Firmy mohou žádat o dotace na nákup služeb v oblasti inovací

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovační vouchery.

O dotace na rozvoj vlastních inovačních aktivit tak mohou žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 16. ledna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 31. května 2024.

Ilustrační fotografie

Dne 13. 12. 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že příjem žádostí o podporu do výzvy II Inovační vouchery bude prodloužen do 31. května 2024.

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou firmy využít na zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost na trhu.

„Žadatelé mohou podporu použít na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací, a to od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Malé a střední podniky mohou v této výzvě získat až 75 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 1 milion korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK

Program podpory Inovační vouchery se vyznačuje jednodušším zpracováním než ostatní programy. Mezi jeho výhody patří nenáročné zpracování žádosti o platbu, nutnost předložení minima dokladů a zjednodušený podnikatelský záměr.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Agentura pro podnikání a inovace (API) má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme