Firma a živnostník roku 2023: Na Liberecku vítězí syntetické krystaly a bedekry v omalovánkách

V Libereckém kraji uspěla v soutěži Firma roku 2023 společnost CRYTUR, která se věnuje vývoji a výrobě opto-elektronických zařízení pro vědecké použití. Titul Živnostník roku vybojovala Blanka Kučerová tvořící omalovánkové bedekry.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která v každém kraji oceňuje živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání, zvítězil v Liberci Jan Cidrych vyrábějící a prodávající porcelán, sklo a suvenýry.

Firma a Živnostník roku 2023 – Vítězové Libereckého kraje: Blanka Kučerová a Jindřich Houžvička | Foto: Communa

Vlastivěda a kalendáře v omalovánkách

 „Po dvou letech v jiném zaměstnání jsem se rozhodla vydat omalovánky ve svém vlastním vlastivědném konceptu a ve svém rodném městě,“ říká vítězná živnostnice Blanka Kučerová.

Nejdříve si udělala průzkum mezi sousedy, chalupáři a turisty. Zjistila, co je nejzajímavější a pomalu začala vybírat, sepisovat a fotit. Na nápad s omalovánkami zareagovalo šest obcí. Do půl roku měly všechny svůj sešit a následně se přidaly další města včetně Prahy.

V roce 2017 spoluvymyslela koncept omalovánkového čtenářského deníku, vydala také první omalovánkový kalendář. Omalovánkové bedekry vydává už devět let. Zákazníky jsou především rodiny s malými dětmi od 3 do 10 let. Jsou to ale i učitelky prvního a druhého stupně, které sešity pořizují na školy v přírodě nebo na výlety. I do budoucna chce Kučerová pokračovat v mapování velkých i malých měst.

„Je to velmi kreativní nápad, který má potenciál pro rozvoj. Velmi pěkně se prezentovala. Je to inovativní způsob, jak dětem předat informace, jak malovat i vzdělávat se. Je to prezentace České republiky, literatury a historie. Její činnost sbližuje rodiny, bere je na společné pobyty ven,“hodnotí vítěze za porotu Pavla Šestáková z MONETA Money Bank.

Firmu a Živnostníka roku 2023 na Ústecku ovládly pytle na brambory a obrazy z popela

Pomyslné stříbro získala kuchařka a cukrářka Eliška Vejrostková. Třetí příčku obsadila Kamila Dvořáková vyrábějící kvalitní textilní výrobky z přírodních materiálů.

Vítěz navazuje na osmdesátiletou tradici

Vítězná společnost CRYTUR je přední světovou společností zabývající se výrobou a opracováním syntetických krystalů. Dodává ucelená technická řešení pro vyspělé průmyslové a vědecké aplikace s vysokou mírou spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Patří sem detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii, pevnolátkové lasery, intenzivní světelné zdroje, rentgenové zobrazovací systémy s vysokým rozlišením nebo například extrémně odolná ochranná pouzdra průmyslových termočlánků. Historie technického kamenářství a potažmo pěstování syntetických krystalů pro technické využití sahá v Turnově až do roku 1943, kdy zde byl založen Výzkumný́ ústav pro drahokamy, na jehož tradici společnost přímo navazuje.

V současnosti je tak jednou z mále ryze českých špičkových technologických společností v oboru. Motivací bylo zachovat unikátní know-how a pokračovat v tradici pěstování syntetických krystalů v Turnově.

Podnikatelskými králi Plzeňska jsou truhlář a výrobce stavebních strojů

„Spektrum zákazníků obsluhujeme relativně široké, od výzkumných vědeckých institucí a univerzit, až po klíčové světové hráče v určitých průmyslových odvětvích, jako je například elektronová mikroskopie,“ říká jednatel společnosti Jindřich Houžvička.

„Firma vyrábí věci s přidanou hodnotou, které jsou inovativní. To je přesně, co chceme pro českou ekonomiku. Nabízí bezkonkurenční produkt. Má několik světových patentů. Působí nadregionálně, má celorepublikový a doslova celosvětový dosah. Motivuje rovněž mladou generaci ke studiu technických oborů,“ komentuje volbu poroty Viktor Baar z PwC Česká republika.

Druhé místo vybojovala společnost ELMARCO, výrobce technologií pro průmyslovou výrobu nanovláken. Bronz bere firma CzechFibre recyklující textilní odpad.

Slavnostní vyhlášení v prosinci

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023 se uskuteční 14. prosince na pražském Žofíně.

„Stejně jako se obou soutěží pravidelně účastní podnikatelské subjekty ze všech krajů, tak i naše stavební Skupina, která zastřešuje přes dvě desítky tradičních společností, pracuje na projektech po celé České republice. Synergie je o to těsnější, že ať už se jedná o dopravní stavby, budovy, vodní díla či městský mobiliář, vytváříme lepší podmínky pro život i podnikání. Sílu nastartovat další rozvoj jednotlivých regionů mají také inovace, které otvírají nové možnosti díky využívání nejmodernějších technologií nebo materiálů. To vidíme i v našem segmentu. Jsme proto rádi, že na inovativní postupy ve firmách upozorňují i soutěže Firma roku a Živnostník roku,“ sděluje Iveta Štočková, vedoucí útvaru komunikace a marketingu Skupiny VINCI Construction CS.

PwC Firma roku 2023 Libereckého kraje:

1. CRYTUR, spol. s r.o. – vývoj a výroba opto-elektronických řešení pro vědecké použití (Turnov)
2. ELMARCO s.r.o. – výrobce technologií na průmyslovou výrobu nanovláken (Liberec)
3. CzechFibre, spol s r.o. – recyklace textilního odpadu (Raspenava)

MONETA Živnostník roku 2023 Libereckého kraje:

1. Blanka Kučerová – omalovánkové bedekry (Vysoké nad Jizerou)
2. Eliška Vejrostková – kuchařka a cukrářka (Doksy)
3. Kamila Dvořáková – výroba kvalitních textilních výrobků z přírodních materiálů (Mimoň)

MONETA Živnostník roku Srdcař 2023 Libereckého kraje:

Jan Cidrych – výroba a prodej porcelánu, skla a suvenýrů (Liberec)

Medailonky vítězných firem

CRYTUR, spol. s r.o. – Turnov
vývoj a výroba opto-elektronických řešení pro vědecké použití
www.crytur.cz

Je přední světovou společností zabývající se výrobou a opracováním syntetických krystalů. Dodává ucelená technická řešení pro vyspělé průmyslové a vědecké aplikace s vysokou mírou spolupráce ve výzkumu a vývoji. Mezi ucelená řešení patří detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii, pevnolátkové lasery, intenzivní světelné zdroje, rentgenové zobrazovací systémy s vysokým rozlišením nebo například extrémně odolná ochranná pouzdra průmyslových termočlánků. Historie technického kamenářství a potažmo pěstování syntetických krystalů pro technické využití sahá v Turnově až do roku 1943, kdy zde byla založen Výzkumný ústav pro drahokamy, na jehož tradici společnost přímo navazuje. V současnosti je tak jednou z mále ryze českých špičkových technologických společností v oboru. Motivací bylo zachovat unikátní know-how a pokračovat v tradici pěstování syntetických krystalů v Turnově. „Spektrum zákazníků obsluhujeme relativně široké, od výzkumných vědeckých institucí a univerzit, až po klíčové světové hráče v určitých průmyslových odvětvích, jako je například elektronová mikroskopie,“ sdělují zástupci firmy. Zaměstnává bezmála 400 zaměstnanců, nedávno založila novou pobočku v USA.

ELMARCO s.r.o. – Liberec
výrobce technologií na průmyslovou výrobu nanovláken
www.elmarco.com

Firma je předním dodavatelem technologie na průmyslovou výrobu nanovláken. Na trhu zvlákňovacích strojů působí od roku 2004, kdy s Technickou univerzitou v Liberci uzavřela licenční smlouvu na revoluční princip zvlákňování z volné hladiny. První průmyslovou výrobní linku založenou na této technologii dodala již v roce 2006. Produktové portfolio zahrnuje laboratorní zařízení určená pro vlastní vývoj a výzkum, zařízení pro nízké a střední objemy výroby a stroje pro velkoobjemovou výrobu v průmyslovém měřítku. V roce 2008 založila firma rozsáhlé výzkumné a vývojové centrum. V roce 2012 bylo instalováno již sto strojů po celém světě. Stroje a materiály se používají ve výrobě široké škály produktů a nanovlákna dnes díky tomu najdete ve systémech na filtraci vzduchu nebo kapalin, funkčním oblečení nebo v různých aplikacích v medicíně. Velký potenciál mají nanovlákna také v oblastech vývoje bateriových separátorů nebo palivových článků. „Dodáváme efektivní řešení pro přeměnu nápadů našich zákazníků na fungující produkty s nanovlákny. Rozumíme složitosti problému a poskytujeme podporu během celé cesty,“ informuje společnost. Vývojem třetí generace zařízení chce firma ovládnout průmyslovou výrobu nanovláken ve filtraci kapalin, což je obrovský trh.

CzechFibre, spol. s r.o. – Raspenava
recyklace textilního odpadu
www.czechfibre.cz

Vyvíjí produkty a zpracovává odpady na základě individuálních potřeb obchodních partnerů. Díky tlaku ostatních průmyslových odvětví na maximální využití vstupů při výrobě i snaze o eliminaci odpadů a využívání recyklovaných a regenerovaných surovin spolupracuje s řadou významných dodavatelů zejména do automobilového průmyslu a stavebnictví. Trvalým zlepšováním procesu zpracování se snaží kvalitu a vlastnosti regenerovaných vláken přiblížit co nejvíce vláknům z primární textilní výroby. Šetří přírodu od dalšího znečišťování a snižuje objem textilního odpadu, který jinak končí na skládkách nebo ve spalovnách. „Našimi výrobky jsou regenerovaná textilní vlákna, která třídíme, sekáme a dále zpracováváme na trhací lince. Vlákna nejsou chemicky upravována a splňují veškeré současné zdravotní a bezpečnostní požadavky,“ popisuje firma. Společnost vznikla v roce 2005.  Mezi zákazníky patří především výrobci z automotive průmyslu a textilního průmyslu. Snaží se stále nacházet cesty i pro další textilní odpady, pro které nikdo nenašel uplatnění a nedokázal je upravit do stavu, který by byl vhodný pro další využití nebo výrobu.

Trojice nejlepších živnostníků

Blanka Kučerová Vysoké nad Jizerou
omalovánkové bedekry

Vydávání omalovánek předcházel odchod z práce, kde je měla zahrnuté v případové studii. „Po dvou letech v jiném zaměstnání jsem se rozhodla vydat omalovánky ve svém vlastním vlastivědném konceptu a ve svém rodném městě,“ říká Blanka Kučerová. Nejdříve si udělala průzkum mezi sousedy, chalupáři a turisty. Zjistila, co je nejzajímavější a pomalu začala vybírat, sepisovat a fotit. Na nápad s omalovánkami zareagovalo šest obcí. Do půl roku měly všechny svůj sešit. A další rok se přidala další místa, včetně Prahy. V roce 2017 spoluvymyslela koncept omalovánkového čtenářského deníku, vydala také první omalovánkový kalendář. Omalovánkové bedekry vydává už devět let. Zákazníky jsou především rodiny s malými dětmi od 3 do 10 let. Jsou to ale i učitelky prvního a druhého stupně, které sešity pořizují na školy v přírodě nebo na výlety. Za úspěch považuje krásné reakce svých zákazníků. I do budoucna chce rozhodně pokračovat dál v mapování velkých i malých měst.

Eliška Vejrostková Doksy
kuchařka a cukrářka

Letos uplynulo dvacet let od založení živnosti v oboru gastronomie a pohostinství. Věnuje se hlavně cukrařině a vaření. Ve svém podniku je multifunkčním pracovníkem, takže dělá vše, co je třeba. K Pohostinství U Vejra přidala další podnik, který je sezónní a má název kiosek Minivejr. „Má práce je mým koníčkem a plně mě naplňuje a věnuji ji veškerý čas. Kromě práce v podniku se snažíme zúčastňovat akcí, které pořádá město Bělá pod Bezdězem, kde jsme stálí prodejci našich sladkých i slaných dobrot,“ popisuje živnostnice. Práci s těstem má jako terapii, kterou začíná její každý pracovní den. V době covidu si ji oblíbili noví zákazníci a významně svými objednávkami její podnik podrželi. Její záliba ve vaření, cukrařině a experimentování získala větší ohlas a dodnes podnik navštěvují ti správní hosté, kteří je dokážou řádně ocenit. Snaží se o co nejlepší servis, jídlo, sladké a příjemný zážitek a pohodu. Odlišuje se domácí nabídkou, kterou se snaží dodržet a nabídkou zdravých moučníků, která je převážně z čerstvého ovoce a zeleniny.

Kamila Dvořáková – Mimoň
výroba kvalitních textilních výrobků z přírodních materiálů
www.kozazmimone.cz

„Podnikám pod značkou Koza z Mimoně v oboru textilní průmysl, který má v Libereckém kraji velkou tradici. Zaměřuji se na bytový textil z kvalitních přírodních látek. Šiji bytový textil, jako jsou krajkové ubrusy, zástěry v moderním i retro stylu, chňapky, utěrky, tašky a batůžky,“ přibližuje Kamila Dvořáková. Podnikat začala v roce 2009, od malička chtěla něco vyrábět. Jezdí po trzích, šije, vyhledává ty správné látky a vypráví lidem o své práci a o materiálech. Zákazníky jsou lidé, kteří umí ocenit kvalitní práci, kvalitní přírodní materiály a váží si ruční práce. Získávání nových klientů je v současné době po letech perné práce o něco jednodušší v případě, kdy ji provází pověst dobrého řemeslníka. V péči o stávající i nové klienty považuje za důležitou znalost daných materiálů, schopnost poradit vhodné kombinace dle jejich interiéru a v každém případě osobní kontakt. A v neposlední řadě velmi pestrou nabídku různých dekorů. Odlišuje se znalostmi o každém materiálu, protože vše zajišťuje sama a každou látku a jiné použité komponenty svých výrobků zná do detailu.

Portál BusinessInfo.cz je partnerem soutěže Firma a Živnostník roku

Doporučujeme