Evropské dotace přispěly k čistotě ovzduší v Pelhřimově

Firma IROMEZ modernizovala přenosovou síť tepla, snížila emise a ušetřila náklady na topení svým odběratelům.Firma IROMEZ čerpala dotaci z Výzvy I programu Úspory energie v SZT OP PIK. Program je zaměřen na podporu výstavby, rozvoje, propojování a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií. „Ve Výzvě I tohoto programu získalo dotaci 33 projektů v hodnotě 538 milionů korun, dosud bylo proplaceno 356 milionů,“ říká Lukáš Vymětal z Agentury pro podnikání a inovace, která administruje OP PIK a pomáhá žadatelům s žádostmi o dotace.

Cílem dotačního projektu společnosti IROMEZ byla rekonstrukce části zásobovací sítě, dosažení úspor tepelné energie, nákladů na provoz a snížení emisí. Součástí projektu byla také optimalizace systému zásobování teplem. Projekt byl realizován ve třech etapách, kdy každá pokryla vybranou část primárního systému zásobování teplem ve městě Pelhřimov. Příprava a realizace projektu byla pro firmu velkou výzvou, probíhal téměř čtyři roky (z toho realizační část v období červen 2017–leden 2019) a přinesl společnosti řadu cenných technických a projektových zkušeností.

„Investici jsme zrealizovali podle našich představ a ve velmi dobré kvalitě. Mám velkou radost, že se nám podařilo centrální zásobování v Pelhřimově zmodernizovat a učinit jej šetrnějším pro životní prostředí. Zastávám názor, že město jsme nezdědili po předcích, ale máme je půjčené od našich dětí,“ říká Hana Zíková, jednatelka společnosti.

IROMEZ s.r.o.

Společnost IROMEZ s.r.o. vyrábí a dodává především tepelnou a elektrickou energii. Teplem zásobuje asi 3 tisíce domácností, dále školy, školky, objekty města Pelhřimova, úřady, a výrobní objekty podnikatelské sféry. Je také výrobcem elektrické energie, která zde vzniká kombinovanou výrobou ve dvou turbínách. Hlavním palivem pro výrobu tepla a elektrické energie je lesní biomasa. V současné době tvoří 97 % palivové základny společnosti. Část biomasy – lesní štěpky si společnost vyrábí sama, zbytek pořizuje nákupem. Jako záložní zdroje slouží v kotelně K2 kotle na zemní plyn. Více informací o společnosti

 

Podnikatelský projekt roku 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace uděluje ocenění Podnikatelský projekt roku 2019 úspěšným projektům podpořeným dotacemi z OP PIK. Ocenění jsou udělována na slavnostním večeru 18. listopadu 2019 v Kaiserštejnském paláci v Praze.
• Témata: Dotace a financování