EU podpoří propagaci evropských potravin

Evropská komise ve spolupráci s Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) schválila 81 kampaní, které budou mít za cíl propagovat evropské zemědělsko-potravinářské výrobky jak v EU, tak ve třetích zemích.Cílem je zlepšit komunikaci ohledně kvality evropských potravin, zejména těch chráněných zeměpisnými označeními. Celkem se kampaně budou soustředit na 55 zemí mimo EU, např. Brazílii, Kanadu, Čínu, Mexiko a Indii a budou pokrývat jak mléčné výrobky, tak ovoce a zeleninu. Na kampaně je z rozpočtu EU vyhrazeno 200 milionů euro na příští 3 roky.

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme