Firmám se loni dařilo více než v prvním covidovém roce, potvrdil průzkum

Rok 2021 byl pro 70 procent firem obratově i výkonově silnější než předcházejících dvanáct měsíců. V mnoha případech dokonce předčil i „předcovidový“ rok 2019. V počtu zdárně dokončených projektů firmy také překonaly předloňský rok.

Vyplývá to z průzkumu trendů v projektovém řízení za rok 2021 mezi zástupci vedení firem, působících v IT, průmyslu, energetice a mnoha dalších odvětvích, který provedla společnost Easy Software.

Ilustrační fotografie

Dvacet procent respondentů loni nedokázalo dokončit plánované projekty z důvodu nedostatku lidských zdrojů. Přestože třetina firem nabírala během roku nové zaměstnance, nedostatek se projevoval dlouhodobě a rovnoměrně.

Dle výsledků dotazníku podniky (pro úspěšné dokončení projektu) vnímají jako nejdůležitější vnímají vzájemnou důvěru v týmu, individuální odpovědnost a kvalitní zpětnou vazbu. Spolehlivý nástroj pro projektový management pak firmy chápou jako přirozený prostředek k naplnění těchto principů.

Šéfové českých firem jsou optimističtější, za extrémní riziko považují nedostatek lidí

Cílem průzkumu z února 2022 bylo zjistit, jak praktický a konstruktivní byl management na dálku v roce 2021 oproti turbulentnějšímu roku 2020, který byl poznamenán pandemickou situací ve světě a firmy se snažily přizpůsobit kritické situaci. Díky spokojenosti se strukturou projektového řízení se firmy loni dočkaly mnohem vyššího počtu úspěšně dokončených projektů, což potvrdilo 72 % českých podniků.

Firmy stále trápí nedostatek lidí

Stále se však potýkaly s novými výzvami a především s nedostatkem lidí. Právě nedostatek lidského kapitálu se jeví jako ústřední motiv uplynulého roku.

Firmy v dotazníku uváděly i to, že se jim podařilo vybrat vhodný nástroj pro projektové řízení, díky kterému dotahují projekty zdárně do konce. „Dle výsledků pouze 13 % dotázaných firem poskytuje přístup do projektového nástroje všem svým zaměstnancům, což vnímáme jako nevyužitý potenciál. Správná projektová platforma totiž dokáže zjednodušit všechny procesy ve firmě a přístup k ní nepatří pouze projektovým manažerům,“ říká Filip Morávek, zakladatel a CEO technologické společnosti Easy Software.

„Těžit z ní může například HR při náboru nových zaměstnanců a při lepším průzkumu trhu práce, marketingové oddělení při kampaních a komplexnějších projektech či obchodníci v kontaktu se zákazníkem. Přehledná interní komunikace navíc pomáhá podniku pracovat uceleně a využívat čas i zdroje mnohem smysluplněji,“ doplňuje Morávek.

Souměrný růst a práce na dálku

Navzdory novým výzvám, se kterými se firmy musely potýkat, poukazují závěry výzkumu na to, že trendem roku 2021 je především souměrný růst. Ten se týká jak lidských zdrojů a odměn s tím spojených, tak celkového obratu společností. Loňský rok se ukázal být z tohoto hlediska ještě výnosnější než rok předchozí, ve kterém se firmy potýkaly s aklimatizací do nového režimu řízení na dálku.

Zajímavým zjištěním je fakt, že čeští manažeři uváděli v průměru o několik desítek procent vyšší spokojenost se svou pozicí a novým workflow, řízením projektů na dálku a finanční situací než jejich kolegové v zahraničí. Naopak z globálního hlediska vnímaly zahraniční firmy situaci nejméně stejně úspěšně jako v roce 2020.

O 10 % více dotázaných firem než loni dokázalo dokončit všechny nebo téměř všechny projekty. Pozitivně je vnímán především přechod na řízení projektů na dálku, kde se firmy naučily mnohem lépe využívat projektové manažerské nástroje a lidské zdroje. Klíčovým faktorem je zvýšená zodpovědnost zaměstnanců, kteří odvádějí na dálku často kvalitnější práci s lepší zpětnou vazbou v týmu.

„V digitální covidové době je efektivně nastavený nástroj na správu projektů klíčový pro správné fungování firmy. Zaměstnanci cítí větší důvěru a zodpovědnost za projekty, kvalitnější je i zpětná vazba v interní komunikaci,“ dodává Jan Řeřicha, product owner společnosti Easy Software.

Redakčně upravená tisková zpráva Easy Software

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme