Filipínské zemědělství potřebuje investice

Filipínské ministerstvo zemědělství intenzivně apeluje na současnou vládu o navýšení rozpočtové alokace na realizaci zemědělských projektů, které jsou dlouhodobě podfinancované.

Ministerstvo požaduje přibližně 535 mld. filipínských peso (přibližně 241 mld. Kč) na realizaci infrastrukturálních projektů vedoucích ke zlepšení zemědělské produkce v zemi.

Sektor zemědělství byl vždy považován za největšího zaměstnavatele na Filipínách s podílem přes 25 % celkové pracovní síly. V posledních několika letech ale docházelo k velice kolísavému vývoji tohoto důležitého sektoru, jehož podíl na HDP Filipín klesá od roku 2015 (v roce 2019 přibližně 8,5 %) z důvodu slabé produktivity, nedostatečné diverzifikace, malé míry mechanizace a nízkých alokací ze státního rozpočtu.

Další problém zemědělského sektoru je náchylnost vůči nepříznivým přírodním živlům, jako jsou tajfuny, sucha a sopečné erupce, které každoročně ohrožují zemědělskou produkci. Ničivé důsledky pro zemědělce mají také epizootické nákazy jako například ptačí chřipka či africký mor prasat.

Mezi požadované projekty patří především chladírenské sklady, záchytné nádoby na déšť a silniční spojení farem a trhů. Ministerstvo také připravuje plány na instalaci kontrolních systémů na hraničních přechodech a přístavech v celé zemi za účelem zamezení vstupu nakažených zvířat, nelegálních rostlin a ryb, které mohou ohrozit místní zemědělství.

Národní vláda intenzivně prosazuje mechanizaci zemědělství, která má zvýšit nejen produktivitu farem, ale zároveň pomoci v době živelných katastrof. Vzhledem k nedostatečnému rozpočtu uvažuje ministerstvo o modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Na rok 2021 byly ministerstvu zemědělství přiděleny finanční prostředky v hodnotě 66,4 mld. filipínských peso z požadovaných 284 mld. filipínských peso. Navrhovaný rozpočet je tak ještě nižší než v roce 2020, kdy celková alokace rezortu činila 79,9 mld. filipínských peso.

I přes složitou situaci v podfinancovaném sektoru zemědělství Česká republika nadále pomáhá zemědělskými iniciativami. Největší ostrovy Luzon a Cebu v minulém roce navštívila skupina českých expertů v oboru mlékárenství s cílem představení efektivním procesů zpracování mléka. Projekt byl realizován ve spolupráci s Národním úřadem pro mléčné výrobky (NDA-National Diary Authority) a v rámci projektové cyklu Aid For Trade Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky.

Hodnocení a doporučení odborníků bylo zdokumentováno ve dvou různých příručkách vydaných pro místní chovatele mléka a zaměstnance NDA a byla úspěšně předána ministrovi zemědělství Williamu Darovi. Projekt bude pokračovat i v roce 2021, kdy čeští odborníci na mléčné výrobky opět navštíví Filipíny. V návaznosti na tento projekt organizuje velvyslanectví webinář o zpracování mléka a mléčných výrobků, kde se očekává, že filipínští a čeští odborníci budou mít prostor diskutovat o možných procesech zlepšení a mechanizaci.

Velvyslanectví zároveň nepřetržitě podporuje české značky, které mají v úmyslu vstoupit, i ty, které jsou přítomné na místním trhu, například tradiční výrobce traktorů Zetor. Vzhledem k tomu, že její místní distributor má pobočky v Manile a Davao, mají traktory Zetor potenciál oslovit více domácích farmářů na Filipínách a pomoci zvýšit míru místní zemědělské mechanizace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme