EU podepsala přelomovou celoatlantickou deklaraci o výzkumu a inovacích se 7 partnerskými zeměmi

Ve středu 13. července Evropská unie, Argentina, Brazílie, Kanada, Kapverdy, Maroko, Jižní Afrika a Spojené státy podepsaly novou deklaraci o výzkumu a inovacích.

Díky deklaraci spojí atlantští partneři své síly k naplnění mise „Obnovme naše oceány a vody do roku 2030“, k Partnerství pro klimaticky neutrální, udržitelnou a produktivní modrou ekonomiku a k Akčnímu plánu pro Atlantik 2.0. Aliance je příkladem globálního přístupu EU k vypořádání se s nejnaléhavějšími výzvami, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, znečištění, ochrana a obnova ekosystémů, udržitelných a inkluzivních oceánských ekonomik a také k naplnění cílů Evropské zelené dohody.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme