Evropská organizace pro kvalitu představila vítěze ceny Evropský lídr kvality 2021

Cenu Evropský lídr kvality (European Quality Leader – EQL) uděluje Evropská organizace pro kvalitu (EOQ) každoročně. Do finále soutěže se dostal Petr Baudyš ze společnosti Penny Market s.r.o., v celkovém hodnocení obsadil druhé místo.

„Lídři kvality“ dle organizace EOQ jsou jednotlivci, kterým se podařilo vést jejich organizace k úspěchu, ze kterého těží různé zainteresované strany, a to díky jejich stylu řízení a díky změnám a procesům zlepšování kvality, které zavedli prostřednictvím svých týmu.

Manažer kvality roku ČR, cena udělovaná Českou společností pro jakost | ČSJ

Petr Baudyš se jako vítěz českého národního kola ceny Manažer kvality roku 2021 stal jedním ze čtyř finalistů ceny Evropský lídr kvality. Nominace do ceny Evropský lídr kvality předkládá všech 24 národních zástupců EOQ (zpravidla se jedná o spolky či asociace působící na poli kvality), kteří nominují do evropského kola vítěze kol národních.

Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny Market s.r.o. působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin více než 30 let. Ve společnosti Penny Market odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti. Významně se podílí na tvorbě IT aplikací pro řešení problematiky kvality (např. pro testování kvality nebo krizové řízení). Pro prodejny také zajišťuje implementaci normy ISO 22000 a dalšího zlepšování na jejím základě, pro sklady pak zavádění standardu IFS. Petr Baudyš rovněž vystupuje na odborných konferencích, jako jsou From Farm to Fork či odborné kulaté stoly.

Cena European Quality Leader Award je udělována vynikajícím osobnostem, které věnují svůj čas, energii a znalosti, aby svá přesvědčení sdíleli ve prospěch evropské společnosti. Ocenění si klade za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, a poskytnout tak následování hodný příklad dalším odborníkům na těchto pozicích. Lídr kvality je vedoucí pracovník v organizaci, kterému se podařilo posunout organizaci k úspěchu, ze kterého těží různé zainteresované strany, a to díky svému vedení a díky změnám a procesům zlepšování kvality, které zavedl přímo prostřednictvím týmu.

Petr Baudyš ze společnosti Penny Market s.r.o. | ČSJ

Evropská organizace pro kvalitu (EOQ) sdružuje více než 70 000 členů a 500 000 společností v rámci členských a partnerských organizací v Evropě i po celém světě. EOQ je mezioborová evropská organizace, která usiluje o účinné zlepšování v oblasti řízení kvality jako koordinační orgán a katalyzátor členských organizací, a to s cílem zlepšit evropskou společnost podporou kvality v tom nejširším slova smyslu. Titul Evropský lídr kvality (European Quality Leader – EQL) uděluje EOQ nejlepšímu kandidátovi v každoroční soutěži s přihlédnutím k definovaným kritériím EOQ-EQL.

Celkovým vítězem ceny EQL za rok 2021 se stal Fernando Alberto Mesquita de Melo z Portugalska, generální ředitel společnosti Amorim Cork Flooring, světové jedničky ve výrobě a distribuci korkových podlahových a stěnových krytin.

Porota ceny pracovala ve složení: prezident EOQ – Torolf Paulshus, první viceprezidentka EOQ – Dr. Anni Koubek, generální tajemník EOQ – Ulf Gustavsson a vítěz EQL 2020 – Carlos Ribas.

Redakčně upravená tisková zpráva České společnosti pro jakost

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme