje, tedy včetně principu předběžné opatrnosti na straně EU. Regulatorní spolupráce je dobrovolná a naopak přinese širší diskuse s odbornou veřejností, aniž by byly dotčeny legislativní postupy a svrchovanost parlamentů,“ dodává ministr Jan Mládek k výkladu CETA.

Nyní čeká EU i Kanadu spuštění ratifikačního procesu, tedy předložení dohody k souhlasu našim parlamentům. Na straně EU se jedná nejen o souhlas Evropského parlamentu, ale také o ratifikaci všemi národními parlamenty. K tomu bude třeba nejméně dva roky. Proto se smluvní strany dohodly, že než dohoda vstoupí v definitivní platnost, bude prováděna prozatímně s výjimkou několika málo oblastí (zejména investiční ochrana a mechanismus řešení sporů, provázané části kapitoly o finančních službách, aj.). Tím budou moci naše firmy čerpat přínosy z dohody CETA co nejdříve. Zahájení předběžného provádění bude možné poté, co s CETA vysloví souhlas Evropský parlament a kanadský parlament přijme příslušnou prováděcí legislativu, tedy zřejmě v prvním kvartále roku 2017.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme