Firmy reagují na růst cen energií a šetří. Cestu může ukázat panelová diskuze na MSV

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) uspořádá na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně panelovou diskusi na téma udržitelného rozvoje a energetických úspor. Zveřejněn bude i průzkum, který ukazuje, jak současná krize na firmy dopadá, jak ji řeší a co očekávají od vlády.

Diskuse se koná v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu, a to 5. října odpoledne.

Ilustrační fotografie

Partnery a zároveň účastníky panelu jsou Komerční banka, Manutan, Schneider Electric, Total Energies a Veolia. Moderované diskuse se zúčastní vedle zástupců partnerských firem také mluvčí FČOK, Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR), který akci spolupořádá, BVV a francouzského regionu Auvergne-Rhône-Alpes, který je strategickým partnerem letošního veletrhu.

Akreditace na Francouzsko-české fórum a další podrobnosti

Panelová diskuse se zaměří na tři klíčové oblasti:

  • V současnosti jsme svědky dramatického růstu cen energií. Jaké kroky podnikly firmy pro zmírnění dopadů tohoto růstu, aby si zachovaly konkurenceschopnost? Jaká opatření plánují implementovat v blízké budoucnosti?
  • Jakým způsobem se se současnou situací vypořádávají jejich klienti? Existují řešení, která jim mohou nabídnout, aby dokázali této situaci lépe čelit?
  • Ovlivnila současná energetická krize politiku firem v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity? Může být příležitostí, jak přechod k zelenému a odpovědnému fungování urychlit? 

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových událostí v oblasti inovativního průmyslu, jsme se zaměřili na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi našimi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány, případná úsporná opatření a očekávání v oblasti vládní podpory. Zároveň chceme spolu s hosty na panelu prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,”  prozrazuje Roland Bourgeois, předseda správní rady FČOK. 

Podniky chystají vlastní solární elektrárny

Letošní velmi náročný rok ukázal podle SP ČR z pohledu udržitelnosti dvě zásadní věci. Zaprvé, že cestou udržení konkurenceschopnosti firem jsou neustálé inovace nejen v energetické oblasti a důraz na přidanou hodnotu. A zadruhé, že environmentální vize i jejich realizace musejí respektovat realitu v konkrétní zemi.

„Podniky jsou si vědomy, že mají zodpovědnost za dopady své činnosti na prostředí, ve kterém působí. A že to od nich očekávají zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlády i neziskovky. Zároveň ale kroky EU i vlád nesmí podtrhnout jejich konkurenceschopnost,“ říká člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Jonák, který ve Svazu vede expertní tým pro udržitelnost.

Letošní MSV v Brně: Stovky firem ze světa a inovativní průmyslové technologie

„V kontextu rostoucích cen energie se české firmy snaží ušetřit náklady a nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 procent oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu,“ vysvětluje Petr Jonák na základě závěru zářijového průzkumu SP ČR o dopadu cen energie na firmy. 

FČOK provedla v uplynulých týdnech průzkum mezi svými členskými firmami, který se zaměřil na dopady nárůstu cen energií a inflace na jejich plány a podnikání.

Polovina firem v něm uvedla, že vysoké ceny energií a rostoucí inflace budou mít velký dopad na jejich podnikání, pro 7 % bude dokonce kritický. V důsledku aktuální situace plánují  v krátkodobém až střednědobém horizontu zavádět konkrétní opatření – nejčastěji půjde o snížení výdajů, navýšení cen zboží a služeb, zmrazení investic a náboru zaměstnanců.

Firmy nejsou spokojené s vládní podporou

Nadpoloviční většina firem přesto plánuje v nejbližších letech investovat – a to nejčastěji do lidských zdrojů, technologií a udržitelného rozvoje. 67 % podniků také plánuje zvyšovat mzdy, z čehož polovina až o 10 %. Většina firem (86 %)  v průzkumu vyjádřila nespokojenost s vládní podporou v současné situaci. Očekávají od ní především zastropování cen energií (54 % respondentů) a daňové podpory (22 %).

Jako hlavní překážky podnikání v České republice pochopitelně na prvním místě podnikatelé uvádějí ceny energií a inflaci, mezi dalšími pak figurovala geopolitická situace, místní měna, pokles kupní síly a nedostatek pracovní síly.

Detailní závěry průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR

Rozsáhlý průzkum, který se zaměřil na reakci českých společností na aktuální energetickou krizi, nedávno zveřejnil také SPČR. Z šetření svazu vyplynulo, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi  20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % podniků. Více než dvě třetiny oslovených subjektů zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok.

Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a který je často označován za „Hannoverský veletrh střední Evropy“, se letos zúčastní přes 1200 vystavovatelů z 41 zemí. Firmy se budou prezentovat celkem v 8 pavilonech. 

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme