Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

Konference Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU-Kanada (CETA): příležitosti pro české firmy

Dne 13. března 2017 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sešli odborníci z Evropské unie a Kanady, aby probrali novinky a zásadní změny, které s sebou přináší nedávno podepsaná dohoda CETA. Témata diskusí byla vybrána na základě dialogu s firmami, jednalo se především o uznávání certifikací, pravidla původu a mezinárodní mobilitu.

Diskusi zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl společně se zástupcem generálního ředitelství pro obchodu Evropské Komise Maurem Petriccionem, kanadskou velvyslankyní v ČR Barbarou C. Richardson a náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou. Shodli se, že CETA je rámcem a nabídkou pro firmy, jež přináší mnoho výhod především pro malé a střední podniky. To, zda tuto nabídku firmy využijí, je již na nich, což také rozhodne o tom, nakolik bude projekt CETA úspěchem v každodenním obchodě.

Podle Vladimíra Bärtla je CETA příkladem dobré mezinárodní dohody, která nesnižuje standardy ani právo regulovat a je „dobrou zprávou v dnešním světě protekcionistických nálad“. Otázka okamžiku platnosti stále není jednoznačná, ale cílem obou stran je zahájit provádění dohody do léta.  Na evropské straně je pro prozatímní provádění vše připraveno, Evropský parlament dohodu schválil 15. února 2017  a nyní se očekává dokončení ratifikace na kanadské straně.  Určeným datem tak efektivně bude prováděno asi 90% všech ustanovení dohody. Zbývající část dohody (např. část ustanovení ve finančních službách, investicích či mechanismus investičního soudu) bude platit až po ratifikací ve všech členských státech EU.

CETA byla dokončena v době, kdy je pozornost veřejnosti upřena na obchodní politiku mnohem více, než před osmi lety. Příklad vyjednávání s Kanadou a jeho konečný výsledek ukazují, že dohody o volném obchodu nejsou hrozbou našim standardům, ale naopak je zdůrazňují a potvrzují.  Daniel Hohnstein, z kanadské právní firmy BLG, ve svém vystoupení na úvod odpolední části zdůraznil, že CETA určuje jasně nová pravidla bilaterálního obchodu s Kanadou.  Představil také unijní projekt mapující  příležitosti pro evropské firmy na kanadském trhu a jak na tento trh proniknout a využít dohodu CETA. Postupně budou v tomto dvouletém projektu vydány tři zprávy – Road map implementace dohody CETA, analýzu mapující obchodní překážky, a komplexní studii o skutečných možnostech vstupu na trh pro EU podniky.

Aby podniky mohly čerpat výhody z dohody CETA, je nezbytné, aby zboží mělo původ, tj. bylo vyrobeno či zpracováno dostatečným způsobem na území EU a Kanady. Moderní a poměrně komplexní pravidla původu   –  obecné podmínky pro udělení původu, pravidla pro řešení pochybností v prohlášení exportéra či konkrétní pravidla pro jednotlivé druhy zboží průmyslového i zemědělského představila expertka Evropské komise Isabela Garcia Catalan. CETA používá standardní metody určení původu, nově také pro vybrané skupiny harmonizovaného celního sazebníku je chemická reakce jako pravidlo stanovení původu. Jistého zjednodušení bylo dosaženo pro vybrané textilní výrobky. Pro oblast průmyslových výrobků je umožněn dovoz i nepůvodních hlavních částí, pokud výrobek jako celek naplní daná pravidla (HS 84, 85 a 90). Pro výrobce v automobilovém sektoru bude zajímavou možností kumulovat původ mezi EU-Kanadou-USA, v případě, že všechny smluvní strany mají vzájemné preferenční dohody. Toto ustanovení vzhledem k absenci dohody EU-USA však prozatím nebude aplikovatelné. Dohoda CETA je také první bilaterální dohodou spadající pod nový systém registrace vývozců REX.

Významným přínosem dohody CETA je snaha odstraňovat netarifní překážky obchodu. Příkladem takové překážky je povinnost certifikace výrobku pro cílový trh, resp. jiná osvědčení či inspekce jeho výroby. To řeší CETA v tzv. Protokolu o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody. Obě strany se shodly, že si navzájem budou uznávat výsledky posouzení shody třetí stranou, které dokládají, že daný výrobek je v souladu s normami a požadavky cílového trhu. Jak v EU, tak v Kanadě mohou osvědčení o shodě vydat pouze akreditované subjekty. Na základě CETA tak byla nastavena úzká spolupráce mezi akreditačními orgány EU skrze zastřešující organizaci European Accreditation a Standards Council of Canada. Tyto instituce budou společně pracovat na implementaci dohody CETA, což představili jejich zástupci Andreas Steinhorst a Stephan Head. Prvním projektem je srovnávání přístupu k zařízení a ochranných systémů pro prostředí s nebezpečím výbuchu (předpisy ATEX, resp. v Kanadě HazLoc). Předpokládá se, že společné práce budou postupovat v tempu dvě až tři kategorie za rok.

Třetím specifickým tématem konference byla mobilita pracovní síly – vysílání zaměstnanců, pohyb poskytovatelů služeb, možnosti pro investory, a také uznávání profesních kvalifikací. Zástupce Evropské komise Jan Saver představil nové podmínky pohybu pracovní síly. CETA zjednodušuje podmínky pro vysílání manažerů, expertů a stážistů, pro smluvní poskytovatele služeb a svobodné profese, pro krátkodobé podnikatelské cesty a investory. Národní koordinátorka pro uznávání odborných kvalifikací z MŠMT poukázala na prostor, který CETA vymezila pro dohody mezi profesními komorami svobodných povolání o uznávání kvalifikace. Vyjednávání CETA podnítilo rozhovory mezi kanadskou a unijní komorou architektů a očekává se, že dohoda o vzájemném uznávání vzdělání bude podepsána na podzim 2017 v Montréalu.

Níže najdete prezentace jednotlivých řečníků spolu s programem celé akce:

Pozvánka – program konference (pdf, 386 kB)

van Kessle Canadian perspective on CETA (pdf, 1,1 MB)

Heger GZ Media in Canada (pdf, 2,1 MB)

Šimanová, Kocourek Národní dopadová studie CETA (pdf, 1,8 MB)

Hohnstein CETA Market access support project (pdf, 456 kB)

Head SSC MR of conformity assessment (pdf, 505 kB)

Steinhorst EA MR of conformity assessment (pdf, 1,4 MB)

Růžička CAI vzájemné uznávání a akreditace v ČR (pdf, 496 kB)

Catalan rules of origin in CETA (bude doplněno)

Saver mobility in CETA (pdf, 146 kB)

Holečková uznávání profesních kvalifikací (pdf, 915 kB)

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme