Firmy, tvořící páteř české ekonomiky, se opět utkají o vítězství v soutěži Ocenění Českých Lídrů

Největší a nejúspěšnější ryze české firmy představí letos už posedmé projekt Ocenění Českých Lídrů (OCL). Vítěze ve všech krajích České republiky vybere odborná porota z 1356 společností. Podniky mohou přihlášky do projektu posílat již nyní.

Firmy, které se soutěže účastní, patří v ČR k nejvýznamnějším zaměstnavatelům a jsou motorem tuzemské ekonomiky. Loni bylo z 1527 firem vybráno 111 finalistů, jejichž kumulovaný obrat činil téměř 66 miliard korun a zaměstnávali přes 19 720 lidí. 

Ilustrační fotografie

V letošním roce budou v OCL opět oceněny úspěšné a transparentní české společnosti s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci. Vítězové se mohou pyšnit titulem Český lídr. 

Nominace do soutěže tradičně probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem OCL. Data se sbírají tři poslední roky, tedy v letech 2020 až 2022. Hodnotí se dvě závěrky z roku 2020 a 2021, data z roku 2022 mají informativní charakter. 

„Účetní údaje zpracováváme z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele projektu,“ informuje garant soutěže.

Kdo se může zapojit?

  • Společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci
  • Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Přihlášky do projektu mohou zástupci podniků posílat do 21. září 2023. Jména vítězů, které vyberou porotci z desítek finalistů, budou zveřejněna 9. listopadu 2023.

Tradičně bude vyhlášena trojice nejlepších firem v každém kraji a podruhé v historii i speciální kategorie: Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF-Czech Credit Bureau a Celorepublikový lídr. 

Lídři tvoří páteř české ekonomiky

Podle zakladatelky projektu a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové se každoročně potvrzuje, že účastníci OCL tvoří páteř české ekonomiky, patří mezi významné zaměstnavatele a zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu země. 

„Firmy zapojené do projektu Ocenění Českých Lídrů, společnosti s obratem nad 200 milionů jsou doslova motorem české ekonomiky, jsou významnými zaměstnavateli a ovlivňují celou sociální strukturu regionů. Úctyhodných 65 procent tvoří rodinné firmy a 75 procent z nich exportuje,“ potvrzuje Helena Kohoutová

Tyto společnosti se většinou zaměřují na průmyslovou výrobu a díky své velikosti zajišťují stabilitu ve svém regionu. 

„Jeden podnik tak drží ne jednoho člověka, ale doslova celé rodiny. Současná doba je pro mnoho lidí velkou výzvou. Z doby covidové, kdy byl nedostatek surovin, jsme přešli do doby energetické krize. Je obdivuhodné, kolik firem podnikalo uvědoměle, odpovědně a udržitelně už dávno předtím, než ekonomická a energetická krize začaly. Ostatní se rychle přidaly a začaly hledat alternativní zdroje a ekologická řešení,“ doplňuje zakladatelka projektu.

Ocenění Českých Lídrů 2022: Uspěly firmy ze všech regionů

Flexibilita našich podnikatelů je podle jejích slov mimořádná. České firmy v současnosti řeší i to, jak efektivně využívat umělou inteligenci, protože inovace vždy byly klíčem k řešení problémů a cestou k rozvoji, shrnuje Helena Kohoutová.

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto lídrů v online e-platformě Helas českých firem a korporací, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.

„Účast v projektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci. To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje Helena Kohoutová. 

Vyhlášení vítězů OCL 2022

CRIF: Podniky se s krizí vypořádaly dobře

Odborným garantem projektu je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Člen představenstva firmy Pavel Finger upřesňuje, jaké firmy se mohou projektu zúčastnit a jaká kritéria musejí splnit.

„Zúčastnit se mohou společnosti zapsané v Obchodním rejstříku, jejichž vlastníci mají trvalé bydliště na území ČR, lze u nich dohledat konečného vlastníka fyzickou osobu a působí na trhu minimálně čtyři roky. Přihlásit se mohou pouze společnosti s obratem nad 200 milionů korun ročně, které zaměstnávají alespoň 50 lidí,“ popisuje.

Nezbytnou podmínkou je také předávání účetních závěrek do Sbírky listin v zákonem stanoveném rozsahu a termínu a skutečnost, že se nejedná o společnost zabývající se službami finanční povahy nebo vyvážející suroviny, starožitné předměty či zbraně pro vojenské účely. 

Více než pětina letos nominovaných společností má sídlo v Praze, kolem jedné desetiny pak v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Největší podíl nominovaných společností na počet v regionu má Zlínský kraj, kraj Vysočina a Pardubický kraj. 

Podle Pavla Fingera působí asi dvě pětiny nominovaných společností ve zpracovatelském průmyslu a čtvrtina pak v obchodě. V odvětvích nejvíce ohrožených bankrotem, kam patří zejména obory dopravy a skladování a ubytování a stravování, není nominantů ani desetina. V odvětví ubytování a stravování dokonce jen jedno procento z celkového počtu. 

Co je index CRIBIS?

Index CRIBIS je vícezdrojový ukazatel, kterým se hodnotí finanční zdraví společnosti. Základem je soubor finančních a nefinančních údajů v databázi cribis.cz. V desetibodové škále hodnocení na základě indexu CRIBIS se 85 % nominovaných společností umístilo v lepší polovině stupnice.

„Fungování firem v loňském roce nejvíce ovlivnila na české poměry vysoká inflace, která spolu s rozpadem dodavatelských řetězců a dopady ruského vpádu na Ukrajinu vedla ke značné nejistotě v podnikatelském prostředí. Firmy se však i s těmito obtížnými ekonomickými podmínkami zatím vypořádávají poměrně dobře, což lze dokumentovat stabilním počtem bankrotů firem, růstem počtu firem v ekonomice a přetrvávající dobrou morálkou při splácení úvěrů,“ komentuje Pavel Finger.

Medailonky vítězů Ocenění českých lídrů 2022

Kdo chce udržet konkurenceschopnost, investuje do inovací

Patronem Ceny za největší potenciál je jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors.

„Již druhým rokem jsme partnerem projektu Ocenění Českých Lídrů. Naší dlouhodobou vizí je podporovat úspěšné české podnikatele a jejich byznys. Věřím, že i letos se soutěže zúčastní velké množství předních firem a velice mě těší, že máme možnost ocenit jejich úspěchy,“ popisuje Vjaceslav Lypko, investiční ředitel a ředitel pro Českou republiku Enterprise Investors.

Za posledních více než 30 let se v Česku vybudovala velice silná podnikatelská tradice, která je jednou z největších výhod tuzemské ekonomiky. Mnoho českých firem dokáže úspěšné konkurovat nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí, kde často realizují další fázi svého růstu. 

„My investujeme do středně velkých firem, abychom podpořili podnikatele a vedení v realizaci jejich růstových plánů, a společně tak posunuli byznys o několik úrovní dál,“ doplňuje zástupce Enterprise Investors.

Ocenění Českých Exportérů zná vítěze. Finalisté vyvezli zboží a služby za desítky miliard

Podle Vjaceslava Lypka současně čelíme vysoké inflaci a výrazně vyšším úrokovým sazbám, což je situace, kterou čeští podnikatelé a manažeři nezažili již delší dobu. Musí se jí ale rychle přizpůsobit, a to nejlépe ve spolupráci se silným finančním partnerem a přístupem ke kapitálu.

„Česká ekonomika je tradičně průmyslově orientovaná a pociťuje negativní dopady přerušených dodavatelských řetězců. Aby udržely svou konkurenceschopnost, měly by české firmy investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje českých podniků a investujeme do inovativních firem se silným růstovým potenciálem,“ popisuje Vjaceslav Lypko.

Patronem Ceny Odpovědného podnikání je i letos CRIF – Czech Credit Bureau, která je zároveň i odborným garantem projektu. Firma, která si převezme ocenění v této kategorii musí splňovat kritéria soutěže, ale porota bude hodnotit především její odpovědný přístup k podnikání. 

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.

Více informací najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychlidru.cz.

Portál BusinessInfo.cz je mediálním partnerem soutěže

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme