Finanční rezervu nemá polovina firem. Bez zakázek by dlouho nevydržely

Tuzemským podnikům chybějí finanční rezervy a nemají krizový plán na horší časy. Bez stabilních příjmů a zakázek by průměrná česká firma fungovala nejdéle tři měsíce.Vyplývá to z průzkumu Expobank, který banka uskutečnila mezi svými klienty z řad malých i velkých firem. Přestože česká ekonomika roste, polovina z oslovených podniků nemá dostatečné rezervy pro případ ekonomického poklesu nebo výpadku zakázek.

Zatímco zažíváme historicky jedno z nejlepších období, podnikatelé si příliš nelámou hlavu s rezervami pro krizové časy. „Nedostatečná finanční rezerva je pro malé i velké firmy zásadní hrozbou. I kdyby firma období poklesu likvidity zvládla, v případě nesplácení závazků v požadovaných termínech utrpí její pověst nejen mezi jejími dodavateli a zaměstnanci, ale také úvěrujícími institucemi,“ upozorňuje ekonom a člen dozorčí rady Expobank Jiří Schwarz.

Plán na horší časy polovina z oslovených firem vůbec nemá. Podle zástupců pětiny z nich je plánování zbytečné a 25 procent firem na řešení krizových scénářů nemá čas.

Polovina zodpovědnějších neví, zda je plán správný

„Každá společnost by měla mít připravený krizový plán pro případ, že by se dostala do situace vážného, byť krátkodobého výpadku příjmů. Dostatečná finanční rezerva by měla být jeho podstatou, jejímž charakteristickým rysem by měla být snadná a rychlá dostupnost. Takový požadavek splňují vklady na bankovním účtu nebo finanční prostředky akumulované v projektech, které vykazují vysokou míru likvidity a lze je tedy rychle zpeněžit,“ vyjmenovává Jiří Schwarz parametry tvorby finančních rezerv pro krizové období.

Z firem, které plánem disponují, si je téměř polovina vědoma toho, že je nesprávně sestaven. Za hlavní důvod nedobrého stavu uvádějí manažeři nejčastěji nedostatek času k jeho přípravě. „V případě hospodářského poklesu budou firmy postrádat účinné prostředky k překlenutí negativního období a budou se muset bolestně přizpůsobit změněné ekonomické situaci,“ upozorňuje Schwarz.

„V období finanční krize 2009 – 2010 rostl počet firem, které neměly ani na výplaty. Často končily v insolvenčním řízení. Současný přístup podniků opětovně ukazuje, že v době ekonomického růstu se možným poklesem a krizí netrápí, ale rozhodně by měly,“ varuje ekonom.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva Expobank

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme