HK ČR je optimistická: Mzdy i HDP porostou, inflace nebude enormní

Podle nejnovější Komorové národohospodářské prognózy naroste HDP České republiky v příštím roce o 4,3 %. Křehký hospodářský růst bude nicméně v inflačním prostředí, kterému se léta česká ekonomika vyhýbala, záviset na předvídatelné měnové politice ČNB a rozumné rozpočtové politice vlády.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý zároveň upozornil, že růst průmyslové produkce bude příští rok nižší než letos (odhadované zvýšení o 4,8 procenta). Oživený průmysl přitom v letošním roce zásadně a pozitivně ovlivňuje vývoj celé ekonomiky.

Ilustrační fotografie

Skutečný restart letos nepřišel, problémy trvají

„Končící rok není v pravém slova smyslu rokem restartu. Výsledky letošního roku ovlivnil především tvrdý lockdown v roce 2020. Ekonomika tak stále funguje pod svým potenciálem a teprve v průběhu roku 2022 budeme mít šanci na zvrat,“ je přesvědčen Vladimír Dlouhý.

Růst HDP bude podle něj tažen zejména spotřebou domácností díky rostoucím reálným mzdám. Pomůže i odložená spotřeba z loňského a letošního roku, kdy lidé kvůli pandemii a vládním restrikcím více šetřili.

„Mzdy i v příštím roce reálně narostou, a to i přes relativně vyšší inflaci, Zejména kvůli tomu, že firmy trpí nedostatkem zaměstnanců s žádanou kvalifikací i pracovníků vůbec,“ vysvětlil Dlouhý.

Podle komorové prognózy se bude po letošním jednorázovém vyčerpání „daňového polštáře“ (vytvořeného zrušením superhrubé mzdy a zvýšením základní daňové slevy) v příštím roce přidávat na platech rychleji. Nominální mzdy meziročně narostou nejčastěji o dva až tisíce korun. „Průměrná hrubá měsíční mzda tak v roce 2022 přesáhne 40 tisíc korun,“ predikuje Dlouhý.

Jak si povede ekonomika? Komorová národohospodářská prognóza, prosinec 2021

Ukazatel2022
HDP (r/r, stálé ceny, %)4,3
HDP (r/r, běžné ceny, %)8,0
Inflace (CPI, roční průměr, %)5,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu (r/r, stálé ceny, %)5,0
Průmysl (r/r, stálé ceny %)4,8
Nominální průměrná hrubá mzda (r/r, %)7,0
CZK/EUR (roční průměr)24,8

I v příštím roce stejně jako letos budou nejvyšší mzdy vypláceny na kvalifikovaných pozicích v nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětvích, jako jsou činnosti v oblasti nemovitostí, informační a komunikační činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví. V procentuálním vyjádření nejvýrazněji porostou mzdy v činnostech v oblasti nemovitostí, v maloobchodě a velkoobchodě, ale i v ubytování a pohostinství.

„Předpokladem udržitelného vývoje mezd ale je, aby byla nová vláda při přepracování státního rozpočtu na rok 2022 v části týkající se platů v rozpočtové sféře střídmá,“ upřesnil Dlouhý.

Hospodářská komora upozorňuje, že i růst konečné spotřeby bude částečně oslaben předpokládaným navýšením úrokových sazeb ČNB, což povede ke snížení objemu prostředků vynakládaných na běžnou spotřebu a sníží zájem o spotřebitelské úvěry.

Investice firem

Vedle spotřeby domácností bude v příštím roce hospodářský růst tažen také investicemi. Podle Hospodářské komory má být jejich hnací silou, ale zároveň i bariérou, bránící soukromým investicím, nedostatek kvalifikované pracovní síly.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

„Zaznamenáváme snížení investičního apetitu i u velkých hráčů na trhu s relativním dostatkem finančních prostředků k řešení jinak obvyklých výzev. Růst fixních investic je tak nejistý. Předpokladem růstu je, aby vláda investory povzbudila zpětným prodloužením a rozšířením daňových pobídek při pořízení nového majetku. Jinak hrozí, že v důsledku růstu cen energií a produkčních cen bude tvorba hrubého fixního kapitálu výrazně pomalejší, nebo bude dokonce stagnovat,“ varoval Dlouhý.

Na nedostatečné investice firem do strojů a technologií upozornila Hospodářská komora letos už několikrát. Investice firem do pořízení majetku potřebného k podnikání letos rostou velmi pomalu, což ohrožuje oživení a trvalejší udržitelný růst české ekonomiky. Budoucí vládě proto doporučila daňově zvýhodnit i pořízení investic do 3. odpisové skupiny, kde se strojní a technologická zařízení standardně amortizují 10 let.

Firmy snižují marže, inflace přesto dosáhne 5,6 %

Přestože většině podnikatelů vzrostly ceny vstupů, zvýšení cen vlastní produkce neplánují všichni z nich. Nemalá část podnikatelů sníží své marže, v plánu to mají zejména menší firmy. Růst cen vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, přístup podnikatelského sektoru tak bude dopady růstu produkčních cen na spotřebitele tlumit. Přesto roční míra inflace dosáhne 5,6 %.

Vyšší ceny energií ovlivní celý byznys, firmy s tím počítají a zdražují

Pozitivně bude k růstu HDP podle Komory přispívat i zahraniční obchod. Ten ale bude z velké části vykompenzován změnou stavu zásob.

Zpětná vazba od firem signalizuje, že provedené i plánované zvyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB nemusí mít na české podnikatele takový negativní dopad, jak se očekávalo. Trhem předvídatelné posilování koruny v důsledku měnové politiky národní banky tak zřejmě výrazněji nepoškodí české exportéry, mohlo by naopak tlumit problém zdražujících se dovážených vstupů.

Ve srovnání s letošním vývojem se tempo průmyslové výroby o několik procentních bodů zpomalí. Záleží přitom také na naplnění rizik, především na epidemickém vývoji a načasování plnohodnotného obnovení dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Strukturální změna ekonomiky, která byla koronavirovou krizí urychlena, může být v krátkém horizontu vnímána jako pozitivní i negativní riziko zároveň. Očekávanou inejekcí je čerpání peněz v rámci Národního plánu obnovy a rychlost zapojení těchto prostředků do reálného hospodářství, což ekonomika pocítí.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme