FS vybrala přes 2,7 milionu přiznání, poslední den 40 tisíc

Z celkového počtu 2 746 478 daňových přiznání bylo vybráno zhruba 2,3 milionu od fyzických osob a 470 tisíc od právnických osob. V poslední den 18. srpna přijala Finanční správa ještě 40 tisíc přiznání. Případné opozdilce nyní čekají tučné pokuty

Nejvíce přiznání bylo vybráno v Praze a poté ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejoblíbenějším způsobem pro odevzdání přiznání bylo podání písemnou formou, čehož využilo přibližně 64 procent poplatníků, aplikaci EPO využilo 21 procent a datovou schránku 15 procent.

V poslední den podávání daňových přiznání byli pracovníci Finanční správy připraveni na zvýšený zájem poplatníků a finanční úřady měly rozšířenou otevírací dobu. Provoz na všech pracovištích byl proto podle správce daně plynulý a bezproblémový.  

Pokutám už se nyní nevyhnete

Pokud podnikatelé daň ve zmíněném termínu finančnímu úřadu nepřiznali a nezaplatili, už ve středu 19. srpna jim naběhla tučná pokuta. Výjimečně totiž neplatí týdenní odklad sankcí, který je běžný, pokud se přiznání odevzdává v řádném termínu. Letošní rok byl specifický kvůli odkladu způsobenému koronavirovou krizí.

Na odevzdání daňového přiznání nezbývá mnoho času

Finanční správa byla benevolentní, ale jen do 18.8. Nyní už se pokuta vypočítává za celé období od 1. dubna, což byl i letos řádný termín. Pokud využívá podnikatel či firma daňového poradce případně má-li plátce povinný audit, sankce mu nabíhají od 1. července 2020

„Ministerstvo financí do 18. srpna prodloužilo období, po které se odpouštějí sankce za pozdní dodání a také úroky z prodlení. Období od 1. dubna do 18. srpna má ale 140 dní a sankce za každý jeden den činí 0,05 procenta stanovené daně (nejvýše 5 procent). Takže například OSVČ, která má na dani zaplatit 100 tisíc, zaplatí pokutu 5000 korun, pokud přiznání podá byť jen o den později a neuhradí včas daň,“ varoval ekonom Lukáš Kovanda.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme