Family Business Week představí osobnosti rodinného podnikání a nabídne klíčová témata rodinného byznysu

Family Business Week, událost, která v České republice v rámci rodinného podnikání nemá co do formátu a rozsahu obdoby, zveřejnil vystupující hosty i kompletní program prvního ročníku.

V týdnu od 5. do 9. června 2023 nabídne podstatná témata rodinného byznysu, workshopy, diskuze a přednášky s majiteli rodinných firem a dalšími hosty. Hlavní hvězdou události bude Sandy Loder, člen páté generace dynastie Flemingů, která stojí za jmény jako Stonehage & Fleming a James Bond. Záštitu akci poskytl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ilustrační fotografie

„Na českou ekonomiku mají rodinné firmy významný vliv, protože jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Dokáží se navíc rychle přizpůsobit složitým změnám, jako je covidová pandemie nebo energetická krize a tím mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Týden rodinných firem propaguje důležité projekty z oblasti podnikatelského prostředí, které přispívají do naší ekonomiky a jsou významné pro celou společnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu již v minulosti podpořilo ukotvení definice rodinných podniků a jejich registraci.“

Smyslem Family Business Week (FBW), doposud největší události věnované rodinným firmám v ČR, je především propojit zástupce rodinných firem navzájem, i s akademiky a zástupci institucí, které ovlivňují podnikatelské prostředí. Své zkušenosti na akci předá celá řada úspěšných českých podnikatelek a podnikatelů, ať už těch, kteří vlastní rodinné firmy vybudovali a podařilo se jim je předat další generaci nebo je prodat, nebo ti, jež se k takovému kroku teprve chystají. Vystoupí tu ale také manažeři, kteří jsou v řídící pozici firem, ačkoli sami nejsou jejich zakladateli, a nabídnou tak i jiný „nezatížený“ pohled na rodinné firmy a své zkušenosti s tímto druhem podnikání.

Family Business Week je příležitostí zaměřit se jeden týden v roce na svou podstatu. Získat odstup od každodenní rutiny, uvědomit si vlastní jedinečnost a posílit hrdost na svou rodinu a podnikání. Budujeme platformu k výměně zkušeností a pro vzájemnou inspiraci rodinných firem. Tím je chceme podpořit ve zvládání výzev, které rodinné podnikání přináší, říká David Krajíček, zakladatel Family Business Week a poradce rodinných firem.

Setkání rodinných firem v regionech

Jako součást FBW se uskuteční série regionálních setkání v prostorách lokálních rodinných firem v Jihomoravském, Jihočeském a Libereckém kraji se zajímavými hosty včetně hejtmanů, primátorů, akademiků a zástupců úspěšných regionálních firem. Diskuze a networking budou hostit společnosti Liko-s, rodinný hotel Budweis a společnost Lasvit.

FBW Summit – zkušenosti, sdílení a inspirace pro rodinné firmy

Vyvrcholením Family Business Week bude FBW Summit, který se uskuteční 8. června 2023 v Uhelném Mlýně v Libčicích nad Vltavou. Zúčastní se ho osobnosti českého i zahraničního rodinného podnikání a také tři externí CEO, kteří stojí v čele rodinných firem. Aleš Stýblo z Lasvitu, Peter Bittó z Renocaru a Václav Kadlec z Albatros Media objasní, jaké výzvy jejich role přináší a jak se jim daří nastavovat vztah, kompetence a odpovědnost s akcionářskou rodinou.

Hlavní motto FBW Summitu zní: „Zažijte den, ze kterého budete čerpat celý rok.“ Vystupující hosté a připravovaná témata jsou zárukou výjimečného dne. Debatovat se bude o důležitosti rodinných podniků i jejich budoucnosti, a to včetně témat jako nástupnictví, rodinná ústava, prevence konfliktu, vzdělávání či výchova dětí do role správců.

Ilustrační fotografie

Tou se zabývá jeden z hlavních řečníků FBW Summitu Sandy Loder, člen páté generace dynastie Flemingů stojící za jmény jako Stonehage & Fleming a James Bond. Jako světově uznávaný kouč se specializuje na předávání rodinného byznysu další generaci a s přípravou dětí do role správců a lídrů rodinných firem má značné zkušenosti. Hostům Summitu zprostředkuje také svůj osobní příběh, kdy v takovém prostředí vyrůstal a v rodinné firmě i pracoval.

Mezi klíčové řečníky FBW Summitu patří také Giovanna Gregori, výkonná ředitelka FBN Italy a členka řídícího výboru European Family Businesses v Bruselu, která představí rodinné firmy v evropském kontextu. Konkrétně se zaměří na téma dopadu rodinných firem na evropskou ekonomiku nebo na téma formy podpory rodinných firem, které připravuje EU. 

Současnosti i budoucnosti rodinných firem bude věnována panelová diskuze, v rámci které se experti jako Libor Musil (zakladatel rodinné firmy Liko-s), doc. Naděžda Petrů (proděkanka pro výzkum a publikační činnost FES Vysoké školy finanční a správní), Petr Vostrý (manažer péče o firemní klienty v České spořitelně) a Ladislav Ambrovics (člen druhé generace rodinné firmy Minit) ohlédnou za 30letou zkušeností rodinných firem u nás a nastíní i budoucí výzvy a příležitosti rodinného podnikání.

Zajímavé téma udržitelnosti a odolnosti českých firem okomentují Miroslav Svoboda (country leaderDeloitte Česká republika), Petr Milata (člen třetí generace rodinné firmy Beznoska), Alexandra Kala (zakladatelka a spolumajitelka Profimed) či Erika Matwij (zakladatelka Institutu rodinného byznysu na Slovensku). Otázky, jak podpořit udržitelnost rodinných vztahů a prosperity a co pomáhá rodinným firmám držet pohromadě rodinu i byznys a zároveň posilovat jejich odolnost vůči vnitřním a vnějším hrozbám, jsou stále aktuálními tématy, s nimiž se rodinné firmy neustále potýkají.

Ilustrační fotografie

O příběh úspěšného nástupnictví ve firmě Grund s.r.o. se pak podělí Eva a Jiří Grundovi, kteří představí i další aspekt rodinného podnikání, kterým je rodinná filantropie.

Olga Girstlová, výkonná ředitelka spolku 4SYOU, pak přiblíží charitativní projekt – Letní podnikatelský kemp, který podporuje mladé lidi z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin, aby se úspěšně zařadili do společenského života a dostali tak možnost aktivně určit svůj životní směr.

Do zákulisí přípravy rodinné ústavy a modelu správy rodinné firmy dá nahlédnout případová studie společností Albixon a Z-Trade. Prezentace jejich majitelů a poradců bude jedním z nejzajímavějších bodů programu FBW Summitu, ze kterého si návštěvníci odnesou konkrétní inspiraci a zkušenosti z praxe.

Ačkoli neexistuje univerzální recept, jak zajistit souhru rodinné harmonie a udržitelné prosperity, Family Business Week v praxi ukáže, jak lze řídit úspěšně rodinný podnik, předat ho nekonfliktně následníkům a zároveň předejít dalším nebezpečím, jež mohou rodinné podnikání ohrozit. A to skrze sdílení osobních zkušeností a skutečné příběhy podnikatelských rodin u nás i v zahraničí.

Moderátorem FBW Summitu 2023 bude Saša Michailidis. Prezentace zahraničních hostů budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Podrobnější informace, aktuální program a odkaz na koupi vstupenek na FBW summit najdete na webu Family Business Week.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme