Evropské projekty podporují inovace a zvýšení kvality odborného vzdělávání

Podpora českého výzkumu, vědy a inovací je jedním ze základních cílů České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum CZELO. S vedením organizace, která je součástí Domu zahraniční spolupráce jednali ve čtvrtek zástupci Pardubického kraje.

Řeč byla o mezinárodních projektech pro zlepšování odborného vzdělávání či podpora inovací a start-upů v návaznosti na Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK.

Ilustrační fotografie

„Hlavním cílem a úkolem České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu je podpora českých institucí ve výzkumných a vzdělávacích programech Evropské unie. Snaží se zviditelňovat české vědecko-výzkumné a vzdělávací subjekty a pomáhat jim s hledáním jak dotačních možností, tak partnerů na celoevropské úrovni. Hlavním programem, který slouží k financování výzkumu a inovací je rámcový program Horizont Evropa. Mezi další důležité programy patří Erasmus+, EU4 Health, Digitální Evropa, LIFE či EURATOM. Mezi partnery tak patří univerzity, vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, krajská zastoupení a české instituce v Bruselu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Právě o programu Erasmus+ a jeho projektu s názvem Centrum excelence odborného vzdělávání byla vedena hlavní debata. „Prostřednictvím těchto projektů bychom rádi propojili naše střední školy se zahraničními partnery pro podporu inovací nejen v rámci odborného vzdělávání. Jedná se o projekty, které jsme v minulosti ve větší míře nevyužívali, ale rádi bychom se na ně do budoucna také zaměřili,“ řekl hejtman Netolický.

Řeč byla také o podpoře podnikání, inovací a start-upů. „V návaznosti na Evropskou inovační agendu chceme navázat kontakty pro připravované krajské inovační centrum a Pardubický podnikatelský inkubátor, pro jehož aktivity by se mohly otevřít další zajímavé dotační možnosti. Cílem této agendy je především zlepšení přístupu k financování pro start-upy a zlepšení podmínek pro inovátory, čehož chceme využít také v rámci projektů v našem kraji,“ uvedl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Redakčně upravená tisková zpráva Pardubického kraje

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme