Firmám v Číně se sníží náklady

Čínská vláda bojuje s dopady epidemie koronaviru na ekonomiku a přijala řadu opatření zaměřených na podporu jak domácích, tak zahraničních společností. České firmy v Číně, které zasáhla epidemie, mohou dosáhnout snížení nákladů především díky slevám na platbách pojištění.

Epidemie covid-19 ochromila ekonomiku. Místo obvyklého probuzení po oslavách nového čínského roku, které měly skončit 2. února, pokračovala čínská ekonomika v „zimním spánku“, ze kterého se stále pouze pomalu probouzí. Obnovení provozu a restart ekonomiky je pomalejší, než čínská vláda očekávala. Ke konci února sice podle statistik obnovila provoz většina velkých firem, ze středně velkých a malých firem to však bylo pouze 32,8 %.

Z nadnárodních společností jich obnovilo provoz 83 %, nicméně pouze s 63 % zaměstnanců. V souladu s vládními nařízeními pak zaměstnanci často pracují z domova. Přítomnost většího počtu zaměstnanců ve společnosti je dále omezována například rozložením pracovní doby na směny.

Peking stále čeká růst

Čínská vláda usiluje o minimalizaci ekonomických ztrát, a i podle posledních prohlášení stále hodlá pro rok 2020 dosáhnout meziročního růstu hrubého domácího produktu ve výši 5,9 %. Ten je nutný k dosažení dlouhodobého cíle, kterým je dvojnásobný hrubý domácí produkt v roce 2020 v porovnání s rokem 2010.

Naplnění tohoto cíle bude vyžadovat aplikaci široké škály opatření pro podporu ekonomiky, a především pro podporu firem, na které má epidemie koronaviru značně negativní dopady.

Čínská centrální banka již finančnímu systému poskytla injekci ve výši přes 170 miliard dolarů (většina byla však již dříve plánována) a současně snížila krátkodobé úrokové míry. Čínské banky pak firmám poskytly úvěrovou podporu ve výši přes 50 miliard dolarů, aby jim pomohly obnovit produkci. Úvěrové injekce nicméně mají omezený efekt a jsou spíše symbolickým gestem k posílení tržní důvěry než skutečným lékem pro ekonomiku.

Snížení daňové zátěže

Pro boj s dopady epidemie koronaviru na ekonomiku vydala čínská vláda již od začátku února celou řadu opatření zaměřených na podporu jak čínských, tak zahraničních firem v Číně, mezi kterými je například snížení daňové zátěže pro ty nejvíce postižené (především v sektorech stravování, ubytování, dopravy, cestovního ruchu), či možnost přenesení ztrát do období až osmi let. Čína také například snížila přístavní bezpečnostní poplatky o 20 % od 1. března do 30. června.

Velkých úspor pak mohou firmy dosáhnout především v oblasti pojištění:

 • Firmy mohou být osvobozeny od plateb důchodového a úrazového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti za únor až červen 2020.
 • Firmy, které nepropustí žádné, nebo minimum zaměstnanců, mohou získat zpět minimálně 50 % plateb pojištění z nezaměstnanosti za rok 2019.
 • Firmy mohou získat slevu na platbách zdravotního pojištění zaměstnanců po dobu až pěti měsíců.

Firmám zároveň mohou být proplaceny náklady na školení zaměstnanců. Opatření se týkají také půjček. Byly například sníženy záruční poplatky a čínská regulatorní komise pro bankovnictví a pojišťovnictví apelovala na finanční instituce, aby odložily splátky jistiny úvěrů splatné od 25. 1. 2020. Splátky úroků mezi 25. lednem a 30. červnem mohou být odloženy na 30. červen bez jakýchkoliv postihů.

V neposlední řadě, pokud firmy nemohou kvůli epidemii koronaviru dostát svým závazkům, mohou požádat příslušnou kancelář China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) o vydání dokladu vyšší moci (Proof of Force Majeure).

Opatření v provinciích

Jednotlivá opatření jsou, v souladu s centrální politikou, zaváděna v provinciích. Vlády na provinční úrovni i na úrovni některých velkých měst, včetně například Šanghaje, pak často zavádějí dodatečná opatření pro podporu malých a středně velkých firem, aby jim pomohly ustát dopady virové epidemie.

Od začátku února jsou implementována opatření zaměřená na finanční podporu a snižování zátěže například formou zrychleného poskytování výhodnějších půjček, odložení, či snížení plateb daní za užívání pozemků, nemovitostí, sociálního pojištění, slevy na nájemném, nebo dokonce jeho odpuštění. Přehled nejdůležitějších dodatečných opatření pro Šanghaj a jednotlivé provincie v konzulárním obvodě GK Šanghaj je níže.

Šanghaj

Vláda Šanghaje vydala 28 opatření pro podporu podniků zasažených epidemií koronaviru. Shrnutí v anglickém jazyce je dostupné v článku Support to Enterprises during NCP Prevention & Control. Seznam obsahuje kromě opatření na národní úrovni také dodatečnou podporu, například:

 • Podpora klíčových firem podílejících se na boji s epidemií koronaviru, včetně finanční pomoci, či daňových zvýhodnění.
 • Snížení, či prominutí nájmů pro malé a středně velké firmy, které pronajímají prostory od státních subjektů.
 • Podnikatelé platící pravidelnou paušální daň budou osvobozeni od zdanění.
 • Zlevnění úvěrů poskytovaných bankami alespoň o 25 bazických bodů.
 • Zvýšení úvěrové podpory firmám v nejvíce zasažených odvětví, včetně podpory firem, které mají kvůli koronaviru problém splácet půjčky (finanční instituce by měly prodloužit půjčky, snížit či prominout úroky z prodlení, optimalizovat splátkové plány apod.).
 • Možnost odložení plateb do fondu bydlení až o pět měsíců.
 • Aktivní asistence firmám pro napravení sociálního kreditu ovlivněného v důsledku epidemie.

Provincie Če-ťiang

Kromě národních opatření zavedla vláda provincie Če-ťiang také řadu dodatečných opatření pro podporu podniků zasažených epidemií koronaviru, mezi kterými figuruje například:

 • Snížení cen elektřiny a dopravy.
 • Snížení cen vody a plynu o 10 % po dobu tří měsíců.
 • Mikro a malým podnikům, které pronajímají prostory od státních subjektů, bude odpuštěno měsíční nájemné a následující 2 měsíce bude nájem snížen na polovinu. V případě nájmů od soukromého sektoru je vlastníkům nemovitosti také doporučeno prominout, či snížit nájmy.
 • Zvýšení úvěrové podpory firmám v nejvíce zasažených odvětví, včetně podpory firem, které mají kvůli koronaviru problém splácet půjčky (finanční instituce by měly prodloužit půjčky, snížit či prominout úroky z prodlení, optimalizovat splátkové plány apod.).

Ve městě Ning-po pak mohou zahraniční firmy dále také získat náhradu poplatku za stánek na veletrzích, pokud musely zrušit kvůli epidemii koronaviru svou účast. Současně byla také snížena doba pro výplatu náhrad škod od institucí poskytujících úvěrová pojištění na méně než 2 měsíce.

Provincie Ťiang-su

Vláda provincie Ťiang-su zavádí především opatření v souladu s národními nařízeními, dodatečná opatření pro podporu firem zasažených epidemií koronaviru jsou například následující:

 • Zlepšení podmínek poskytování financování pro mikro a malé firmy; úvěry by měly být zlevněny přibližně o 50 bazických bodů.
 • Pro sektory cestovního ruchu, ubytování, stravování, zábavy, civilního letectví, vodní dopravy, silniční dopravy, taxi a dalších odvětví služeb, které jsou nejvíce zasaženy epidemií koronaviru, mohou okresy a města místním firmám snížit nebo prominout související daně a poplatky a zavádět další opatření pro další podporu.
 • Snížení nájmu pro malé a středně velké firmy, které pronajímají prostory od státních subjektů, po dobu 1–3 měsíců. Platba nájemného může být v případě problémů s placením odložena. Současně mají být zaváděny místní pobídky pro soukromé vlastníky nemovitostí, které by je motivovaly snížit, či prominout nájemné firmám.
 • Firmy, které se kvalifikují, mohou odložit platby důchodového pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, pojistného pracovních úrazů, a příspěvku do fondu bydlení na dobu až 6 měsíců bez jakýchkoliv postihů.

Provincie An-chuej

Kromě národních opatření byla v provincii An-chuej zavedena například také následující opatření pro podporu podniků zasažených epidemií koronaviru:

 • Zlepšení podmínek poskytování financování pro mikro a malé firmy. Úvěry by měly být zlevněny přibližně o 50 bazických bodů. Státní finanční instituce by zároveň měly zrušit požadavky na protizáruky a snížit průměrnou sazbu záručních poplatků na méně než 1 %.
 • Snížení cen elektřiny a dopravy pro mikro, malé a středně velké firmy.
 • Snížení ceny vody a plynu o 10 % po dobu 3 měsíců.
 • Prominutí nájmu pro mikro, malé a středně velké firmy, které pronajímají prostory od státních subjektů, po dobu 3 měsíců (únor–duben 2020). Platba nájemného může být v případě problémů s placením odložena. V případě nájmů od soukromého sektoru je vlastníkům nemovitosti také doporučeno nájmy prominout, či snížit.
 • Mikro, malým a středně velkým firmám, které nejsou schopny zaplatit sociální pojištění, může být povoleno odložit platbu důchodového pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a pojištění pracovních úrazů až o jeden rok.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Lukáš Svatek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Čína
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme