Hospodářský profil spolkové země Dolní Sasko

3. Hospodářské vztahy Dolního Saska s Českou republikou

Objem zahraničního obchodu mezi Dolním Saskem a ČR činil v r. 2013 cca 5,05 mld. EUR, tj. necelých 8 % celkového česko-německého obchodu. Český export do Dolního Saska v posledních letech rostl (2013: 2,6 mld. EUR), naopak dovoz z Dolního Saska v posledních dvou letech mírně poklesl. Bilance je mírně pozitivní pro ČR.

Graf: Obchodní výměna ČR a Dolního Saska

Hlavní komoditní položky vzájemného obchodu odrážejí strukturu dolnosaské ekonomiky. ČR vyváží do Dolního Saska zejm. automobily a díly (25 %), jež se stroji a elektrickými zařízeními tvoří zhruba polovinu exportu. Další významné položky souvisejí s automobilovým sektorem – gumové, plastové a kovové výrobky.

Téměř polovinu dovozu z Dolního Saska (1,6 mld. EUR) tvoří automobily a díly, zhruba 10 % pak stroje, další výrazné položky (3–5 %) pak plastové, gumové a chemické výrobky, elektrická zařízení a potraviny včetně krmiv.

Dolní Sasko patří ke spolkovým zemím s největším objemem investic v ČR, mj. díky investici VW (Škoda Auto). Celkový objem dolnosaských přímých investic v ČR (stav 2012) činil 1,7 mld. EUR, součet přímých a nepřímých pak 5,685 mld. EUR, data pro české investice v Dolním Sasku bohužel z důvodu utajení jednotlivých údajů nejsou k dispozici. Podle statistických údajů Spolkové banky působilo v ČR v r. 2012 zhruba 55 společností s kapitálovou účastí z Dolního Saska, generující obrat 14,2 mld. EUR a zaměstnávající 44 000 osob. V opačném případě tomu bylo 23 v Dolním Sasku s kapitálovou účastí z ČR, s obratem 4 mld. EUR a zaměstnávající 2 000 osob.

České instituce v teritoriu:

Spolková země Dolní Sasko spadá do gesce obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín (commerce_berlin@mzv.cz). V rámci platného dohody o spolupráci mezi MPO a MZV je konkrétní asistence firmám, průzkumy trhu aj. svěřena zahraniční kanceláři CzechTrade v Düsseldorfu (duesseldorf@czechtrade.cz). Poradenství a další servis českým firmám na výhodné komerční bázi (zejména právní) může poskytnout – i v češtině, Sdružení českých podnikatelů v SRN – VTUD (Vereinigung der Tschechischen Unternehmen in Deutschland e.V.).

OEÚ ZÚ Berlín může nadto doporučit spolupráci s dalšími daňovými a právními poradci se znalostí českého jazyka, případně s tlumočníky, ale i účast na odborných veletrzích mimo oficiální účasti aj. Souhrnný informační servis (praktické informace pro exportéry, informace k zaměstnávání v SRN/vysílání pracovníků, sektorové informace a příležitosti, newsletter k vývoji německé ekonomiky, kontakty, aktuality aj.) jsou k dispozici na stránkách obchodně-ekonomického úseku.

Příloha ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme