HK ČR: Inflace ekonomiku nezastaví, pomůže i spotřeba Ukrajinců

I přes vysokou inflaci se letos Česko dočká drobného hospodářského růstu, HDP letos potáhne i spotřeba uprchlíků. Český průmysl má šanci na obnovení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Vyplývá to z národohospodářské prognózy Hospodářské komory (HK ČR).

České HDP podle Komory naroste o 1,2 % ve srovnání s těžkým rokem 2021. A to i přes souběh dopadů covidové krize a války na Ukrajině.

Ilustrační fotografie

Silná inflace dolehne na firmy i domácnosti, průmysl jako celek ale nebude paralyzován. Předpokladem predikce je nicméně brzké ukončení ruské agrese. Sdělil to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Křehký růst ekonomiky bude podle prognózy tažen dvěma procesy – vyšší spotřebou domácností a kladným příspěvkem zahraničního obchodu. V prostředí očekávaného dalšího růstu cen a doposud nevypuštěného polštáře covidových úspor, i přes pokles reálných mezd budou mnozí spotřebitelé spíše nakupovat než dále odkládat spotřebu.

Skoro polovina firem musí letos utlumit investice, zjistil průzkum Komory

Novým impulzem bude spotřeba běženců z Ukrajiny, a to díky jejich vlastním finančním prostředkům i mimořádným sociálním dávkám, domnívají se zástupci HK ČR.

Zvýší se například poptávka po potravinách, oblečení pro děti i po vybavení domácností. Růst spotřeby nebude působit protiinflačně, ale bude podporovat výrobce a prodejce řady položek spotřebního koše, a hrát v omezené míře i prorůstovou roli.

Komorová národohospodářská prognóza, březen 2022

Ukazatel2022
HDP (r/r, stálé ceny, %)1,2
HDP (r/r, běžné ceny, %)11,5
Inflace (CPI, roční průměr, %)13,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu (r/r, stálé ceny, %)0,0
Průmysl (r/r, stálé ceny %)2,0
Nominální průměrná hrubá mzda (r/r, %)7,0
CZK/EUR (roční průměr)25,0
Nezaměstnanost (MPSV, %)4,5

Pokud jde o pozitivní vliv zahraničního obchodu, nepředpokládá HK ČR masivní intervenční nákupy české měny ze strany centrální banky. Koruna však za celý letošní rok v průměru neposílí ani v důsledku předpokládané průběžné realizace politiky zvyšování úrokových sazeb.

Slabší koruna sice nebude výrazněji tlumit importovanou složku inflace (vysoké ceny dovážených vstupů), zato však bude působit proexportně. Udržení vývozního potenciálu je letos zvláště důležité. Předpokládá se totiž rekonstrukce zpřetrhaných globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců. České firmy mají reálnou šanci na dlouhou dobu obsadit uvolněné články.

Investiční apetit firem oslabuje

Investiční apetit firem tlumí zejména aktuální cenový vývoj, tvorba hrubého fixního kapitálu tak letos k růstu HDP nepřispěje. Pokud by tato tendence měla pokračovat, podvázalo by to zásadním způsobem ekonomický rozvoj v příštích letech.

Jsou to totiž právě investice, které mají největší multiplikační hospodářský efekt. Pozitivním rizikem je čerpání peněz v rámci Národního plánu obnovy a rychlost zapojení těchto prostředků do reálné ekonomiky. Šancí zejména pro příští léta je daňová stimulace investic (rychlejší odpisy nově pořízeného majetku).

Válečný konflikt se projeví na českém trhu práce, například změnou struktury zahraničních pracovníků – odchozí kvalifikované ukrajinské muže mohou jen zčásti saturovat příchozí ženy v rámci migrační vlny. V letošním roce nicméně bude nadále pokračovat převis poptávky po pracovní síle nad její nabídkou včetně strukturálních nerovnováh.

Reálné mzdy letos poklesnou

Velkou výzvou je efektivní organizování rekvalifikačních programů, i když jejich pozitivní přínos lze očekávat až v dalších letech. Pokud jde o nezaměstnanost Komora neočekává, že by podíl lidí bez práce v kterémkoliv letošním měsíci překročil šest procent. Stále napjatá situace na trhu práce vede k růstu nominálních mezd, reálně se ale letos platy mzdy sníží. Reálný pokles mezd sice negativně zasáhne obyvatele, ale zároveň bude působit protiinflačně.

Letošní relativně vysoká třináctiprocentní míra inflace je z velké části dovezená (ceny energií, materiálů, součástek a dalších vstupů), má však i domácí původ – zejména se jedná o ceny bydlení a mandatorní a kvazimandatorní výdaje státního rozpočtu, jako jsou důchody a další sociální dávky (včetně těch nových pro běžence) a platy zaměstnanců veřejného sektoru. Předpokládáme, že hrozícímu riziku ještě vyšší inflace zabrání svou efektivní měnovou politikou ČNB.

ČNB opět zvedla základní úrokovou sazbu, je nejvýš za dvacet let

Problémem cenového vývoje nejsou podle HK ČR maloobchodní (spotřebitelské) ceny samy o sobě, ale jsou jím zejména ceny výrobců. Přestože se v podstatě všem tuzemským firmám zvyšují ceny vstupů, a to velmi výrazně, z komorových šetření vyplývá, že zdaleka ne všichni podnikatelé plánují zvýšení cen u své vlastní produkce. Nemalá část firem totiž přistoupí ke snížení svých marží, což se týká především menších firem. Růst cen vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, ale přístup podnikatelského sektoru bude dopady tohoto růstu na spotřebitele tlumit.

Křehké prognózy

Křehkost predikovaného růstu je dána nejistotou ohledně dalšího vývoje válečného konfliktu na Ukrajině, dostupnosti energetických vstupů a epidemického vývoje. Růst totiž může být již v druhé polovině letošního roku zpomalen, resp. zastaven v důsledku reakce podnikatelského sektoru na implementaci klimaticko-energetických plánů EU a na praktické zavádění evropské regulace spojené s udržitelnou správou a řízením společností a s náležitou péčí v dodavatelských řetězcích.

Při přípravě Komorové národohospodářské prognózy Hospodářská komora ČR využívá technického instrumentária České spořitelny v podobě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy a výstupy z vlastních šetření mezi svými 16 tisíci členy. Poslední letošní šetření o kondici a očekávání podnikatelského sektoru ČR proběhlo ve druhé polovině března.

Zpětnou vazbu o současném a očekávaném vývoji ekonomiky získává HK ČR v rámci svých 25 odborných sekcí, sdružujících podnikatele a experty k dané problematice, na setkáních zástupců Hospodářské komory s čelnými představiteli firem v jednotlivých krajích nebo například také v rámci komorové poradny.

Redakčně upravená tisková zpráva HK ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme