Zdroj: CzechTrade

Future of Export Summit 2022: Zástupci českých firem řešili exportní výzvy

Agentura na podporu obchodu CzechTrade uspořádala pro české firmy podzimní konferenci s názvem Future of Export Summit 2022. Vývozci se mimo jiné dozvěděli, jaká jsou perspektivy českého exportu a jaké výzvy je v blízké budoucnosti čekají.

Na 300 účastníků poslouchalo v Cubex Centru Praha diskuzi s odborníky z českých exportně orientovaných společností, jako Petrof, Wikow Industry nebo Plzeňský Prazdroj.

Ilustrační fotografie

Podnikatelé řešili i aktuální témata, jako je udržitelnost v podnikání, specifika vybraných teritorií nebo digitalizace.

Jak být zákazníkovi trvale blíže

„Nové nastavování řetězců, hledání spolehlivých partnerů, relokalizace výrob, to vše nesmíme vidět jako hrozby, ale jako příležitosti. Firmy již nemohou uvažovat optikou pouhého exportu, ale musí přemýšlet, jak být zákazníkovi skutečně a trvale blíže. To často zahrnuje nové investiční způsoby vstupu na trh, tedy nejen výrobek umět vyvézt, ale v určitých případech jej vyrábět, kompletovat, lokalizovat či nabízet specifickou službu přímo na daném trhu,“ říká náměstka pověřeného řízením sekce EU a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu Lukáš Prokeš.

„Také služby státu musí v tomto zahrnovat adekvátní podporu, ať již jde o financování nebo specifické konzultační a asistenční služby. Naznačené směry rozvíjí a implementuje do svých služeb agentura CzechTrade,“ dodává Prokeš.

Veletrhy a další služby na podporu exportu jsou na dosah ruky

K aktuální exportní situaci se v úvodu vyjádřil také ředitel CzechTrade Radomil Doležal. „Agentura CzechTrade dokázala flexibilně reagovat na problémy v zahraničně obchodních vztazích, způsobených pandemií covid-19 a konfliktem na Ukrajině, zaváděním nových služeb a změnami v zahraniční síti. Future of Export Summit je skvělou a robustní platformou pro další diskuzi o budoucích řešení podpory internacionalizace českých firem ve světle aktuálních výzev za účasti odborníků z privátní i státní sféry,“ přibližuje Doležal.

Program byl rozdělen do čtyř částí včetně úvodního slova, po kterém následovala prezentace hlavních řečníků. Za CzechTrade hovořil o strategickém směřování agentury také Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry. „V CzechTrade chceme být pro české firmy nadále důležitými partnery, proto je nutné mít jasnou strategickou vizi. Flexibilně rozvíjíme naši zahraniční síť, mohu zmínit například připravovanou kancelář v Austinu a v dalších velkých městech. Velmi důležité je také posilování kvality služeb, které díky zahraničním kancelářím můžeme spolehlivě nabízet,“ doplňuje Kubata.

Důležité jsou investice do vědy a inovací

Dále vystoupil majitel společnosti Wikow Industry a skláren Bomma a Rückl Martin Wichterle, který se ve své prezentaci zaměřoval na otázku, co chybí české ekonomice. Mimo jiné tu zaznělo, že pouze čistě vyrábět v dnešní době nestačí a že je důležité začít investovat do vědy, inovací a výzkumu.

Zuzana Ceralová Petrofová, majitelka firmy Petrof, se soustředila na současnou krizi a její úspěšná i neúspěšná řešení. Na závěr vystoupil Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, který účastníkům například předával poznatky, jakých oblastí podnikání se v současné době dotýká digitalizace.

Čeští vývozci se musí víc zaměřit na mimoevropské trhy, říká šéf CzechTrade

Následovala panelová diskuze, jejíž názory českých podnikatelů byly doplněny o výsledky unikátního průzkumu. Strategická ředitelka Dermacol Věra Komárová společně diskutovala s Petrem Kymličkou, partnerem společnosti Moore Czech Republic a Danielem Přibylou, ředitelem exportu ve společnosti ARMATURY Group.

Řešilo se například téma ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik). Polovina respondentů v průzkumu odpověděla, že neví, o co se v souvislosti s ESG jedná. Petr Kymlička uvedl, že nastolení ESG ve firmách znamená velký vliv na zaměstnance včetně náboru nových.

Diskuzní bloky potvrdily zájem exportérů

Interaktivní částí Future of Export Summit 2022 byly tři paralelní diskuzní bloky, které proběhly na závěr odborného programu. Účastníci měli možnost zapojení se do diskuze pokládáním dotazů skrze interaktivní aplikaci.

„Díky různorodým diskuzním blokům jsme měli možnost nabídnout účastníkům taková témata, která je budou opravdu zajímat, což se následně potvrdilo. Účastníci měli možnost zapojovat se jak přímým pokládáním dotazů, tak pomocí aplikace. Během pauzy měli účastníci na nás přítomné zástupce z CzechTrade další doplňující dotazy a bylo vidět, že jsou témata konference pro firmy zajímavá a důležitá. Příští rok na letošní podařenou akci určitě navážeme,“ dodává Radomil Doležal.

V prvním bloku zazněly praktické otázky jako například, jak jsou teritoria specifická svým přístupem k exportu nebo jak rozvíjet podnikání v daném teritoriu. Diskutovali zde zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade nebo exportního financování. Druhý blok byl zaměřený na udržitelnost, kde byly zodpovězeny otázky na udržitelný život ve městech, ESG/CSRD a udržitelné podnikání. Zde vystoupili odborníci z mnoha společností, například ProVeg nebo Soulmates Ventures. Třetí blok se soustředil na úspěšné byznysové interakce, konkrétně na strategickou přestavbu dodavatelských řetězců a procurement a také digitalizaci v zahraničním byznysu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme