Evropská komise: Česká ekonomika se zotavuje rychleji

Evropská komise předpokládá, že česká ekonomika by mohla předkrizové úrovně dosáhnout ještě letos. To je rychleji, než se původně očekávalo. Lepších hospodářských výsledků by měla dosáhnout i celá EU.

Oproti předchozím očekáváním má k oživení evropského hospodářství dojít rychleji, neboť hospodářská aktivita v prvním čtvrtletí roku překonala očekávání a lepší zdravotní situace ve druhém čtvrtletí vedla k rychlejšímu rozvolňování omezujících protiepidemických opatření. 

Díky opětovnému otevírání ekonomik a optimistickým ukazatelům hospodářského klimatu hospodářský růst zrychluje

Podle průběžné hospodářské prognózy z léta 2021 má hospodářství v EU i v eurozóně letos zaznamenat růst o 4,8 % a v roce 2022 o 4,5 %. Ve srovnání s předchozí prognózou z jara je míra růstu v roce 2021 v EU (+0,6 procentního bodu) a eurozóně (+0,5 procentního bodu) výrazně vyšší, zatímco v roce 2022 v obou oblastech vykazuje pouze mírný nárůst (+0,1 procentního bodu). Na úroveň před krizí by se měl reálný HDP vrátit v posledním čtvrtletí roku 2021, a to jak v EU, tak v eurozóně. V eurozóně je to o čtvrtletí dříve, než se očekávalo v jarní prognóze.

Podle prognózy růst posílí v důsledku několika faktorů: Zaprvé, hospodářská činnost v prvním čtvrtletí roku překonala očekávání. Zadruhé, účinná strategie proti šíření viru a narůstající míra proočkovanosti vedly k poklesu počtu nových infekcí a hospitalizací, což následně umožnilo členským státům EU v následujícím čtvrtletí znovu otevřít své ekonomiky. Tento krok přinesl prospěch zejména podnikům v odvětví služeb. Optimistické výsledky průzkumu u spotřebitelů a podniků, jakož i údaje sledující mobilitu, naznačují, že již nyní dochází k výraznému oživení soukromé spotřeby. Kromě toho existují jasné známky oživení cestovního ruchu v rámci EU, ke kterému by měl dále přispět nový digitální certifikát EU COVID, platný od 1. července. Očekává se, že tyto faktory společně převáží nad nepříznivými dopady dočasného nedostatku vstupů a rostoucích nákladů, které dolehly na části výrobního odvětví.

Nezaměstnanost v červnu klesla. Česko je opět premiantem v EU

Podle očekávání mají být hlavní hnací silou růstu soukromá spotřeba a investice, přičemž je podpoří i zaměstnanost, u níž se očekává, že bude pohyb hospodářské činnosti kopírovat. Přínosem pro vývoz zboží z EU by měl být silný růst hlavních obchodních partnerů EU, avšak vývoz služeb utrpí v důsledku přetrvávajících omezení mezinárodního cestovního ruchu.

Očekává se, že k růstu významně přispěje Nástroj pro oživení a odolnost. Celkové bohatství, které tento nástroj v horizontu prognózy vytvoří, má činit přibližně 1,2 % reálného HDP EU v roce 2019. Očekávaný objem jeho růstového impulsu se oproti předchozí prognóze v podstatě nezměnil, neboť informace z plánů pro oživení a odolnost, které byly oficiálně předloženy v posledních měsících, obecně potvrzují hodnocení provedené na jaře.

Míra inflace mírně vzrostla, ale v roce 2022 má zpomalit

Prognóza inflace v letošním a příštím roce byla rovněž upravena směrem nahoru. Očekává se, že rostoucí ceny energie a komodit, výrobní překážky způsobené kapacitními omezeními a nedostatkem některých vstupních složek a surovin, jakož i silná poptávka doma i v zahraničí budou v letošním roce vyvíjet tlak na růst spotřebitelských cen. Jakmile se vyřeší výrobní omezení a dojde ke sbližování nabídky a poptávky, měly by tyto tlaky v roce 2022 postupně zmírňovat.

Proto se nyní předpokládá, že inflace v EU dosáhne v letošním roce průměrně 2,2 % (+0,3 procentního bodu ve srovnání s jarní prognózou) a 1,6 % v roce 2022 (+0,1 procentního bodu). V eurozóně má inflace v roce 2021 dosáhnout průměrně 1,9 % (+0,2 procentního bodu) a v roce 2022 pak 1,4 % (+0,1 procentního bodu). 

Podstatná rizika

Nejistota a rizika spojená s výhledem růstu jsou vysoká, celkově však zůstávají vyrovnaná.

Rizika spojená s výskytem a šířením mutací viru COVID-19 podtrhují důležitost dalšího zrychlení očkování. Hospodářská rizika souvisí především s reakcí domácností a podniků na změny v omezeních.

Inflace může být oproti předpokladům nakonec vyšší, a to pokud budou omezení nabídky trvalejšího rázu a cenové tlaky se výrazněji promítnou do spotřebitelských cen.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí, prohlásil: „Evropské hospodářství se úspěšně zotavuje a důležité díly skládačky do sebe zapadají. Díky účinné strategii proti šíření viru a narůstající míře proočkovanosti se naše ekonomiky dokázaly znovu otevřít rychleji, než se očekávalo. Obchod se držel na dobré úrovní a i domácnosti a podniky se oproti očekávání dokázaly lépe přizpůsobit životu za pandemie COVID-19. Po mnoha měsících omezení je důvěra spotřebitelů i cestovní ruch na vzestupu. Hrozbě nových mutací však bude třeba věnovat obzvláštní pozornost, aby byla zajištěna bezpečnost cestování. Tato povzbudivá prognóza je mimo jiné výsledkem správných politických rozhodnutí, která byla přijata v pravý čas. Zohledňuje rovněž výrazný impulz, který našim hospodářstvím v nadcházejících měsících dá Nástroj pro oživení a odolnost. Rostoucí inflaci, která je způsobena nejen silnější domácí a zahraniční poptávkou, budeme muset pozorně sledovat. A jako vždy musíme mít na paměti rozdíly: hospodářství některých členských států se vrátí na úroveň před krizí již do třetího čtvrtletí 2021 – a to lze považovat za opravdový úspěch – ostatním členským státům to však bude trvat déle. Podpůrné politiky musí být k dispozici tak dlouho, jak bude třeba, a země by měly postupně přejít k diferencovanějším fiskálním přístupům. Nyní však nesmíme polevit v rychlém proočkování evropanů, aby se mutace viru nazačaly šířit.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Hospodářství EU letos vykáže nejrychlejší růst za celá desetiletí – podpoří jej silná domácí i celosvětová poptávka a oživení v odvětví služeb, jež od jara nabralo oproti očekávání rychlejší spád. Rovněž díky tomu, že omezení zavedená v prvních měsících roku zasáhla hospodářskou činnost méně, než se předpokládalo, zvyšujeme prognózu růstu na rok 2021 o 0,6 procentního bodu. Jedná se o nejvyšší úpravu směrem nahoru za více než 10 let, jež odráží důvěru podniků, která v posledních měsících dosáhla rekordního maxima. Nástroj pro oživení a odolnost dává Evropě jedinečnou příležitost začít psát novou kapitolu silnějšího, spravedlivějšího a udržitelnějšího růstu. Abychom nastavený směr udrželi, je nezbytné, aby politická podpora byla k dispozici tak dlouho, jak to bude nutné. Naprosto zásadní je pak potřeba znásobit úsilí o proočkovanost a stavět na pozoruhodném úspěchu, jehož jsme v posledních měsících dosáhli: šíření mutace delta je výmluvnou připomínkou toho, že ze stínu pandemie jsme dosud nevystoupili.“

Souvislosti

Tato prognóza vychází ze souboru metodických předpokladů, pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny komodit, s datem uzávěrky 26. června. V případě všech ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů ohledně vládních politik, zohledňuje tato prognóza informace, které byly k dispozici do 28. června včetně. Projekce nepočítají s žádnými změnami politik s výjimkou případů, kdy jsou nové politiky věrohodně a dostatečně podrobně oznámeny.

Evropská komise zveřejňuje každoročně dvě souhrnné prognózy (jarní a podzimní) a dvě prognózy průběžné (zimní a letní). Průběžné prognózy zahrnují roční a čtvrtletní ukazatele HDP a inflace v běžném a následujícím roce pro všechny členské státy a také souhrnné ukazatele pro EU a eurozónu.

Jako příští vydá Evropská komise podzimní hospodářskou prognózu 2021, která by měla být zveřejněna v listopadu 2021.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme