Firmám kladoucím důraz na ESG rostou příjmy dvakrát rychleji. Lépe se daří i jejich akciím

Společnostem, které podnikají v souladu s principy ESG (environmental, social and corporate governance), vzrostly tržby za poslední tři roky v průměru o 10 %. Naproti tomu podniky, u kterých je v tomto směru patrný menší závazek, se těšily pouze z 4,5% růstu. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala vypracovat poradenská skupina Moore Global.

Odborníci z Moore Czech Republic navíc upozorňují, že mezi českými firmami není o ESG dostatečné povědomí.

Ilustrační fotografie | Foto: Shutterstock

Podnikům, které aktivně přistupují k ESG, během uplynulých tří let vzrostl také zisk, a to o 9,1 %. Jedná se o dvouapůlnásobek ve srovnání s 3,7% nárůstem u subjektů, které v rámci ESG zaostávají. Odhalil to průzkum poradenské skupiny Moore Global. Z firem, které vnímají růst důležitosti ESG, uvedlo hned 84 %, že se zlepšila jejich schopnost přilákat externí investory. Podobný trend potvrzují také data akciových trhů, kde byl loni zaznamenán celkový výnos akcií dosahující 22,3 %, zatímco výnos udržitelných akcií se vyšplhal na zhruba 28 %. Index MSCI World SRI, v jehož portfoliu se nacházejí výhradně společnosti aktivně přistupující k ESG, vzrostl mezi lety 2016 a 2021 o 10,11 %, tedy o 1,7procentního bodu více než obdobný index nekladoucí důraz na ESG. 

Dle zmiňovaného průzkumu je pro bezmála 80 % velkých světových podniků ESG důležitější, než bylo před třemi roky. Naopak pouze 6 % firem se o udržitelné principy vůbec nezajímá. „Je zcela zřejmé, že v západní Evropě je ESG důležitou agendou velkých firem. Uvědomují si, že jednání v souladu s těmito principy je klíčové pro nejen pro jejich dobrou prezentaci navenek, ale má vliv také na klíčové výkonnostní ukazatele a zvyšuje atraktivitu v očích investorů,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk.

Česko mírně pozadu

V České republice je ve srovnání se západními státy podnikání v souladu s ESG principy méně rozvinuté, o přístupu chybí širší povědomí. Odhalil to průzkum poradenské skupiny Moore Czech Republic z června letošního roku, z něhož vyplývá, že s pojmem ESG se v oblasti svého podnikání setkalo pouze 25 % vyšších vedoucích a vrcholových manažerů z řad středních a velkých tuzemských firem. „Povědomí firem o ESG se postupně zvyšovalo, část z nich však tuto oblast v letošním roce odsunula na vedlejší kolej, protože řeší problémy spojené s nastupujícím hospodářským poklesem,“ uvádí Tomáš Buriánek, senior manažer Moore Advisory CZ zodpovědný právě za oblast ESG poradenství. Současně dodává, že aktivní přístup k ESG oceňují také zákazníci. „Z našich dat je zřejmé, že 89 % maloobchodníků zabývajících se ESG lépe udržuje zákazníky.“

Jak ovlivní firmy nová směrnice o ESG? Přinášíme shrnutí vývoje v tematice ESG za rok 2022

S přibývajícím počtem firem, které se zajímají o ESG, bude růst také oblast ESG poradenství. „V současnosti se celý tuzemský trh služeb spojených s ESG pohybuje v řádu desítek milionů korun. V průběhu nejbližších let lze ovšem s ohledem na chystanou legislativu očekávat dynamický růst. Předpokládáme, že za 3 až 5 let se objem tohoto trhu posune do řádu vyšších stovek milionů korun ročně,“ říká Tomáš Buriánek s tím, že výhodu v této oblasti budou mít zejména poradenské skupiny, které působí v rámci mezinárodních sítí, protože čerpají praktické zkušenosti z realizace stovek zakázek, a mají tak možnost lépe zohledňovat specifika různých odvětví.

Nová legislativa se blíží

V současnosti ukládá zákon povinnost vést ESG reporting pouze několika stovkám českých firem. V roce 2025 se oproti současnému stavu poprvé rozšíří skupiny povinně reportujících, kdy budou muset veřejně obchodované společnosti s více než 500 zaměstnanci podat zprávu za fiskální rok 2024. O rok později se tato povinnost přenese i na podniky, které zaměstnávají přes 250 osob a mají roční obrat ve výši minimálně 40 milionů eur, nebo bilanční sumu ve výši alespoň 20 milionů eur. Podle propočtů expertů z poradenské skupiny Moore Czech Republic se tak legislativa bude v roce 2026 týkat zhruba 2300 až 2800 tuzemských subjektů. V roce 2027 potom budou muset nefinanční report (za fiskální rok 2026) vydat i na burze kótované malé a střední podniky.

Redakčně upravená tisková zpráva MOORE Czech Republic

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme