Firma 4.0.: Většina podniků zatím neinvestuje do digitalizace

Tři čtvrtiny malých a středních firem a živnostníků využívají ke své činnosti alespoň jednu moderní technologii. Nejčastěji to bývá internet věcí, nástroje pro online marketing či cloud. Ukázal to průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Asi 80 procent podnikatelských subjektů má o pojmu digitální firma alespoň nějakou představu, nejčastěji si pod tímto pojmem vybaví činnosti spojené s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů.

Výsledky průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) byly zveřejněny v návaznosti na téma Firma 4.0.

To by mělo být hlavní náplní konference Firma 4.0, která se koná 22. listopadu v pražském sídle ČSOB.     

České IT bez žen

Oblast IT je dlouhodobě doménou mužů. U 81 % malých a středních podniků (MSP) nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jedna žena. Dle OECD je tak Česká republika na předposledním místě, na chvostu je Maďarsko.

Podnikatelské subjekty si nejčastěji pojem digitální firma spojují s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Výzkum ukázal, že podnikatelům chybí systematičnost a metodika nejen pro posouzení hloubky digitalizace firmy, ale i jasné definice pro globální srovnání.

Digitální firma je proto pro většinu českých zástupců byznysu velmi široký pojem. Svědčí o tom odpovědi respondentů typu: „Firma, která využívá prostředky výpočetní techniky v maximální míře, prezentuje se na internetu, komunikuje se zákazníky e-mailem apod.“ nebo „Jakákoliv společnost, která spravuje média, využívá internet, využívá data a informace a pracuje s nimi, ale nevytváří žádné hmotné statky.“

„Z průzkumu vyplývá jedna pozitivní věc: české firmy se o digitalizaci zajímají, o čemž svědčí i fakt, že téměř třetina investuje do vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností,“ říká místopředseda představenstva AMSP ČR Evžen Reitschläger.

„Je také zřejmé, že čím dál více firem ztratilo ostych a věří v cloudové služby a jejich bezpečnost, proto se nebojí utratit i vyšší částky výměnou za bezpečné externí úložiště dat,“ doplňuje Reitschläger.

Online marketing je zřejmě nejznámějším a nejlépe měřitelným nástrojem digitální doby. České podniky všech velikostí hledají cestu, jak se touto formou zviditelnit. Výsledky jsou však měřitelné pouze u firem, které používají profesionální marketingový software, který jim dává přehled o dosažených výsledcích, a tak dostanou informace nutné pro marketingovou strategii a eventuální změnu marketingového konceptu.

To potvrzuje i společnost Seznam.cz.  „V online prostředí trávíme stále více času, takže je logické, že i investice se přelévají z offline marketingu do online. Jde o trend, který je znatelný celosvětově i lokálně. Výhodou investování do online prostředí je, že inzerenti vidí okamžité výsledky svých vynaložených prostředků. Boom zažívá na českém trhu například videoreklama. Investice do outstreamových formátů na Seznam.cz se při meziročním srovnání měsíců ledna až října zvýšily více než trojnásobně. Stejným tempem rostly investice i do vertikálního videa,“ shrnuje manažer videoreklamy společnosti Petr Daneš.

„Rozvoj digitálních technologií a online prostředí významně ovlivňuje a dopadá na fungování firem napříč odvětvími. Jako banka firmy podporujeme v oblasti digitalizace, automatizace či robotizace formou financování a zároveň sami přicházíme s novými technologiemi, produkty a řešeními, které jim usnadňují jejich podnikání,“ uvádí ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Přílišná opatrnost

V investicích do digitalizace ale Česko za vyspělým světem pokulhává. Téměř 83 % podnikatelských subjektů investuje do modernizace firmy, do digitalizace však pouze 41 procent.

Pokud neznáme hloubku digitalizace firmy, je obecná investice do těchto procesů velmi relativní. Například nákup mobilních telefonů, tiskáren a počítačů sice přinese technologický pokrok, ale z hlediska digitalizace jen v tom případě, že byl vytvořen širší koncept a strategie firmy. Je až alarmující, že zhruba 50 procent podniků do digitalizace neinvestuje vůbec, sděluje AMSOP ČR v tiskové zprávě.

Firmy a živnostníci se nejčastěji domnívají, že by hlavním přínosem moderních technologií ve firmě mělo být zejména zvýšení produktivity práce a snížení administrativy.

Hlavní přínosy digitalizace české firmy znají a jejich očekávání jsou správná. Bez jasné vize, investic a šťastné volby dodavatele daných nástrojů je ale cesta k dosažení výsledků velmi trnitá a v konečném důsledku i finančně náročná.

Digitalizace chaosu

 „Produktivita práce je široký pojem a k jejímu navýšení je nutná optimalizace procesů a jasná definice rozhraní mezi procesy. Pak jako druhý krok se může digitalizací těchto procesů dostavit kýžený výsledek. Digitalizace chaosu, chaos jen zvětší,“ doplňuje předseda představenstva AMSP ČR Karel Dobeš.

Nejčastějším stavem dokumentace obchodního modelu a procesů bývá ve firmách kombinace papírové a digitální podoby. Pouze procento firem uvedlo, že dokumentace obchodního modelu v jejich firmě neexistuje.

Výzkum IPSOS potvrzuje skutečný stav digitalizace. Dvanáct procent firem má softwarem řízený průběh procesů (sedm procent s manuální podporou). Zde jsou jasné možnosti navýšení produktivity odstraněním rutinních operací a optimalizací přenosu dat.

„Z výsledků plyne, že většina českých společností má k digitalizaci všeobecně konzervativnější přístup a rozhodnutí vedoucích pracovníků o tom svěřit některé procesy pouze softwaru v mnoha případech zůstává jen v podobě úvah, případně papírových studií,“ doplňuje Evžen Reitschläger. Komunikace mezi jednotlivými odděleními v podnicích sice probíhá elektronicky, nicméně bez jednotného systému.

Téměř polovina českých společností neřeší integrální komunikaci ve své firmě pomocí digitálních nástrojů. Až 50 % českých podniků i větší velikosti stále komunikuje skrze e-mailové schránky. Komunikace bez jednotného systému však znamená nejen ztrátu času, ale také možnost kontroly přenosu a tím snížení bezpečnosti firemních dat.

Asi 80 % firem a živnostníků se domnívá, že je již připravena na digitální komunikaci se státní správou, na druhou stranu přibližně polovina malých a středních firem se domnívá, že státní správa prozatím není připravena na digitální komunikaci s firmami.

Redakčně upravená tisková zpráva AMSP ČR

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme