Filmová cena TA ČR putuje k mladým tvůrcům do Hradce Králové

Filmová cena Technologické agentury ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží“ se letos zaměřila na mladé filmové tvůrce –⁠ žáky základních škol. Ti měli za úkol vytvořit krátký snímek o tom, jak si představují život ve městech budoucnosti založený na nových vynálezech.

Z celkem 11 krátkých soutěžních filmů vybrala odborná porota animaci Město budoucnosti, kterou vytvořili žáci 5. ročníku výtvarného oboru Základní umělecké školy Střezina z Hradce Králové pod vedením Dominiky Cyprové. Sošku paní učitelce předal předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR) Petr Konvalinka na slavnostním zahájení 63. ročníku Zlín Film Festivalu společně s předsedou poroty Pavlem Komárkem.

Pavel Komárek a Petr Konvalinka | TA ČR

Čtvrtý ročník soutěže se od předchozích zásadně lišil –⁠ zaměřil se přímo na filmovou tvorbu školáků a jejich pohled na vědu, vynálezy a budoucnost. Jako téma bylo zvoleno: „Jsem vědec a mohu vytvořit nový svět aneb Jak si představuji budoucí život ve městě, který je založený na nových vynálezech.“ Žáci všech ročníků základních škol mohli vytvořit hraný, animovaný nebo kombinovaný (hraný s prvky animací) film se stopáží do pěti minut a ztvárnit tak svou představu o životě v budoucnosti.

Do soutěže bylo přihlášeno 11 krátkých snímků žáků ZŠ a ZUŠ z Kolína, Hradce Králové, Františkových Lázní i dalších českých měst. Vítězi se nakonec stali žáci 5. ročníku výtvarného oboru Základní umělecké školy Střezina z Hradce Králové, kteří pod vedením Dominiky Cyprové vytvořili animovaný snímek Město budoucnosti.

Poučení z pandemie pro kulturu. Výzkumníci ze čtyř vysokých škol radí, jak změnit systém i jak zlepšit pracovní podmínky umělců

„Velice oceňuji pojetí letošní ročníku, kdy se mohli umělecky projevit ti nejmenší. Hodnocení oproti minulým ročníkům bylo trochu složitější, protože všechny nominované filmy byly skvělé. Bylo velmi zajímavé vidět, jak na svět kolem nás, vědu a budoucnost nahlížejí děti, které opět ukázaly, že jsou velice vnímavé,“ zhodnotil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky.

Udílení ceny bylo již tradičně součástí zahájení Zlín Film Festivalu. Kromě filmové ceny výherci dostanou i výtvarné potřeby a volné vstupenky do sítě kin Aero. Všechny přihlášené snímky byly navíc uvedeny v rámci speciálního eventu na 63. ročníku Zlín Film Festivalu.

„Téma krátkého filmu s námětem vědy, pokroku a budoucnosti dobře vystihlo a propojilo spolupráci. Určitě plánujeme v této spolupráci pokračovat i další rok,“ dodal předseda odborné poroty Pavel Komárek.

Dominika Cyprová a Petr Konvalinka | TA ČR

„Jsem rád, že se soutěž mohla posunout přímo k vlastní tvorbě malých filmařů, která je pro nás dospělé nesmírně inspirující a obohacující. Dětská mysl umí pracovat s nejrůznějšími podněty s daleko větší fantazií a upřímností a pokud se propojí s moderní technologií, vznikne originální dílo. Určitě chceme v tomto směru pokračovat i v budoucnu a vést nejmladší generaci k zájmu o vědu i film,” doplnil k významu soutěže prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Smyslem ocenění není pouze popularizace výzkumu a inovací mezi mladou generací, ale také uctění památky významných osobností, které položily populárně vědeckému filmu stavební kameny. Proto se předlohou Filmové ceny TA ČR stal Nepovedený panáček z dílny Hermíny Týrlové, který byl ve své době průlomovou inovací – hlavní roli nehraje loutka, která je podobná člověku a která využívá jeho výrazové možnosti, ale obyčejný hadr.

Filmová cena TA ČR byla vytištěna na 3D tiskárně společností 3Dees a zkompletovaná ve spolupráci se sklářem Lukášem Jabůrkem, který je autorem Cen TA ČR za aplikovaný výzkum.

Otcem myšlenky propojit TA ČR a Zlín Film Festival prostřednictvím Filmové ceny TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží” je rodák ze Zlína Pavel Komárek, bývalý člen předsednictva TA ČR, který v současnosti zastává funkci konzultanta předsedy TA ČR a zároveň je i předsedou odborné poroty.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme