Firmy mohou konzultovat exportní strategie se zahraničními kancelářemi CzechTrade

Státní agentura na podporu obchodu CzechTrade připravila po zrušení letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně náhradní program pro naplánování exportní strategie vývozců na rok 2021. Kombinovanou formou fyzické a online účasti z Brna poradí zájemcům, jaké mají šance na zahraničních trzích. Zamýšlená pomoc, stejně jako ta dosavadní v koronavirové krizi, bude zdarma.

Pandemie covid-19, která zasáhla Českou republiku letos na jaře, způsobila obrovské problémy ve fungování globálního trhu. V případě agentury CzechTrade, která je podle slov generálního ředitele Radomila Doležala prvními dveřmi pro firmy v případě, že chtějí expandovat do zahraničí, způsobil tento stav enormní zájem exportérů o služby agentury.

„Svědčí to o obrovské poptávce českých firem po našich službách a o tom, že se daří do určité míry zvládnout situaci, a to především vyřešením určitých urgentních nedostatků. Daří se nacházet náhradní distribuční kanály, protože firmy neztratily apetit pro vstup na zahraniční trhy,” zdůrazňuje Radomil Doležal.

Zrušený veletrh exportéry o pomoc nepřipraví

Na zrušení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a jeho odročení na příští rok reaguje CzechTrade náhradním programem pro exportéry. „MSV je jednou z klíčových akcí ve strojírenství, které hraje v českém vývozu důležitou roli. Je jasné, že nenajdeme stoprocentní plnohodnotnou náhradu, ale rádi bychom zachránili ty nejdůležitější segmenty. Jedním z nich je setkání našich zahraničních kanceláří s exportéry při přípravě exportního plánu na rok 2021. Proto jsme připravili speciální akci, která já vázána k MSV,” říká Doležal.

Chystaný náhradní program je v plánu od 9. listopadu v Brně a odehraje se zřejmě v kombinované formě. „To znamená, že některé kanceláře budou přítomny fyzicky a některé online. Věříme, že se nám podaří z velké části uskutečnit to, co by se konalo za normálních okolností během brněnského veletrhu,” vysvětluje Radomil Doležal.

Agentura CzechTrade je významným hráčem na poli internacionalizace českých firem. Obracejí se na ni zájemci o průnik za hranice, ať už formou exportu, investic nebo i některých složitějších operací. Adepty jsou většinou malé a střední podniky ze všech průmyslových oborů a různých druhů vývozu služeb. Nejdůležitějším nástrojem, který agentura využívá, jsou zmíněné zahraniční kanceláře. CzechTrade jich má 50 na všech pěti kontinentech ve zhruba 60 zemích světa. Některé z nich sdílí CzechTrade s agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

„V okamžiku, kdy přišla pandemie a s ní narušení velkých dodavatelských řetězců, jsme museli reagovat velmi rychle. Celá řada našich zahraničních kanceláří musela přejít kompletně – stejně jako centrála – do online modu. Podařilo se nám to beze zbytku, máme k dispozici kvalitní technické zázemí a fungující informační systémy. Navíc jsme začali veškeré služby poskytovat firmám zcela bezplatně, bez jakékoli participace našich partnerů. Myslím, že toto byla zásadní pomoc malým a středním firmám,” shrnuje generální ředitel Doležal.

SERIÁL: Podpora strojírenství a veletržní aktivity v době pandemie

Převzato z podkladů ČTK Protext

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme