Brexit obchod mezi Čechy a Brity nepřeruší

Evropská unie i Velká Británie stvrdily ratifikací výstupové dohody britské odcházení. O půlnoci z pátku 31. ledna na sobotu 1. února 2020 Spojené království oficiálně ukončí členství v EU. Odchod Velké Británie z Evropské unie ale neznamená přerušení obchodních vazeb mezi českými a britskými podniky.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu zatím (díky uzavřené výstupové dohodě) čeští podnikatelé ani občané odchod Britů z EU nijak nepocítí – vše zůstane minimálně v letošním roce při starém.

Aby mohla být uzavřena dohoda o volném obchodu, je důležité, aby britská vláda i Evropská komise představily své požadavky co nejdříve, myslí si prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Příštích 11 měsíců – tedy v takzvaném přechodném období – se pravidla obchodu nezmění. Podnikatelská komunita žádá respektování doposud platných pravidel ze strany členských států EU i Spojeného království. Ani jedna strana by neměla začít měnit vnitřní pravidla během přechodného období.

To by podle komory přineslo podnikatelům komplikace a vyšší administrativní, organizační i finanční náklady.

„Jedenáct měsíců je podle všeho krátká doba na vyjednání komplexní dohody o volném obchodu. Apelujeme proto na obě strany, aby co nejrychleji představily své požadavky a očekávání. Je potřeba předejít nejistotě, kterou s sebou přináší scénář bez uzavřené nové obchodní dohody,“ poznamenal prezident Hospodářské komory.

Doporučujeme – SPECIÁL: Brexit očima exportérů

Pokud by do konce roku 2020 nebyla dohoda vyjednána, bude se obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace. V praxi by to ovšem znamenalo návrat cel, neplatnost licencí a další regulatorní překážky komplikující obchod na obou stranách.

Hospodářská komora prosazuje, aby byl budoucí vztah mezi ČR a Velkou Británií podobný jako ten dosavadní. „Klíčové pro české podniky je především zajistit maximálně hladký přístup českého zboží a služeb na britský trh, tedy co nejvíce harmonizovanou regulaci bez cel a netarifních překážek,“ dodává Dlouhý. Hospodářská komora prosazuje, aby byl budoucí vztah mezi ČR a Velkou Británií podobný jako ten dosavadní.

MPO: Firmy se musejí připravit na změny

Britským odchodem pro Brusel a Londýn práce pro Brity ani zástupce EU nekončí. Naopak, otevírají se jednání o budoucích vztazích. Vyjednavači mají čas do prosince 2020 na to určit, jak se bude mezi EU a UK obchodovat a jaká bude spolupráce v bezpečnostní oblasti. „Rozhodně nepůjde o lehký úkol, vyjednávání tohoto rozsahu většinou trvají mnohonásobně déle,“ připomíná vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dohlížet na vyjednávání obchodní části budoucí evropsko-britské dohody. ČR má velký zájem na tom, aby obchodní vztah byl co nejužší. Tuzemským firmám se na britském trhu velmi daří, což ukazují i čísla – Velká Británie je 5. největším exportním trhem a každý rok tam míří až 5 % českého vývozu.

„I po brexitu zůstane Británie velmi perspektivním trhem i pro svou inovativnost. Proto budeme prosazovat uzavření ambiciózní a vyvážené obchodní dohody, která zamezí vzniku obchodních překážek v co nejvíce oblastech,“ zdůrazňuje Havlíček.

„I přes toto úsilí se podniky musí připravit na změny. Žádná, byť sebelepší obchodní dohoda, se nevyrovná výhodám, které přináší členství v Evropské unii.“

Hlavní priority Evropské unie budou definovány v mandátu pro hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera. Návrh očekávaného mandátu bude zveřejněn v pondělí 3. února. Finální verze by měla být schválena Radou EU do konce února. Vyjednávání by se pak měla rozběhnout začátkem března.

Stejně jako během první fáze brexitu je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno maximálně pomoci a podpořit české firmy v přípravách na nové podmínky obchodu s Velkou Británií. Firmy mohou psát na brexit@mpo.cz nebo volat na Zelenou linku 800 133 331.

Doporučujeme