Hodnota vývozu roste zejména kvůli inflaci. Koncem roku hrozí zpomalení

Český export roste rychleji, než očekávali ekonomové. Podle predikce Indexu Exportu by měl tuzemský vývoz v nejbližších měsících dále posilovat, ale meziroční nárůst se zřejmě vrátí k jednociferným hodnotám.

Hodnota vyvezeného zboží se meziročně zvýšila o více než deset procent, stojí za tím ale především růst cen.

Ilustrační fotografie

Fyzický objem vyváženého zboží totiž (až na dvě výjimky v květnu a lednu) nedosahuje ani loňských hodnot. Pro začátek zimy model předpovídá dokonce nepatrný meziroční pokles.

„Ve srovnání se srpnovou predikcí Indexu Exportu aktualizovaný výpočet naznačuje o něco příznivější vývoj,“ komentuje hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Rostou zahraniční objednávky

„Důvodem je další nezhoršování nálady mezi německými průmyslníky. Pole průzkumu IFO se prvotní šok a obavy z nedostatku plynu nešíří dál ekonomikou, ale vyhlídky zůstávají stále chmurné. Záblesky naděje na straně druhé skýtá růst zahraničních objednávek v českém průmyslu. Až další měsíce ukáží, zdali to nebyly jen plané naděje,“ dodává Helena Horská. Jejich hodnota se během června meziročně zvýšila téměř o 15 % z necelých 8 % v květnu.

Přísun nových zakázek je navíc doprovázen svižnou tvorbou zásob – z konjunkturálního průzkumu ČSÚ vyplývá, že se mezi průmyslovými podniky zvyšuje stav zásob hotových výrobků.

Jaká je kondice českého exportu? Prvotní šok následují lepší zprávy

„Interpretovat to lze dvojím způsobem. Prvním optimistickým, že problémy s dodávkami a výrobou postupně odezněly – nebo druhým, že ve firmách se již začíná hromadit hotová výroba a vázne odbyt. Ochlazení globální poptávky, které je předzvěstí nižšího výkonu vývozu, hovoří spíše ve prospěch pesimistické varianty,“ domnívá se Horská.

V závěru roku proto export může ztrácet tempo, varuje ekonomka.

Pojďme zapálit svíčku do kostela

Predikce ale mohou být nadměrně zatíženy aktuálními obavami ohledně nedostatku plynu v zimních měsících. Pokud se situace s dodávkami energií ukáže být méně dramatická, mohla by nás výkonnost vývozu za rok 2022 mile překvapit.

„Výsledky exportu za 1. pololetí tohoto roku jsou celkem dobrým příslibem pro zbytek roku, pokud se na ně díváme s velkým nadhledem. Pokud se však podíváme z větší blízkosti, zjistíme, že meziroční nárůst 10,2 % by byl opravdu pěkný, pokud by průměrná kilogramová cena meziročně nevzrostla o 16,3 procenta,“ popisuje Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.  

Podle Daňka jsou jakékoliv prognózy na zimní měsíce jsou v tuto chvíli nemožné, protože netušíme, zda bude dostatek energií pro průmysl.

„Nevíme, kolika firmám ceny energií zlomí vaz, protože vláda zatím nepředstavila svůj program, jak hodlá pomoci průmyslu, a protože začíná opět sílit covid, bude asi nejlepší jít zapálit svíčku do kostela,“ dodává Daněk.

Redakčně upravená tisková zpráva Asociace exportérů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme