Hospodářská komora zve firmy do delegace do Singapuru a Korejské republiky

Hospodářská komora zve tuzemské firmy do podnikatelské delegace, která ve dnech 10. až 14. dubna doprovodí ministra dopravy Martina Kupku na jeho pracovní cestu do Singapuru a Korejské republiky.

Podnikatelskou delegaci do jihovýchodní a východní Asie povede viceprezident Hospodářské komory a šéf předního českého výrobce zdravotnických a pečovatelských lůžek Proma Reha Radek Jakubský.

Singapur

Mise je primárně zaměřena na dopravu a dopravní infrastrukturu, smart cities, stavebnictví, nové technologie, energetiku, strojírenství, kosmonautiku, aerospace, je ale otevřena i firmám z dalších oborů. Do podnikatelské delegace se může u Hospodářské komory přihlásit kterákoli firma, tedy i ta, která není členem komory. Přihlášky bude uzavírat tento týden!

Hospodářská komora v Singapuru organizuje podnikatelské fórum, po kterém budou probíhat dvoustranná jednání mezi českými a singapurskými firmami. V plánu je také návštěva přístavu.

V Korejské republice se předpokládá návštěva druhého nejlidnatějšího města v zemi Busan a administrativního centra Sejong. Podnikatelská delegace navštíví výrobní závod Hyundai Rotem. Hospodářská komora také vyjednává setkání s představiteli Korejských drah (Korail), počítá se rovněž s návštěvou technologických center. Na programu jsou jednání podnikatelů se zástupci zastupitelských úřadů, a to jak v Singapuru, tak v Korejské republice.

Sigapur je významným obchodním, finančním a inovačním uzlem Asie

Singapur patří mezi nejvyspělejší ekonomiky světa, obyvatelé tohoto městského státu mají vysokou kupní sílu. Takřka 6milionový vysoce rozvinutý přímořský stát má jeden z nejvyšších HDP na hlavu na světě a nejvyšší v Asii. Je významným obchodním, finančním a inovačním uzlem.

Tamější vláda se dlouhodobě snaží o zachycení všech technologických trendů a mohutně investuje do hi-tech řešení, digitální infrastruktury a výzkumných kapacit. To z něj též dělá velmi zajímavý trh pro české podniky, které se na segment produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou zaměřují.

V segmentu ICT jsou vládními prioritami smart cities a kybernetická bezpečnost. Soukromé firmy mají zájem o spolupráci v oblasti robotiky, umělé inteligence a zpracování dat. Banky a nebankovní instituce působící v Singapuru intenzivně rozvíjejí finanční technologie budoucnosti.

Historicky první Taiwansko-český startupový Ideathon: Příležitost expandovat do jihovýchodní Asie

Příležitosti pro české firmy skýtá vedle oblasti ICT také zdravotnický a farmaceutický průmysl, zemědělství a potravinářství, obranný, vodohospodářský a odpadní průmysl.

V oblasti zdravotnictví jde například o digitální inovativní řešení pro poskytovatele zdravotní péče, která by zkvalitnila péči v souvislosti se stárnoucí populací a výstavbou nových nemocnic a domů pro seniory.

Spotřeba potravin je z více než 90 % závislá na dovozu ze zahraničí. I proto je země pátým největším exportním trhem pro EU v Asii v potravinách a nápojích. Země má po USA a Izraeli také třetí největší investice do armády na světě. Vláda se v rámci tzv. Zeleného plánu (Green Plan) zavázala k přeměně na bezuhlíkovou ekonomiku, klade důraz na inovativní řešení umožňující efektivnější nakládání s vodou i odpadem a jeho co nejvyšší míru recyklace, šetrné k životnímu prostředí.

Korea je 4. největší ekonomikou v Asii

Korea je 12. největší ekonomikou světa a 4. největší v Asii. Od roku 2019 je uváděna jako čtvrtý největší exportér ekologických vozů. Země vedle toho pokračuje ve zvyšování investic do výzkumu a vývoje v technologiích samořídících automobilů.

Země usiluje také o vypracování digitálních replik stávajících či zamýšlených infrastrukturních komunikací (silnic, železnic, metra), přehrad a přístavů, sloužících k modelování hypotetických situací, které mohou v budoucnu nastat. Tím se má položit základ nových technologicky vyspělých odvětví, jako jsou autonomně řízená vozidla či rozvoj dronů.

V zemi pochází 40 % energie z uhelných elektráren, Korea tak čelí velké výzvě při přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Potenciál spolupráce s českými firmami je ve vodíkovém pohonu a skladování energie. Dále v zavádění malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí a vědecko-výzkumné spolupráci.

Busan

Korea má ambice stát se nejvýznamnějším světovým hráčem Průmyslu 4.0, která propojí ICT s průmyslem, zabezpečí ekonomický kyberprostor, rozvine finančních technologie, blockchain a IoT. Korejský ICT sektor je exportně orientovaný, nicméně firmy projevují zájem též o dovoz. České firmy by se mohly prosadit například v oblasti spolupráce při vývoji a exportu bezpečnostních řešení, inovativních počítačových programů, inteligentních sítí (smart grid) či moderních aplikací. Na inovační strategii „Data, Network, AI“ se počítá s výdaji 29 mld. USD do roku 2025, včetně vytvoření více než 567 tisíc pracovních míst.

Také letectví představuje pro české podniky příležitosti, spojené zejména s drony a jejich využitím. Rozvoj korejské vesmírné technologie nabízí českým podnikatelům zajímavé příležitosti v oblasti vývoje softwarových aplikací, analýz satelitních dat či ve vývoji přístrojů a technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu.

Náklady spojené s organizací mise si stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.

Doporučujeme