Finská vláda dává zelenou výstavbě dvou vysokorychlostních tratí

Finská vláda odsouhlasila plán na výstavbu dvou vysokorychlostních železničních tratí – mezi Helsinkami a Tampere, resp. Helsinkami a Turku. Modernizace stávajících tratí a výstavba nových koridorů tak vytváří příležitosti i pro české společnosti.

Pro úspěšný ekonomický rozvoj Finska je jedním z rozhodujících faktorů (vzhledem k rozloze země) relativně snadná dostupnost regionů. Této skutečnosti si je dobře vědoma i současná finská vláda, jež proto na svém zasedání na počátku března 2020 schválila plán rozšíření a modernizace železniční sítě v zemi, přičemž klíčovými prvky plánu jsou projekty výstavby dvou páteřních vysokorychlostních tratí.

Vláda v této souvislosti současně rozhodla o založení nových, státem vlastněných projekčních společností, které budou mít celý proces přípravy výstavby, včetně zpracování projektové dokumentace na starosti.

Již v průběhu března t.r. tak zahájí nově vzniklé společnosti přípravu výstavby dvou vysokorychlostních tratí – první pod názvem „One Hour Train“ (Tunnin juna) povede z Helsinek podél pobřeží na západ do města Turku, druhá, pojmenovaná „Finland Railway“ (Suomirata), pak propojí Helsinky s průmyslovým Tampere. Obě tratě by měly umožnit vlakům jedoucím rychlostí až 300 km/h urazit vzdálenost mezi městy přibližně za jednu hodinu.

Náklady na projekční práce by měly dosáhnout výše 75 mil. EUR v případě „One Hour Train“, resp. 150 mil. EUR pro přípravu „Finland Railway“. Finská vláda již požádala Evropskou komisi o úhradu přibližně poloviny projekčních nákladů z prostředků programu „Connecting Europe Facility“ (CEF). Vlastní náklady na výstavbu vysokorychlostního propojení Helsinek s uvedenými městy by pak dle současných odhadů měly dosáhnout výše cca 5,75 mld. EUR (cca 150 mld. Kč) v případě tratě do Tampere, resp. 2,8 mld. EUR (cca 70 mld. Kč) u spojení do Turku.

Dle záměrů finské vlády by vybudování uvedených vysokorychlostních tratí mělo podpořit hospodářský růst, přispět k vyšší mobilitě pracovních sil a díky omezení ostatních druhů dopravy přispět i k plnění náročných klimatických cílů. Plánovaný boom v oblasti budování a modernizace finské železniční sítě pak představuje významnou příležitost i pro české společnosti – ať již stavební firmy působící v sektoru železničního stavitelství či dodavatele řídicích a zabezpečovacích systémů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Finsko

Doporučujeme