Firma z Ostravy bodovala v mezinárodní soutěži startupů s projektem cirkulárního oblečení

Začínající firma Nilmore se zaměřuje i na rozvoj ostravského regionu po ukončení těžby uhlí. V projektu Climate Community Lab získala podporu 10 tisíc euro.

Letošní ročník projektu CEE Climate Community Lab, který je zaměřen na podporu inovací v uhelných regionech střední a východní Evropy, dospěl ke svému konci. Špičkové nevládní organizace z Polska, České republiky a Rumunska se v rámci společného projektu nazvaného „Open Mind – we embrace excellence of any kind“ („Otevřená mysl – vítáme jakoukoli výjimečnost“) rozhodly zabývat výzvami spojenými se spravedlivou transformací podporou a zapojením svých občanů.

Ilustrační fotografie

Posílení místních komunit, a tím i pomoc uhelným regionům, je hlavním cílem projektů tří organizací: Valea Jiului Society z Rumunska, The Civil Affairs Institute z Polska a značka Nilmore z Česka, které na realizaci svých koncepcí obdrží granty ve výši 10 tisíc eur. „Skutečně spravedlivý přechod je proces, v němž záleží na každém hlase a každém páru rukou. Změna není možná bez aktivní účasti lidí v uhelných regionech. Proto jsme spustili projekt CEE Climate Community Lab, jehož posláním je propojovat inovátory ve střední a východní Evropě, překračovat hranice a podporovat jejich úsilí,“ uvedla Joanna Sabat z organizace EIT Climate-KIC.

Budoucnost pro uhelné regiony

Climate Community Lab je iniciativou organizace EU EIT Climate-KIC a partnerů: 4CF, Impact Hub a Varšavská univerzita. Jejím cílem je podpořit obyvatele uhelných regionů střední a východní Evropy v odklonu od fosilních paliv a také propojit jednotlivce i organizace, jejichž zájmem jsou kroky vedoucí k ochraně klimatu v těchto regionech. „V rámci letošní ročníku projektu Climate Community Lab se nám podařilo nejen navázat spolupráci mezi uhelnými regiony z různých zemí, ale především jsme jim pomohli ve vlastním rozvoji při vytváření scénářů pro budoucí vývoj. Právě tento typ dovedností bude základem pro spoluvytváření nové životní reality ve světě bez uhlí,“ řekla k tomu Anna Sacio-Szymanska ze společnosti 4CF.

V rámci takto vytvořených scénářů vycházeli autoři oceněných projektů ze společného předpokladu, že transformace každého regionu začíná u komunity, která v něm žije. Proto navrhli vytvoření místních co-workingových prostor, které budou impulsem pro rozvoj silných komunit, které budou ovlivňovat zavádění změn ve svém okolí.

Mezi tři oceněné projekty se probojoval i český startup Nilmore z Ostravy, za kterým stojí zakladatel Mikuláš Hurta a jeho vize tvorby plně cirkulárního oblečení. Vedle udržitelné módy se však tým stojící za značkou Nilmore věnuje i rozvoji v kraji, odkud pochází. Proto jsou zapojeni do projektu POHO 2030, který se věnuje nápravě krajiny výrazně zatížené těžbou uhlí. V tomto směru tak bude značka i nadále pokračovat, nyní i za podpory grantu ve výši 10 tisíc eur díky projektu Climate Community Lab.

Ilustrační fotografie

Nápady proti klimatické krizi

EIT Climate-KIC je největší evropská iniciativa zaměřená na řešení změny klimatu prostřednictvím inovací. Je založena na systémovém přístupu a sdružuje nejambicióznější evropské subjekty působící v oblasti klimatu ve městech, regionech i celých zemích. Ve spolupráci s více než 400 partnery z veřejného a neziskového sektoru, akademické obce a podnikatelského sektoru řeší EIT Climate-KIC klimatickou krizi tím, že prosazuje zásadní změny v oblastech lidské činnosti, které ovlivňují emise skleníkových plynů.

Agentura byla založena v roce 2010 a je financována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). EIT Climate-KIC sídlí v Amsterdamu a působí ve 39 zemích, přičemž ve 13 z nich má své kanceláře.

Tisková zpráva projektu Climate Community Lab

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme