EU podepsala partnerství v oblasti konektivity s Indií

Během sobotního jednání lídrů obou z EU a Indie, které se uskutečnilo v Portu, uzavřeli zástupci obou stran komplexní partnerství v oblasti konektivity, jež se zaměřuje na několik klíčových oblastí. Patří mezi ně spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, digitální oblasti, dopravě a v oblasti propojení osob.

Co se týče životního prostředí, zaměří se partnerství zejména na podporu výroby čisté energie, například prostřednictvím regulační podpory výstavby plovoucích solárních, větrných a mořských elektráren či na oblast skladování energie.

V digitální oblasti chtějí obě strany spolupracovat na zajištění ochrany osobních údajů a soukromí, zvýšit bezpečnost přeshraničních datových toků a podpořit rozvoj 5G sítí.

V odvětví dopravy bude spolupráce probíhat zejména co se týče normalizace a certifikace, dialogu ohledně dekarbonizace a digitalizace dopravy a rozvoje udržitelné mobility. 

• Teritorium: Evropa | Indie | Zahraničí
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme