Jak je to s odkladem daňového přiznání? Termíny se blíží

Vláda rozhodla, že dá letos podnikatelům víc času na podání přiznání k dani z příjmů. Ti, kteří podávají přiznání elektronickou formou, jej mohou bez hrozby sankcí odložit do 1. června. Klasické růžové tiskopisy musejí na berňák dorazit do 3. května.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DP) jste každoročně ze zákona povinni podat do 1. dubna, a to v případě, že vaše roční příjmy přesáhly 15 tisíc korun. Pokud má podnikatel peníze i ze zaměstnání, minimální příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun.

Letos se ale (nejen) podnikatelé dočkali zásadní změny. Vláda počátkem března schválila „generální pardon ministryně financí“, který posouvá lhůtu pro odevzdání DP a samozřejmě i zaplacení daně z příjmů o měsíc.

Daňoví experti přesto doporučují poplatníkům, aby splnili svou povinnost co nejdříve. Zvláště pokud mají s odevzdáním DP spojeny další povinnosti, případně úlevy (daňový bonus), neměli by čekat na poslední chvíli.

Další informace ve Speciálu: Daně z příjmů 2020

Máte nárok na přeplatek? Raději si pospěšte

„Vzhledem k tomu, že mám nárok na daňový bonus, tedy přeplatek od státu, potřebuji daňové přiznání odevzdat co nejdříve. Myslím, že takto uvažuje v podobné situaci většina podnikatelů – už proto, že se mnozí dostali kvůli vládním restrikcím do finančních potíží,“ tvrdí živnostník Michal Hanzlík.

Vláda i letos –  uprostřed epidemie covid-19 –  apeluje na poplatníky, aby na úřady nechodili a daně přiznali elektronicky. Loni se před berňáky tvořily dlouhé fronty.

Ministryně financí Alena Schillerová spoléhá v tomto ohledu na nový portál mojedane.cz, kde podáváte daně online. „ Věřím, že už letos využijí další desítky tisíc lidí elektronické podání daně z příjmů, především v novém online finančním úřadě. Ti, co preferují papírové přiznání, budou moci využít kromě podatelny a pošty také sběrné boxy před finančními úřady,“ říká ministryně.

„Kdo očekává přeplatek na dani, by měl podat přiznání dříve, třeba teď hned, a peníze mu budou vráceny ve standardní lhůtě bez ohledu na odklad,“ doplňuje Schillerová.

Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, jehož služeb může využít každý plátce daně, prodlužuje se mu každoročně lhůta do 1. července. V takovém případě ovšem musí dodat na finanční úřad plnou moc. Za běžných okolností tak má učinit do konce března, letos ovšem výjimečně stačí dokument odevzdat až spolu s daňovým přiznáním.

Máte aktivní datovou schránku?

Majitelům datových schránek připomínáme, že musejí podávat DP jejich prostřednictvím, tedy výhradně elektronickou cestou, jinak jim hrozí přísné postihy. Tato povinnost platí oficiálně už pět let. Pokud se chtějí vrátit ke klasickým tiskopisům, postačí jim datovou schránku deaktivovat. Požádat o to mohou na každé pobočce CzechPointu a deaktivace trvá tři dny.

Jaké pokuty vám hrozí, když se opozdíte

Vzhledem ke složitému vývoji epidemie covid-19 se stále nedá předpovědět, zda nebude odklad posunut ještě na pozdější termín. Pokud se nic nezmění, dostávali by opozdilci pokuty za neodevzdání přiznání a neuhrazenou daň až v květnu, respektive v červnu.

Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku

Pokud se za normálních okolností opozdíte po termínu o méně než pět pracovních dnů, nic vám nehrozí. V případě delšího zdržení už se pokutě nevyhnete. Letos je ale situace jiná. Sankce z prodlení se poplatníkům počítají a zvyšují každý den už od počátku dubna, dokdy musejí své povinnosti splnit za běžných okolností.

Připomínáme, že dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta bude minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům pak neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin. Roční penále činí repo sazba ČNB, tradičně navýšená o 14 procentních bodů. Výše repo sazby dlouho rostla, nyní ale vzhledem k mimořádné situaci v ekonomice prudce klesla (aktuálně je na 0,25 %).

Daňová expertka Blanka Štarmanová připomíná těm, kteří využívají služeb daňového poradce, ještě jedno úskalí: „Daňový poradce sice o nutnosti provedení platby, její výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje, peníze na účet za něj ale nepošle.“ Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on.

Ti, kteří nezadávají platební příkaz ze svého účtu, se před několika lety dočkali i jedné příjemné novinky. V roce 2018 mohli poprvé zaplatit složenkou bez poplatku. Do té doby museli platit za poukázku 29 korun, nyní využívají takzvanou bezplatnou daňovou poukázku.

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem