Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

CETA v detailu

Jednání o  CETA byla zahájena na summitu EU-Kanada, který se konal dne 6. 5. 2009 v Praze. Po pěti letech vyjednávání byl obsah dohody uzavřen a od září 2014 byl text dohody zveřejněn. Následovalo dvouleté období právních prací na textu a překladech. Dne 30. října 2016 byla dohoda CETA slavnostně podepsána čelními zástupci EU a Kanady. Během slavnostního summitu připomínající čtyřicetileté výročí smluvních vztahů EU-Kanada byla také podepsána Dohoda o strategickém partnerství. K samotné dohodě byly v okamžik podpisu připojena prohlášení smluvních stran a také společný výkladový instrument, který pro případ sporů z dohody poskytuje jednoznačný výklad vybraných ustanovení dohody.

Podpis dohody CETA je začátkem ratifikačního procesu. V EU musí souhlas s dohodou vyslovit Evropský parlament a Rada, ale také všechny členské státy. CETA je totiž z právního hlediska dohodou smíšenou. Zpravidla celý ratifikační proces trvá nejméně dva roky. V České republice ratifikuje obdobné obchodní dohody prezident republiky se souhlasem obou komor Parlamentu ČR (jde o mezinárodní smlouvu prezidentského typu dle čl. 49 Ústavy ČR). Souhlas obou komor Parlamentu ČR byl s dohodou CETA udělen. Informace o parlamentní proceduře. Dohoda tak bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky. Do dnešního dne dokončily vnitrostátní ratifikační procedury Lotyšsko, Dánsko a Malta.

Dohoda CETA je však prozatímně prováděna na základě čl. 30.7. Smyslem institutu prozatímního provádění je to, aby mohly podniky čerpat výhody z nové dohody co nejdříve, než budou dokončeny veškeré ratifikační procedury členských států EU, které zpravidla trvají několik let. EU rozhodla o prozatímním provádění ve formě rozhodnutí Rady. Podmínkou zahájené prozatímního provádění bylo dokončení ratifikačních procedur na úrovni EU, tj. souhlas Evropského parlamentu s dohodou, a na kanadské straně, spočívající v přijetí dohody tamním parlamentem a vydání potřebné prováděcí legislativy. Dohoda CETA je prozatímní provádění od 21. září 2017.

Rozsah provádění je definován v rozhodnutím Rady a ze strany Kanady je reciproční. Od 21. září je prováděno asi 95 % veškeré dohody, vyloučena jsou vyloučena následující ustanovení: investiční ochrana, přístup na trh investic pro portfoliové investice (MA pro přímé zahraniční investice spadá pod výlučnou kompetenci a prováděn bude), ustanovení Investičního soudního systému, ustanovení upravující camcording (nelegální natáčení filmů v kině), vybraná ustanovení v správného a soudního rozhodování v kapitole o udržitelném rozvoji, a vybraná ustanovení finančních služeb a zdanění.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme