Firmy si rozdělí další 1,5 miliardy korun v programu na podporu inovací

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. V poslední výzvě programu je připraveno 1,5 miliard korun.

Zvýhodněné jsou všechny projekty na efektivnější nakládání s vodou pro řešení rizik spojených s projevy sucha. Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 75 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. září 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 29. ledna 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 1,5 miliardy korun.

Na spolupráci s akademiky či na environmentální technologie

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti českých firem. „Výzva je určená především malým a středním podnikům, které mohou dotace využít k zavedení unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem nebo vlastním ukončeným výzkumem a vývojem nebo pro zvýšení efektivity interních procesů v oblasti inovací,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Celkovým důsledkem finanční podpory do inovací firem by pak měl být nárůst počtu českých firem v pozicích technologických lídrů“.

Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

Malé podniky mohou v předložených projektech získat 45 procent způsobilých výdajů zpět formou dotace. U středních podniků je to 35 procent a u velkých podniků 25 procent. V aktuální výzvě jde o podporu ve výši minimálně jeden milion korun a maximálně 75 milionů korun.

Dosud proběhla podpora za skoro devět miliard

V programu Inovace bylo dosud podpořeno 849 projektů za téměř devět miliard korun. Proplaceno v něm zatím bylo bezmála pět miliard korun. Díky podpoře z programu Inovace například jihomoravská firma Kornfeil zahájila výrobu ekologičtějších pekařských pecí a kotlů. Novým výrobkem reagovala na poptávku zákazníků – malých, středních i průmyslových pekáren, kteří upřednostňují využívání obnovitelných zdrojů energie před fosilními palivy a zároveň chtějí svou činností přispět k udržení a zkvalitnění životního prostředí.

Firma Crytur díky podpoře zavedla výrobu převratného produktu monokrystalického konvertoru, který se využívá pro zabudování v intenzivních zdrojích světla. Jeho vývoj umožnil překonat jeden z hlavních problémů při zvyšování světelného výkonu LED diod – přehřívání fosforu. Nové řešení je chráněno několika světovými patenty a je natolik účinné, že dovoluje použít LED diody ve světelných zdrojích velmi kvalitních promítacích projektorů, kde je vyžadován nejen velký výkon, životnost, ale i dokonalá věrnost podání barev. Pro Crytur znamenal nový unikátní výrobek vstup na trh osvětlovací techniky a dal firmě velkou příležitost k dalšímu růstu.

Firma Petrof zase finanční podporu využila na nákup speciálních strojů na přesné opracování litiny a dřeva a zahájila díky tomu výrobu čtyř nových modelů klavírů a pianin, které vyvinula. Tato nová řada produktů s vyššími funkčními a užitnými parametry firmě umožnila oslovit nové zákazníky a proniknout na nové trhy.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme