Hospodářská komora: Vládní harmonogram rozvolňování preventivních pravidel může být diskriminační

Pokud nedojde ke koncepční změně, významná hospodářská odvětví budou v příštích týdnech čelit při rozvolňování ekonomiky významným problémům a neodůvodněné diskriminaci. Vláda by proto měla umožnit rychlejší otevření gastronomických provozů, ubytovacích služeb nebo nákupních center. Hospodářská komora a partnerské organizace na to upozornily při jednání s epidemiologických týmem ministerstva zdravotnictví i v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi, vybraným ministrům a zdravotnickým autoritám.

Hospodářská komora vnímá a oceňuje, že vláda přijala celou řadu opatření pro podporu podnikatelů i firem. Zároveň ale musí na základě podnětů českých podnikatelů upozornit na problémy, které s tím souvisí. „Dlouhodobě jsme respektovali odborné názory a doporučení epidemiologů. Nyní očekáváme jasnější informace, o jaká data se opírá schválený návrh uvolňování karanténních opatření a jaká konkrétní data budou mít vliv na jeho případné urychlení či zpomalení, či na úpravu vnitřní struktury jednotlivých kroků. Některá opatření by pak měla mít delší platnost. Především program Antivirus, abychom udrželi pracovní místa během postupného návratu k normálnímu fungování ekonomiky,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  

Dopad na gastronomii a ubytovací služby

Prodloužení programu Antivirus bude stěžejní mj. pro gastronomické provozy, kde bude po odeznění koronavirové nákazy docházet kvůli strachu z nemoci jen k pozvolnému návratu hostů do restaurací. Jejich otevření až na přelomu května a června může být pro mnohé hospodské až likvidační.

Stávající legislativa podle Asociace hotelů a restaurací neumožňuje otevřít zahrádky restaurací formou okénkového prodeje, aniž by přitom byly dodržovány základní hygienické předpisy zahrnující zpřístupnění zázemí pro hosty včetně toalet. Zahrádky bez obsluhy by musely vydávat pokrmy pouze přes ulici a bez obsluhy.

„Jednotlivé fáze by měly být spuštěny dříve.  První fázi by bylo možné uskutečnit již koncem dubna, samozřejmě podle epidemiologického vývoje onemocnění v ČR. Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven,“ popisuje prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek s tím, že chce otevřít také debatu o zprovoznění ubytovacích služeb, kde chce zvláště u malých zařízení kategorie penzion nebo hotel s kapacitou od pěti pokojů prosadit otevření již v květnu.

Brzký návrat k normálu podporuje i Český svazu pivovarů a sladoven. Otevření hospod až na přelomu května a června by pro řadu podniků znamenal existenční problémy. „Pro většinu restauračních zařízení to totiž znamená tři měsíce bez jakýchkoliv příjmů. Na problém pak doplácejí i tuzemské pivovary. Zejména ty, které více dodávaly pivo v sudech a tancích, už nyní hlásí ekonomický propad,“ připomíná výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Diskriminace obchodních center

Hospodářská komora nerozumí plánu vlády v otázce obchodních center, která hodlá zprovoznit až v poslední fázi, tedy 8. června. Tento záměr vláda nekonzultovala s Hospodářskou komorou, ani se zástupci obchodních center. „Moderní nákupní centra jsou přitom stoprocentně připravena plnit ta nejpřísnější hygienická opatření. Nevidím proto důvod pro diskriminaci.Provoz většiny obchodních center podléhá přísným interním a externím auditům, které zajišťují vynikající úroveň kvality, vysoko nad rámec běžných nemovitostních standardů,“ připomíná Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center.

Kompletní požadavky Asociace nákupních center včetně infografiky, fotografií a videí ke stažení.

Tento trend jde podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy i proti vládou přijatému opatření o otevření hobbymarketů, kde se zejména v době svátků tvořily dlouhé fronty. „Jakkoliv rozumím snaze vlády zpřístupnit občanům obchody, kde mohou nakoupit např. domácí potřeby, nelze zapomínat na další obchodníky, kteří se oprávněně cítí znevýhodněni. V nákupních centrech navíc nedochází k tak blízkému kontaktu mezi lidmi a management umí velmi efektivně nastavit všechna epidemiologická pravidla. I z proto není spravedelivé, aby stát centra, která se podílí 30 % na celkových maloobchodních tržbách, opomíjel,“ dodává.

Výhrady mají i další obory

Na omezení svého podnikání při současném umožnění podnikat jiným oborům poukazuje řada dalších začleněných společenstev a členů Hospodářské komory.

Např. podle Asociace českých nábytkářů není obhajitelné, proč může otevřít třeba prodejna o 199 m2, ale její o dva metry čtvereční větší konkurent bude ještě 14 dní uzavřen. Chybí také jakékoliv zdůvodnění, proč je např. otevření autosalonů v pořádku, zatímco kupř. velká prodejna nebo showroom nábytku zůstane rozhodnutím vlády zavřený.

Otevření velkých obchodních center až v červnu by bylo i podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů krizový pro celý knižní trh. Momentálně nemá mj. cenu vydávat jarní knižní novinky, což zasáhne celý knižní byznys.

Za příliš pomalý považuje současný plán uvolňování také Asociace českého tradičního obchodu, a to zejména s ohledem na venkovské prodejny. „Malí obchodníci zejména v rekreačních oblastech už nyní zaznamenávají rychlý pokles obratu a projevuje se jejich závislost na cestovním ruchu. Rychlé nastartování je proto pro drobné prodejce velmi důležité,“ sdělila asociace AČTO.

Podle Hospodářské komory je nutné začít se zabývat i obdobím po 8. červnu, což bude klíčové zejména pro firmy podnikající v cestovním ruchu nebo provozovatele koupališť a bazénů. Asociace bazénů a saun mj. poukazuje na to, že stávající harmonogram vlády zatím vůbec neřeší např. zprovoznění krytých koupališť, saun nebo wellness center.

Doporučujeme též rozhovor s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme