Hospodářský profil spolkové země Dolní Sasko

Dolní Sasko má velký ekonomický potenciál především díky automobilovému (Volkswagen) a námořnímu průmyslu. Pro zlepšení své konkurenceschopnosti zavedla země v roce 2013 finanční podporu pro začínající podniky, za účelem vytvoření nových pracovních míst. Od roku 2014 zde také platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Prioritou zemské vlády je zlepšit podmínky hlavně pro malé, střední a začínající podniky.

1. Základní údaje

1.1. Geograficko-demografické údaje

Spolková země Dolní Sasko (německy Bundesland Niedersachsen) je svou rozlohou 47 613 km² po Bavorsku druhou největší zemí Spolkové republiky Německo a má 7,791 mil. obyvatel (údaj z r. 2013). Hustota osídlení je pod celoněmeckým průměrem – 164 obyv./ km² (SRN: 231 obyv./km2).

Jedná se o nížinnou zemi, která leží na severozápadě Německa při pobřeží Severního moře. Hraničí se státy Severní Porýní – Vestfálsko, Hesensko, Duryňsko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Šlesvicko-Holštýnsko. Uvnitř území leží město Brémy, které je zároveň i samostatnou spolkovou zemí (jako Berlín a Hamburg).

Všechny řeky se odsud přímo či nepřímo vlévají do Severního moře. Nejdelšími řekami jsou Labe (Elbe), Weser a Ems. Země disponuje taktéž velkým množstvím přírodních jezer, největším jezerem je Steinhuderské jezero (Steinhuder Meer).

Okolo 82 % celé země zabírají lesní a zemědělské plochy. Je zde evidováno zhruba 1 270 chráněných krajinných oblastí, cca 700 přírodních rezervací a 13 národních parků. Největším NP je Wildeshauser Geest, který má rozlohu 155 400 ha.

1.2. Administrativní členění, města

Země se dělí na 10 okresních měst bez správního okrsku (Kreisfreie Städte), 7 velkých nezávislých měst (große selbständige Städte – zvláštní správní jednotka, existující pouze ve spolkové zemi Dolní Sasko, velikostí leží mezi okresním městem a obcí) a 59 samosprávných obcí.

Hlavní město:

 • Hannover (518,4 tis. obyvatel)

Další velká města:

 • Braunschweig (247,2 tis.)
 • Osnabrück (156,3 tis.)
 • Wolfsburg (122,5 tis.)
 • Göttingen (116,8 tis.)

1.3. Politická situace a správa země

 • Vznik země: Po 2. světové válce vznikla spojením země Hannover, svobodného města Braunschweig, Oldenburg a Schaumburg-Lippe.
 • Zákonodárný sbor – zemský sněm (Landtag) je volen na pětileté období.
 • Vládnoucí koalice: SPD a Zelení (die Grüne)

Rozdělení sil v Zemském sněmu od posledních parlamentních voleb (20. 1. 2013):

 • SPD: 49
 • Zelení (die Grüne): 20
 • FDP: 14
 • CDU: 54

Předseda vlády: Stephan Weil (SPD)
Kabinet sestává dále z 9 rezortních ministrů.

Hospodářská ministerstva:

 • Ministerstvo životního prostředí, energetiky a ochrany klimatu (Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz), ministr: Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen)
 • Ministerstvo financí (Finanzministerium), ministr: Peter-Jürgen Schneider (SPD)
 • Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), ministr: Olaf Lies (SPD)
 • Ministerstvo zemědělství, výživy a ochrany spotřebitele (Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), mnistr: Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen)

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme