Firmy už letos neočekávají omezení kvůli covidu, ukázal průzkum

Dvě třetiny zástupců českých firem si myslí, že vláda už ve zbytku letošního roku neomezí jejich činnost kvůli pandemii covid-19. Vyplývá to z průzkumu Instant Research pro poradenskou skupinu Moore Czech Republic, který proběhl na počátku září.

Zároveň 66 % firem neplánuje pro zbytek roku žádná protiepidemická opatření, pokud jim to vláda nenařídí nebo nedoporučí. Společnosti, které realizují preventivní opatření z vlastní vůle, nejčastěji přistupují k testování zaměstnanců a umožnění práce z domova.

Podniky se další vlny a s ní spojených omezení podnikání neobávají. Z 315 zástupců oslovených firem 65 % neočekává, že by státní orgány zasáhly do jejich podnikání

Optimismus z léta a očkování

„Důvodem je optimistické naladění z průběhu léta, kdy byla epidemie na ústupu. Dalším faktorem je důvěra v očkování, ostatně část firem k němu své zaměstnance motivovala například dnem volna či finanční odměnou,“ popisuje Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic.

„Ačkoli v současnosti stále určitá omezení platí, společnosti se s nimi v rámci jednotlivých odvětví naučily fungovat a věří, že nedojde k jejich zpřísnění,“ doplňuje Hrdá.

Fakt, že optimismus v podnikatelské sféře převládá, potvrzují i šetření, která provedla Hospodářská komora ČR.

„Nic nenasvědčuje tomu, že v průběhu letošního podzimu dojde k omezení firem a podnikatelů v takové míře jako minulý rok. Očkování jako účinný nástroj proti onemocnění je všem k dispozici, není tedy důvod k zavádění jakýchkoli celoplošných či sektorových omezení. Budeme usilovat o to, aby se případné problémy řešily včas a bez zásadního omezení poskytovaných služeb,” sděluje viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Koronavirus a podnikatelé: Kde hledat pomoc?

Připravuje se pouze třetina firem

Podle průzkumu jen třetina společností připravuje pro zbytek letošního roku protipandemická opatření.

„Ve většině firem se přesto dodržují základní pravidla, nabádá se k dodržování 3R. Ochranná opatření nad tento rámec realizuje či má v plánu pouze 33 procent podniků. Bezpečnost zaměstnanců je ovšem ochranou jejich byznysu. Proto v některých společnostech zaměstnanci stále pracují rozděleni do skupin, které se nepotkávají,“ popisuje Marcela Hrdá.

Z šetření pro Moore Czech Republic dále vyplynulo, že čtvrtina společností, které pro zbytek roku protiepidemická opatření připravují, spoléhá na testování. V podobné míře umožňují práci z domova. „Zajímavé je, že téměř polovina firem, které omezení ze strany veřejné správy očekávají, se na takovou situaci nijak zvlášť nepřipravuje,“ uzavírá poradkyně.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Czech Republic

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme