Firmám chybí až 300 tisíc dělníků, o to víc chtějí zaměstnávat cizince

Přes 60 procent průmyslových podniků si i přes mírně rostoucí nezaměstnanost stěžuje, že jim chybějí pracovníci. Nejvíce postrádají kvalifikované dělníky. Firmy proto plánují v budoucnu ještě intenzivněji využívat pracovníky ze zahraničí.

Na jednu volnou pracovní pozici ve výrobě dnes připadá v Česku pouze 0,3 až 0,5 uchazeče. Zmíněné údaje vyplývají z průzkumu personální agentury Hofmann Personal mezi českými personalisty.

Nadpoloviční většina společností v průzkumu zmínila, že jim chybí zejména kvalifikovaní dělníci, řemeslníci, opraváři nebo pracovníci obsluhy strojů a zařízení. Největší nedostatek vládne v oborech automotive, strojírenství, kovovýroba a slévárenství.

„Kvalifikovaných dělníků je na trhu dlouhodobě nedostatek a situace se jen tak nezmění. Poptávka po těchto lidech již mnoho let výrazně převyšuje nabídku. V současné době dle našich odhadů chybí ve výrobě a ve stavebnictví až 300 tisíc pracovníků,“ říká ředitelka personální agentury Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková

„Jedním z důvodů je nízký zájem o učňovské obory. Řada studentů má manuální práci spojenou s nižším finančním ohodnocením, ale to už dávno neplatí. Kvůli nedostatku pracovních sil v technických oborech firmy naopak často zvyšují nabízenou mzdu a zlepšují pracovní podmínky, lidé jim však přesto stále chybí. Situaci bohužel neřeší ani postupující automatizace a nové technologie, ty totiž dokáží zastat rutinní nekvalifikovanou práci, nikoliv odborné pozice,“ dodává Hrbáčková.

Nabírat bude třetina podniků

Nabírat nové zaměstnance, zejména kvalifikované dělníky, by v příštích měsících potřebovala třetina dotázaných společností. Zvyšování stavů plánují především firmy z automobilového průmyslu, a to i přesto, že vlivem elektromobility a krize spojené s pandemií covdi-19 zažívají poměrně těžké období a pokles výroby. Na volné pozice se ale hlásí jen velmi málo uchazečů, méně než půl uchazeče na jednu pozici ve výrobě.

„Nižší čísla než průměr hlásí Praha, Středočeský, Plzeňský a Pardubický kraj, naopak lépe jsou na tom v tomto ohledu kraje Moravskoslezský, Karlovarský, Olomoucký nebo Ústecký, které mají vyšší nezaměstnanost a tudíž více uchazečů na jedno volné pracovní místo,“ prozrazuje Gabriela Hrbáčková.

Nové programy zjednodušily nábor pracovníků ze zahraničí

Ohledně budoucí situace na trhu práce jsou skeptičtí i personalisté. Skutečnost, že v podnicích chybí nejen kvalifikovaní lidé, je dnes největší starost více než pětiny z nich. Až 84 procent si myslí, že nedostatek lidí v odborných profesích bude přetrvávat i v budoucnu.

Roste zájem firem o cizince

Stále více firem vidí řešení v zaměstnávání cizinců. To bylo populární již před pandemií, jejich podíl mezi zaměstnanci vzrostl v roce 2019 až na 14,7 procenta, v době pandemie se ale podniky musely smířit s výpadkem těchto pracovníků. Nyní si uvědomují, že se bez jejich pomoci neobejdou.

„V dnešní době se již otevřeně mluví o tom, že bez cizinců se ve výrobě v Česku neobejdeme. Obavy, že tito pracovníci nejsou kvalifikovaní a trpí vysokou fluktuací, naštěstí nejsou na místě,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková. Více než polovina podniků obsazuje cizince i na kvalifikované pozice.

Až 70 procent personalistů pak navíc uvádí, že u nich dělníci z ciziny pracují v průměru déle než rok. Častěji je zaměstnávají větší podniky, oborově pak zejména automobilové a strojírenské firmy. Agentury se postarají nejen o celý proces náboru, ale také o jazykově vybavené koordinátory.

„Koordinátoři se starají o zaškolení zahraničních pracovníků a jsou jim k dispozici v případě jakýchkoliv potíží. Pomáhají s veškerou komunikací mezi cizinci a česky hovořícími nadřízenými,“ dodává personalistka. Dělníky či manuálně pracující ze zahraničí zaměstnává aktuálně 55 % podniků a jejich počet stále roste. Kromě Slováků u nás pracují nejčastěji lidé z Polska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Vietnamu, Srbska nebo Filipín.

Redakčně upravená tisková zpráva Hofmann Personal

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme