Zdroj: CzechTrade

Veletrhy a další služby na podporu exportu jsou na dosah ruky

Podporu poskytují české instituce svými zvýhodněnými službami a podporu informační. Takovým rozcestníkem poskytování informací z různých úhlů pohledu je jak Zelená linka pro export z gesce MPO, tak i Klientské centrum pro export, které zajišťuje agentura CzechTrade.

Na Zelenou linku se od konce února obrátily vysoké desítky podnikatelů s dotazy k sankcím uvalených na Ruskou federaci a Bělorusko. Právě pro řešení takových náhlých situací jsou informační linky nezbytné. Kvalifikované odpovědi na dotazy z praxe vývozu, transportu přes kritické území či řešení nomenklatury jsou pro podnikatele velkou pomocí. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak v obtížných chvílích dokáže poskytnout díky sítím zahraničních zastoupení českých institucí funkční pomoc obratem. Zelenou linku pro export neváhejte kontaktovat ve všední dny vždy od 9 do 17 hodin na lince 800 133 331.

Zelená linka pro export poskytuje informace zdarma.

V neposlední řadě v informačních službách zmiňme velmi populární nástroj Access to Market zřízený Evropskou komisí. Access2Markets je portál pro vývozce a dovozce, kde lze hledat podrobné informace o sazbách, daních a dodatečných clech, dovozních postupech a mnoho dalších informací. Na jejich základě si podnikatelé mohou najít pro své výrobky nejlepší vývozní trh. Platforma totiž nabízí data pro více než 120 trhů mimo EU, které představují více než 90 % celkové hodnoty vývozu do zemí mimo EU. Na portále stačí zadat HS kód celního zařazení, zemi odkud a kam subjekt vyváží, a následně se mu otevře detailní přehled podmínek vývozu. To jsou např. cla a certifikáty potřebné pro vývoz, ale i sankce, které jsou na dané zboží uvaleny.

Navrhněte zahraniční veletrh a získejte na něj podporu

Pokud se dovoláte Zelené lince pro export s dotazem, jakou podporu může firma využít při hledání zahraničních obchodních partnerů, zcela jistě dostanete doporučení na Program českých oficiálních účastí. Je to dlouhodobý nástroj Ministerstva průmyslu a obchodu, jak za výrazně nižší náklady prezentovat své výrobky na zahraničních veletrzích. Zelená linka klientům doporučí vhodný veletrh, který je zařazený na seznamu plánovaných oficiálních účastí, nebo dokonce může dát podnět k zařazení dalšího veletrhu na seznam. Aktuální plán a podmínky účasti naleznete na webu MPO.

Hlavní podmínkou získání podpory je zalistování veletrhu na seznamu plánovaných oficiálních účastí ČR v zahraničí. Nominace na veletrhy mohou podávat pouze oborové a sektorové asociace zastupující zájmy českých podnikatelů. Je nutné podotknout, že pro alokovaný rozpočet nelze vyhovět všem návrhům, ale ministerstvo se snaží, aby v oficiálních účastech bylo zastoupeno co nejširší spektrum odborů. Pokud máte o účast v tomto programu zájem, návrhy na veletrhy pro rok 2024 zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 21. listopadu. Detailnější informace naleznete na stránkách MPO.

Účasti na zahraničních veletrzích mají pro podnikatele velký přínos. To potvrzuje například i Miroslav Falta z firmy DEYMED Diagnostic, který se na začátku letošního roku vydal do Dubaje na jeden z největších zdravotnických veletrhů Arab Health: „S účastí na veletrhu Arab Health 2022 jsme byli spokojeni. Oceňujeme podporu MPO, která nám umožňuje každý rok se veletrhu účastnit. Realizační firma nám zároveň pomáhá během příprav.“ Realizátor výstavy má možnost oslovit případné obchodní partnery a připravit českým firmám setkání. Velmi často se tak stává, že firmy po důkladné přípravě před akcí odjíždějí z veletrhu s podepsanými novými kontrakty či s řadou nadějných rozjednaných obchdoních případů. S účastí na veletrhu Arab Health v Dubaji byl spokojený i Ivo Jílek, manažer společnosti BIOMAG Medical, který pozitivně zhodnotil působení firmy v Dubaji. „Za svou již čtvrtou účast na tomto veletrhu mohu říci, že toto byl jeden z top ročníků Arab Health. Byl jsem mile překvapený kvalitou návštěvníků, kteří cíleně šli po produktech BIOMAG Medical. Byla tam konstruktivní jednání, řešení konkrétních záležitostí a potvrdili jsme některé spolupráce.“ uzavírá Jílek prezentaci firmy na České oficiální účasti.

Cestu ukáže exportní summit

Než se rozhodnete, na jaký veletrh se vydat, nahlédnout do budoucnosti exportu budete mít možnost na konferenci FUTURE OF EXPORT SUMMIT 2022, kterou pořádá agentura Czech Trade již 15. listopadu v Cubex Centru Praha. Pilířem této akce jsou výzvy, se kterými se v dnešní době setkávají firmy s ambicemi růst a exportovat. Řečníky konference budou významné osobnosti renomovaných společností působících na blízkých i vzdálených trzích a odborníci z vybraných zahraničních kanceláří agentury CzechTrade. Registraci na akci můžete provést na webu agentury.

Přečtěte si více o exportním summitu

K exportu vedou různé cesty. Od vize exportu v nadcházející době digitalizace, umělé inteligence i tradičních oborů na summitu agentury CzechTrade nebo na některé z dalších akcí až k realizaci součástí konkrétních obchodních případů. Agentura CzechTrade nabízí řadu služeb včetně podporované účasti na veletrzích nebo Program českých oficiálních účastí z gesce ministerstva průmyslu. Je už jen na konkrétním podnikateli, jakou formu podpory si zvolí. Již nyní stojí za zvážení, jakým směrem se exportní cesty budou ubírat v dalších letech.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme