FS vybrala dva miliony daňových přiznání, část podnikatelů má ještě čas

Do 3. května, kdy byl nejzazší termín pro odevzdání ´papírových´ daňových přiznání bez sankcí, vybrala Finanční správa (FS ČR) 1 869 147 přiznání k dani z příjmů od fyzických osob a 256 520 od osob právnických. Ti, kteří podávají přiznání elektronickou formou, mají letos výjimečně čas do 1. června.

Své povinnosti musejí živnostníci i zástupci firem za normálních okolností splnit do 1. dubna.

Letos jsou ale vláda a finanční správa k podnikatelům shovívavější. Kabinet dvakrát změnil nejzazší termín pro odevzdání DAP. V případě, že lidé podávají přiznání elektronickou formou nebo využívají datovou schránku, mohou bez hrozby sankcí odložit své povinnosti do 1. června.

Klasické růžové tiskopisy musely na berňák dorazit do 3. května 2021, a to v případě, že příjmy poplatníka (fyzické osoby) přesáhly v roce 2020 15 tisíc korun.

Finanční správa nyní doporučuje veřejnosti využít online finanční úřad, který je k nalezení na webu www.mojedane.cz. Přihlásit se mohou pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

Pro majitele datových schránek je podávání DAP výhradně elektronickou cestou povinností. Pokud ji nesplní, hrozí jim přísné postihy

„Pokud přiznání za daňový subjekt zpracuje a podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání tradičně delší, a to do 1. července. Nově nemusí být plná moc pro poradce uložena ve standardní tříměsíční lhůtě u správce daně, ale stačí ji odevzdat až spolu s podáním DAP 1. 7.,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Více informací o tom, kdo je povinen zaplatit daň, najdete v textu zákona.

Podrobnější informace vztahující se k přiznání k dani z příjmů včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, najdete ve SPECIÁLU: Daně z příjmů 2020 na BusinessInfo.cz.

Nejčastější omyly a nejasnosti ohledně daňových přiznání

Podnikatelům zároveň připomínáme, že zatímco obvykle jsou poplatníci sankcionováni až pět pracovních dní po nejzazším termínu pro odevzdání, letos je situace jiná. Sankce z prodlení se jim počítají už od počátku dubna, dokdy musejí povinnost splnit za běžných okolností.

S využitím tiskové zprávy Finanční správy ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme