Finanční správa dosud vybrala 1,3 milionu přiznání a už vrací přeplatky

Letos Finanční správa vybrala prozatím 1 165 052 daňových přiznání od fyzických osob a 166 966 od osob právnických. Během prvního dubnového dne lidé podali ještě 64 422 tisíc přiznání.

Pro srovnání  – v minulém roce bylo k 1. dubnu celkem vybráno 1 387 072 přiznání k dani z příjmů. Z toho 1 180 678 od fyzických osob a 206 394 od právnických osob.

Letos je ovšem na odevzdání přiznání daně z příjmů více času. V případě klasického formuláře odevzdaného „na papíře“ můžete podání bez sankce učinit do 3. května. Ten je možné vhodit do „sběrných boxů“, které jsou připravené na územních pracovištích Finanční správy. Kdo nemůže přiznání odevzdat elektronicky a obává se osobní návštěvy úřadu, může ho zaslat poštou. 

V případě elektronického podání je možné bez sankce podat až do 1. června. Finanční správa doporučuje veřejnosti využít online finanční úřad, který naleznete na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

 „Pro ty, kteří si pospíšili s daňovým přiznáním a odevzdali ho již v lednu nebo únoru kvůli přeplatku na daních z příjmů, začala běžet třicetidenní lhůta pro jeho vrácení od 2. dubna. Finanční správa zrealizuje vrácení peněz nejpozději do 3. května 2021,“ upřesňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

OVĚŘENÍ PŘEPLATKU (2)

O přeplatky nepřijdete, pokud podáte daňové přiznání později. Lhůta 30 dnů se ale počítá od data podání. Pro elektronická podání podaná po 1. 4., ale poběží nejdříve od 4. 5. 2021.

Pokud hodláte přiznání teprve podat, vyvarujte se nejčastějších chyb. Více si přečtěte v článku: Vyplňujete daňové přiznání? Jaké jsou nejčastější chyby a nejasnosti.

Komplexní informace vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů najdete v daňovém speciálu portálu BusinessInfo.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme