Jak je to s odkladem daňového přiznání? Druhý termín se blíží

Finální termín pro podání přiznání k dani z příjmu je za dveřmi. Ti, kteří podávají přiznání elektronickou formou, jej mohou bez hrozby sankcí odložit do 1. června. Klasické růžové tiskopisy musely na berňák dorazit do 3. května.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DP) jste každoročně ze zákona povinni podat do 1. dubna, a to v případě, že vaše roční příjmy přesáhly 15 tisíc korun. Pokud má podnikatel peníze i ze zaměstnání, minimální příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun.

Letos se ale (nejen) podnikatelé dočkali zásadní změny. Vláda počátkem března schválila „generální pardon ministryně financí“, který posouvá lhůtu pro odevzdání DP a samozřejmě i zaplacení daně z příjmů o měsíc. V případě, že odevzdáváte přiznání elektronickou formou dokonce o dva měsíce, do 1. června 2021.

Za určitých okolností (jste-li postiženi v souvislosti s pandemií covid-19) můžete své povinnosti odložit na ještě pozdější termín. Musíte ovšem o odklad požádat.

Daňoví experti přesto doporučují poplatníkům, aby si pospíšili. Zvláště pokud mají s odevzdáním DP spojeny další povinnosti, případně úlevy (daňový bonus), neměli by čekat na poslední chvíli.

Další informace ve Speciálu: Daně z příjmů 2020

Máte nárok na přeplatek? Raději si pospěšte

„Vzhledem k tomu, že mám nárok na daňový bonus, tedy přeplatek od státu, potřebuji daňové přiznání odevzdat co nejdříve. Myslím, že takto uvažuje v podobné situaci většina podnikatelů – už proto, že se mnozí dostali kvůli vládním restrikcím do finančních potíží,“ tvrdí živnostník Michal Hanzlík.

Vláda i letos –  uprostřed epidemie covid-19 –  apelovala na poplatníky, aby na úřady nechodili a daně přiznali elektronicky. Loni se před berňáky tvořily dlouhé fronty. Většina podnikatelů nicméně přiznala daně už do prvního termínu, tedy do 3. 5. FS do května vybrala více než dva miliony přiznání.

Ministryně financí Alena Schillerová spoléhá na nový portál mojedane.cz, kde podáváte daně online. „Věřím, že už letos využijí další desítky tisíc lidí elektronické podání daně z příjmů, především v novém online finančním úřadě,“ říká ministryně.

„Kdo očekává přeplatek na dani, by měl podat přiznání dříve a peníze mu budou vráceny ve standardní lhůtě bez ohledu na odklad,“ doplňuje Schillerová.

Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, jehož služeb může využít každý plátce daně, prodlužuje se mu lhůta do 1. července. V takovém případě ovšem musí dodat na finanční úřad plnou moc. Za běžných okolností tak má učinit do konce března, letos ovšem výjimečně stačí dokument odevzdat až spolu s daňovým přiznáním.

Máte aktivní datovou schránku?

Majitelům datových schránek připomínáme, že musejí podávat DP jejich prostřednictvím, tedy výhradně elektronickou cestou, jinak jim hrozí přísné postihy. Tato povinnost platí oficiálně už pět let. Pokud se chtějí vrátit ke klasickým tiskopisům, postačí jim datovou schránku deaktivovat. Požádat o to mohou na každé pobočce CzechPointu a deaktivace trvá tři dny.

Jaké pokuty vám hrozí, když se opozdíte

Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Na úvod připomínáme, že dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Pokud se za normálních okolností opozdíte po termínu o méně než pět pracovních dnů, nic vám nehrozí. V případě delšího zdržení vám naskakují úroky z prodlení.

Letos je ale situace poněkud odlišná. Ačkoli budou poplatníci sankcionováni až od 4. května resp. 2. června, sankce z prodlení se jim počítají a zvyšují každý den od počátku dubna.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta bude minimálně 500 korun. Z letošní novely daňového řádu však vyplývá, že reálně bude Finanční správa ČR vymáhat jen pokuty vyšší než 1000 korun.

Podobný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům pak neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin. Roční penále činí repo sazba ČNB, tradičně navýšená o 14 procentních bodů. Výše repo sazby dlouho rostla, nyní ale vzhledem k mimořádné situaci v ekonomice prudce klesla (aktuálně je na 0,25 %).

Daňová expertka Blanka Štarmanová připomíná těm, kteří využívají služeb daňového poradce, ještě jedno úskalí: „Daňový poradce sice o nutnosti provedení platby, její výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje, peníze na účet za něj ale nepošle.“ Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme