Exportmag.cz: Chile zakouší, jak se píše nová ústava ve 21. století

Po protivládních protestech země zvolila světově unikátní ústavodárné shromáždění, které má stejný počet mužů jako žen. To má nyní stvořit novou ústavu, jež nahradí tu z éry diktátora Pinocheta a odstraní sociální nespravedlnosti.

Třetí květnový víkend definitivně rozsekl palčivou otázku aktuálního rozložení politických sil v Chile, kde se má velmi brzy, písmenko po písmenku, začít tvořit nová ústavní listina. I když se dalo očekávat, že prim v tomto náročném úkolu bude hrát opozice, političtí komentátoři byli zdrženliví. Z voleb do takzvaného ústavodárného shromáždění pro přípravu nové ústavy nakonec přece jen vyšla vítězně opozice a nezávislí kandidáti, kteří tento orgán ovládnou ústavní většinou.

Přes 150 zvolených zástupců, ne náhodou 78 mužů a 77 žen z nejrůznějších prostředí, se tak pravděpodobně jednou za život zhostí nelehkého úkolu shodnout se na nové společenské smlouvě a naplnit očekávání do nich vložená. Konečné znění nové ústavy by se mělo vyrýsovat během velmi krátkého časového úseku v délce zhruba jeden rok.

Jak se demokratická země zčistajasna rozhodne pro sepsání nové ústavy? Ve skutečnosti je tato situace výsledkem společenského tlaku „zespoda“, který vyeskaloval koncem roku 2019. Co se tehdy odehrálo a jak to vypadá, když se píše ústava od A do Z v 21. století?

Protesty začaly kvůli ceně dopravy v metropoli

V říjnu 2019 přišlo období „chilského jara“. Chilané tehdy vyšli do ulic vyjádřit svoji dlouhodobou frustraci způsobenou přetrvávající společenskou nerovností mezi obyvateli. Protesty vyvolané zdražením jízdného v hlavním městě zprvu působily jako jedny z mnoha. V Latinské Americe jsou totiž všemožné stávky, bojkoty a protesty na denním pořádku. Následně však ochromily celou zemi natolik, že byl vyhlášen výjimečný stav.

Nedlouho poté došlo ve snaze zklidnit rozčarované občany k částečné rekonstrukci vlády a bylo vyměněno osm ministrů. Další opatření následovala, například zkrácení pracovního týdne na 40 hodin, fixace maximální úrokové míry pro studentské půjčky, snížení cen hromadné dopravy pro seniory.

Chilská společnost ale dospěla do stadia, kdy začala po vládě požadovat strukturální reformu fungování celé země. Řešení v podobě nové ústavy bylo posvěceno celostátním referendem v říjnu 2020. Vedle náměstí Baquedano, jednoho z nejdůležitějších míst novodobé chilské historie, stojí věžák společnosti Telefónica. Na něm se v den vyhlášení kladného výsledku referenda o ústavě rozsvítil na budově nápis „Renace“ (v překladu „znovu se rodí“).

Na kandidátkách se střídali pravidelně muž a žena

Oslavy těžce vybojovaného prvního úspěchu započaly. Cesta k nové a vytoužené ústavě tím však pro Chilany teprve začala. V referendu se totiž zároveň rozhodlo, že nová společenská smlouva vznikne orgánem složeným z nově zvolených zástupců lidu, jinými slovy, bez jakékoli účasti stávajících poslanců. To tedy předeslalo konání dalších voleb – v zemi, kde je velká část voličů rezignovaných, ale kde, pokud se má něco změnit, na každém hlasu záleží.

Volby do ústavodárného shromáždění byly v ledasčem jiné oproti běžným volebním kláním. Všechny prezentované kandidátní listiny musely začínat ženskou kandidátkou, následovat kandidátem opačného pohlaví a pokračovat v tomto střídavém režimu. Po sečtení hlasů v případě lichého počtu zvolených kandidátů není možné, aby jedno pohlaví převyšovalo v počtu kandidátů opačné o více než jednoho kandidáta nebo kandidátku.

Výsledná kompozice shromáždění musela rozdělit 155 křesel proporčně mezi muže a ženy, čehož bylo dosaženo korekcemi v rámci systémového výběru z kandidátních listin. Tak se dosáhlo zformování ústavodárného shromáždění, které jako první na světě respektuje genderovou rovnost.

Celý článek si přečtěte ne EXPORTMAG.CZ

Zvolené uskupení je navzdory všem zvyklostem výrazně levicové a dá se očekávat, že v Chile nezůstane kámen na kameni. Nová politická garnitura má definitivně odstranit z politického a společenského systému důsledky éry někdejšího diktátora Augusta Pinocheta.

Linda Slováková, Oddělení Amerik, odbor zahraničně ekonomických politik II, Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Teritorium: Amerika | Česká republika | Chile | Zahraničí
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme