Evropské úřady již uložily kvůli GDPR pokuty ve výši 102,5 milionu eur

Z průzkumu DLA Piper vyplývá, že v Evropě po zavedení GDPR počet oznámení o porušení ochrany osobních údajů překročil hranici 160 tisíc.

Evropské regulační orgány zabývající se ochranou údajů již uložily ode dne platnosti GDPR pokuty ve výši 102,5 milionu eur. Dalších 329 milionů eur v pokutách hrozí ze strany britských úřadů.

  • Česká republika zaznamenala 720 případů porušení osobních údajů, které byly nahlášeny regulačním úřadům, v žebříčku průzkumu je celkově na 17. místě
  • Francie zatím uložila nejvyšší pokuty, ale pokud jde o množství oznámení v přepočtu na počet obyvatel, tak vede Nizozemsko
  • Napříč Evropou se četnost hlášení liší. Itálie, která má více než 62 milionů obyvatel, zaznamenala pouze 1886 oznámení

Od vstupu GDPR v platnost dne 25. května 2018 bylo napříč 28 členskými státy EU nahlášeno přes 160 tisíc případů porušení ochrany osobních údajů. Toto číslo zahrnuje také přestupky z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Podle nejnovějšího průzkumu DLA Piper týkajícího se porušení ochrany osobních údajů uložili regulátoři dat od zavedení GDPR pokuty v celkové výši 102,5 milionu EUR. Tyto pokuty se týkaly široké škály přestupků v rámci GDPR, nejen narušení bezpečnosti osobních dat.

Česká republika zaregistrovala 720 takových případů a v žebříčku průzkumu se tímto počtem zařadila na 17 místo. Celková hodnota uložených pokut překročila v ČR 290 tisíc EUR, v tomto ohledu jsme obsadili 13. příčku. Francie s celkovou hodnotou uložených pokut přes 51 mil. EUR žebříčku dominuje, následuje Německo (24, 5 mil. EUR) a Rakousko (18 mil. EUR). Nizozemsko, Německo a Spojené království jsou v popředí co se týče počtu přestupků nahlášených regulačním orgánům. V Nizozemsku šlo o 40 647 takových případů, v Německu o 37 636 a ve Spojeném království jich zaznamenali 22 181.

Denní míra těchto oznámení se rovněž zvýšila o 12 %. V prvních osmi měsících platnosti, tedy od 25. května 2018 do 27. ledna 2019, činil počet denních hlášení 247. V roce 2019 šlo průměrně o 278 zpráv za den.

V přepočtu na počet obyvatel zaznamenala Česká republika v období od 28. ledna 2019 do 27. ledna 2020 cca 4 přestupky na 100 tisíc obyvatel, o 2 méně než v minulém období. V porovnání s ním se ČR letos umístila na 22. místě. Předních příček opět dosahuje Nizozemsko, s 147,2 nahlášenými přestupky na 100 tisíc obyvatel. V loňském šlo jen o 89,8 případů. Následuje Irsko a dále Dánsko. Itálie, Rumunsko a Řecko ohlásily nejmenší počet porušení v přepočtu na počet obyvatel. Itálie s více než 62 miliony obyvatel zaznamenala pouze 1886 takových oznámení, což poukazuje na kulturní rozdíly v přístupu k nahlašování GDPR přestupků.

Nejvyšší pokuta pro Google

Dosud nejvyšší GDPR pokuta ve výši 50 milionů EUR byla uvalena na společnost Google. Francouzský regulátor ochrany údajů ji neuložil za porušení ochrany osobních údajů, ale spíše za údajné porušení zásady transparentnosti a neexistenci platného souhlasu. V návaznosti na dva ostře sledované případy zveřejnil Úřad britského komisaře pro informace (ICO) v červenci 2019 úmysl uložit dvě pokuty v celkové výši 282 milionů liber (přibližně 329 milionů EUR / 366 milionů dolarů). K datu vydání této zprávy nebyl ani jeden z těchto případů ukončen.

Zjištění z reportu komentuje Miroslav Dubovský, Country Managing Partner pražské kanceláře DLA Piper: „Zvýšení četnosti oznámení o porušení nařízení GDPR o 12 procent dokazuje, že se ochrana osobních údajů začíná více řešit. Celková částka, tedy 102,5 milionu EUR není nijak vysoká, ale poukazuje na to, že regulátoři své nové pravomoci aktivně testují. Předpokládáme, že se intenzita sankcí v roce 2020 zvýší a regulátoři uloží pokuty čítající miliony EUR. Platí to i pro Českou republiku a my proto naše klienty i všechny organizace vyzýváme, aby nezanedbávali opatření, díky nimž budou v s nařízením GDPR v souladu.“

Patrick Van Eecke, předseda mezinárodní praxe v oblasti ochrany údajů v DLA Piper, dále uvádí: „První GDPR pokuty vyvolávají mnoho otázek. Zeptejte se dvou různých regulátorů, jak by se tyto sankce měly počítat, a dostanete dvě různé odpovědi. Od momentu, kdy bychom měli v této zásadní otázce právní jistotu, jsme momentálně roky daleko. Jedna věc ale jistá je – v následujících letech můžeme očekávat ještě více pokut a odvolání.“

Poznámka: Ne všechny členské státy Evropského hospodářského prostoru svou statistiku oznámení o porušení GDPR zveřejňují. Mnoho z nich ji poskytlo pouze za období, na jež se vztahuje tato zpráva. Údaje byly zaokrouhleny směrem nahoru a v některých případech extrapolovány, aby byl zajištěn co nejlepší přibližný odhad.

Redakčně upravená tisková zpráva DLA Piper

• Teritorium: Evropa
• Témata: GDPR

Doporučujeme