Gruzínský trh láká investory na minimum byrokracie a nízké daně

„Pro české investory je Gruzie zajímavá zejména díky minimální byrokratické zátěži, výhodným daňovým podmínkám a různým investičním pobídkám,“ říká prezident Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Daniel Mahovský.

Tbilisi

Malá kavkazská země s bohatým kulturním dědictvím a krásnou přírodou, láká investory z celého světa. Žebříček Světové banky zemi z hlediska přívětivosti pro podnikatele v roce 2020 zařadil na celkové 7. místo.

Gruzie těží ze své polohy na křižovatce Evropy a Asie – už ve středověku byla důležitým bodem na Hedvábné stezce. „V posledních dvaceti letech se díky řadě úspěšných reforem a rychlému rozvoji vypracovala mezi nejlepší země pro podnikání na světě. V uplynulých letech vykazovala Gruzie setrvalý růst hrubého domácího produktu, v roce 2019 HDP stouplo dokonce o 5 procent. Loňský rok pak čísla, podobně jako u většiny dalších zemí, ovlivnila pandemie koronaviru,“ popisuje prezident Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Daniel Mahovský.

Velkým pozitivem Gruzie je přívětivost podnikatelského prostředí. Podle prestižního žebříčku Světové banky Ease of Doing Business 2020, který hodnotí země v deseti oblastech důležitých pro podnikání, se ze 190 hodnocených zemí umístila na sedmém místě. Lepšího hodnocení dosáhly jen státy jako Nový Zéland, Singapur či Jižní Korea. Z evropských zemí bylo lépe hodnocené pouze Dánsko, Česká republika pak obsadila 41. místo a Slovensko se umístilo na 45. příčce.

Gruzie – teritoriální informace na BusinessInfo.cz

Rozcestník vám přináší jedinečné informace, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na gruzínský zahraniční trh. Všechny informace jsou ověřené a získané exkluzivně přímo z Gruzie od zástupců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade.

„Velkou devízou země je veřejná správa, která omezuje nezbytnou byrokracii na minimum. Zásadně snížené množství povolení a licencí v kombinaci s pružnou administrativou umožňuje investorům ze všech koutů světa rychle nastartovat své podnikání. Velmi důležitá je tamní protikorupční politika, která je na vysoké úrovni, stejně tak i vymahatelnost smluvních ujednání a snaha o maximální transparentnost například díky volnému přístupu do on-line registrů,“ říká Daniel Mahovský.

Potenciální investoři mohou navíc v Gruzii počítat s liberálním daňovým systémem. Země má jen šest druhů jednoduchých a nízkých daní. Právnické osoby například z reinvestovaných zisků neplatí daň vůbec. Podle dat světové banky z roku 2019 měla země třetí nejnižší celkové daňové sazby na světě. „Čtveřice průmyslových zón ve městech Poti, Kutaisi a Tbilisi přitom investorům nabízí další daňové zvýhodnění,“ dodává Daniel Mahovský.

Dohody o volném obchodu

Díky řadě dohod umožňuje Gruzie bezcelní přístup na obrovský mezinárodní trh. Dohodu o přidružení s Evropskou unií má země podepsanou už od roku 2014, v roce 2016 podepsala dohodu o volném obchodu také se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, tedy Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem.

„Dohody o volném obchodu má uzavřené také s Čínskou lidovou republikou, Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem, Uzbekistánem či pobrexitovou Velkou Británií a řadou dalších zemí,“ uvádí viceprezident Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Emil Vařeka s tím, že firmy z dalších zemí působící v Gruzii pak profitují z nižších tarifů.

Velký potenciál v outsourcingu a energetice

Gruzínská vláda firmám, které by chtěly v zemi investovat, nabízí řadu podpůrných mechanismů. Prostřednictvím státní agentury Enterprise Georgia poskytuje podnikům v různých fázích podporu, státní Partnership Fund zase projektům nabízí kapitálové financování.

Velký potenciál země přitom spočívá v outsourcingu. „Výhodná pozice na křižovatce Evropy a Asie spolu s mladou a jazykově vybavenou pracovní silou a nízkými náklady z Gruzie dělají ideální destinaci pro outsourcing. Pro řadu firem je zajímavý přesun lehké výroby. Díky vysoké vzdělanosti se ale nabízí možnost využít lidský potenciál Gruzie v mnoha různých oblastech, jakými jsou například sdílené služby, centra podpory zákazníkům, či informační technologie“ uvádí Emil Vařeka, který vidí i velký potenciál ve spolupráci ve vzdělávání nejen mezi vysokými školami obou regionů.

Gruzie rozšiřuje bezcelní přístup pro další země

Z hlediska dalších investičních příležitostí je pro firmy podle agentury Enterprise Georgia i prezidenta Česko-gruzínské smíšené obchodní komory zajímavá zejména energetika. Přibližně 80 % energie je v Gruzii vyráběno hydroelektrárnami, přičemž země patří k destinacím, které disponují největším množstvím vodních zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele.

„Na tři stovky vodních toků má ideální podmínky pro výrobu elektrické energie. Zároveň je ale země atraktivní i z pohledu budování solárních či větrných elektráren, protože své možnosti v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů využívá přibližně jen z 25 procent Díky kvalitní infrastruktuře, dobudované v posledních letech, přitom není problém energii vyvážet do sousedních zemí a zvažuje se projekt podmořského kabelu, kterým by se Gruzie přímo propojila s trhem v EU,“ zakončuje Daniel Mahovský.

„Jsme přesvědčeni, že velký a rozmanitý potenciál česko-gruzínské spolupráce je dosud jen velmi málo využíván. Posláním Česko-gruzínské smíšené obchodní komory je jeho podpora, přibližování a zpřístupňování jak českým, tak gruzínským firmám i širší veřejnosti,“ uvádí shodně vedení komory.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme