Hodnocení rizik v BOZP ve vašem podniku jde udělat i online

Střední nebo malé firmy, které si nejsou jisté, zda jejich opatření v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou dostatečná a v souladu s požadavky legislativy, můžou kromě placených konzultantů také zhodnotit svá rizika online. OiRA neboli Online Interactive Risk Assessment je online interaktivní nástroj, který usnadňuje posuzování rizik pro evropské mikro a malé organizace.

Software OiRA Byl vyvinut Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA)i v roce 2009 a používá se od roku 2010. Je dostupný zdarma.

Tím, že usnadňuje hodnocení rizik, usiluje nástroj OiRA o zvýšení počtu mikropodniků a malých podniků, které vyhodnocují svá rizika, a o zlepšení kvality těchto hodnocení. Nástroje OiRA umožňují podnikům začít provádět hodnocení rizik (nebo tento proces zlepšit). Tímto způsobem mohou pomoci podnikům stát se konkurenceschopnějšími, například tím, že sníží náklady, které jsou důsledkem nemocí z povolání, a že minimalizují rizika úrazů. Rovněž jim mohou pomoci zlepšit celkové pracovní podmínky a výsledky.

Výhody použití OiRA:

 • bezplatný,
 • dostupný on-line,
 • k dispozici i jako mobilní aplikace,
 • nástroje jsou zaměřené na konkrétní odvětví,
 • nástroje lze do určité míry přizpůsobit podmínkám konkrétního podniku,
 • pomocí nástrojů lze vytvořit akční plán a vybrat si ze seznamu navržených opatření.

Hodnocení rizik pomocí nástroje OiRA tvoří 5 hlavních kroků:

 • Příprava: Nástroj OiRA umožňuje podnikům pomocí několika jednoduchých otázek přizpůsobit hodnocení rizik do určité míry jejich vlastním specifikům.
 • Identifikace: Tento krok zahrnuje hledání skutečností při práci, které mohou mít škodlivý vliv, a identifikaci osob, které mohou být danému riziku vystaveni.
 • Posouzení: Tuto fázi tvoří stanovení priorit u rizik, která byla identifikována. Stanovení priorit později pomáhá při rozhodování, která opatření by měla být zavedena jako první.
 • Akční plán: Nástroj poté pomůže vygenerovat akční plán a rozhodnout, jak odstranit nebo kontrolovat rizika.
 • Zpráva: Nakonec je vygenerována zpráva, kterou lze vytisknout nebo stáhnout a která umožňuje zdokumentovat výsledky procesu hodnocení rizik.

Podrobněji se budete moci seznámit s tímto nástrojem i na semináři, který bude sice věnován hlavně zacházení s nebezpečnými látkami, ale hodnocení rizik prostřednictvím OiRA bude jedním z dalších probíraných témat. Vzhledem k tomu, že v češtině se právě zpracovávají pro OiRA nová odvětví, budete mít jako první možnost si vyzkoušet, jak tento nástroj v češtině funguje.

Seminář „Jak si správně poradit s nebezpečnými látkami na vašem pracovišti“ pořádá EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bude se konat 6. 11. 2019 v Praze, v zasedací místnosti Centra U Nákladového nádraží 4, Praha 3.

• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Služby

Doporučujeme