Firmy mohou žádat o dotace na úsporu energií z OP TAK

Firmy a vybrané organizace mohou začít žádat o finanční podporu na zlepšení hospodaření s energiemi. Pro žadatele je až do října 2025 připraveno celkem pět miliard korun.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila koncem května příjem žádostí o dotace ve výzvě Úspory energie. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat až do 31. 10. 2025.

Ilustrační fotografie

Klíčová je modernizace české energetiky

„Energetické úspory jsou cestou, jak snižovat náklady na energie, zvyšovat naši energetickou bezpečnost a lépe chránit životní prostřední. Snižování spotřeby energií je navíc důležitou součástí modernizace celé české energetiky a také řízeného odchodu od uhlí. Pro konkurenceschopnost českých podniků je klíčové, aby efektivně zaváděly energeticky úsporná opatření. Proto jsme připravili výzvu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu projektů, které se na úspory energií zaměřují. Jde například o instalaci solárních panelů, technologií na vytápění nebo zařízení pro využívání dešťové vody,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hlavním cílem výzvy je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a celkové snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR. „Zajímavé by mohly pro firmy být také realizace projektů na snížení energetické náročnosti budov v podobě zateplení obvodového pláště nebo na modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků,“ upozorňuje Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Dotace z OP TAK podpoří opatření na úsporu energie ve firmách

„Věříme, že firmy nabídku podpory v oblasti úspor energií v této době jejich nestabilních cen přivítají a zvýší tak svoji odolnost vůči růstu cen elektrické energie a zemního plynu,“ dodává Piskáček.

Na jeden projekt až 30 milionů eur

Firmy mohou ve výzvě získat na jeden projekt až 30 milionů eur (asi 750 milionů korun) zpět formou dotace.

Podrobné informace o výzvě Úspory energie na webu agentury API

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme