Hospodářský profil spolkové země Hamburk

Hamburk patří k nejvýznamnějším obchodním centrům v Německu. Hlavními průmyslovými oblastmi (kromě námořního průmyslu) jsou: letecký průmysl, výroba spotřebního zboží (zejména potravin), chemický, ropný a automobilový průmysl, stavba lodí, bankovnictví, pojišťovnictví.

2.1. Celková charakteristika

Významné postavení zde zaujímá Hamburská obchodní komora, která je nejstarší obchodní komorou Německa (vznik 1665) a v současné době má přes 160 000 členů.

K největším podnikům patří letecké společnosti Airbus Operations GmbH a Deutsche Lufthansa AG, dále zdravotnický koncern Asklepios Kliniken GmbH, obchodní koncerny Otto Group a Edeka-Verbund, spořitelna Hamburger Sparkasse, logistická firma Hamburger Hafen und Logistik AG a kosmetická firma Beiersdorf AG.

2.2. Základní ekonomická data

Vývoj HDP
  2010 2011 2012
HDP v běžných cenách (v mld. EUR) 92,0 93,4 95,8
Změna oproti předchozímu roku (%) +3,9 +1,5 +2,5

Zdroj: Destatis, prosinec 2014

Podíl jednotlivých odvětví na HDP
Průmyslové odvětví Podíl (%)
Výrobní průmysl 12,3
Zemědělství 0,1
Stavebnictví 2,6
Obchod, doprava, pohostinství 32,5
Finanční a obchodní služby 34,6
Ostatní služby, zdravotnictví 17,9

Zdroj: www.hwf-hamburg.de

Nezaměstnanost
  2010 2011 2012 2013
Počet nezaměstnaných 75 486 72 448 70 434 71 560
Míra nezaměstnanosti (%) 8,2 7,8 7,5 7,4

Zdroj: Destatis, prosinec 2014

Průměrná hodinová mzda v Hamburku v roce 2013 činila 22,12 EUR, tedy asi 3500 EUR za měsíc (SRN 3 449 EUR.). Jedná se o nejvyšší průměrnou mzdu v celém Německu.

Stav zadlužení za rok 2013 činil 27,58 mld. EUR, což odpovídá zadluženosti 15 825 EUR/obyv. Hamburk je třetí nejzadluženější spolkovou zemí Německa.

2.3. Průmyslová odvětví

Turismus

Cestovní ruch má v Hamburku zásadní ekonomický význam a je důležitým hnacím motorem růstu. Odvětví cestovního ruchu zajišťuje místním obyvatelům v regionu přes 182 600 pracovních míst. V roce 2013 zde bylo evidováno 11,6 mil. noclehů (nárůst o 9,1 % oproti předchozímu roku). Hamburk se tak zařadil mezi 10 nejoblíbenějších turistických měst v Evropě.

Na cestovním ruchu se ale významně podílí i místní obyvatelé, kteří hlavně o víkendu rádi podnikají výlety k Severnímu a Baltskému moři.

Doprava

Z ekonomického hlediska je pro Hamburk nejvýznamnější lodní doprava, a to jak námořní, tak vnitrozemská. Hamburský přístav je 2. největší přístav v Evropě a zároveň jeden z největších přístavů na světě. Dolní tok řeky Labe spojuje Hamburk přímo se Severním mořem, Nord-Ostsee-Kanal zase spojuje město s Baltským mořem. Labe propojuje město Hamburk mj. přes Drážďany také s Českou republikou. ČR vlastní od r. 1929 pozemky v lokalitě Peuten a navíc má část hamburského přístavu Moldauhafen a Saalehafen pronajatou do roku 2028.

Celkový objem přeloženého nákladu v hamburském přístavu v r. 2013 činil 139,6 mil. t (námořní doprava), resp. 10,8 mil t (vnitrozemská lodní doprava). Objem přeložených kontejnerů činil 9,3 mil. TEU.

Graf: Kapacita hamburského přístavu

Graf: obchodní partneři Hamburku - přístav

Hamburské hlavní letiště (Flughafen Hamburg) je páté největší a zároveň také nejstarší letiště v Německu. Leteckou dopravu zde zajišťuje přes 60 společností do 125 cílových destinací. Kromě toho existuje v zemi ještě letiště Lübeck, které je obyvateli města Hamburk také hojně využíváno, a to především díky nižším cenám letenek.

Podnik Airbus-Werk je největší továrnou v Německu, a třetí největší výrobnou letadel na světě (Seattle a Toulouse).

Železniční doprava – Hamburk tvoří nejdůležitější železniční uzel na severu Německa. Hlavní nádraží (Hauptbahnhof Hamburg) odbaví denně kolem 450 000 cestujících. Přímé vlaky spojují město i s evropskými zeměmi, jako např. Švýcarsko, ČR, Belgie nebo Holandsko.

Energetika

Spotřeba elektřiny v Hamburku činí ročně 12,4 TWh (2014), z čehož na území svobodného města bylo vyrobeno 2,9 TWh, zbytek je dovážen z ostatních spolkových zemí. Na území Hamburku se nachází tři konvenční elektrárny (s instalovaným výkonem nad 100 MW). Nicméně hlavním, dynamickým trendem je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Intenzivní vítr a otevřená krajina mezi Labem a Severním a Baltským mořem nabízí optimální podmínky hlavně pro větrnou energii. Také zemědělství a lesnictví se stále více podílí na výrobě energie z biomasy. V r. 2014 zde bylo připojeno celkem 2 900 zařízení o výkonu 144 MW (meziročně +7,5 %, od r. 2010 + 47 %).

2.4. Zahraniční obchod

Vývoj zahraničního obchodu (v mil. EUR)
  2010 2011 2012 2013
Vývoz 35 575,8 42 057,5 50 812,8 49 179,7
Dovoz 67 324,4 69 876,8 69 247,5 68 903,8

Zdroj: Destatis, prosinec 2014

Export Hamburk – hlavní obchodní partneři (porovnání let 2013 a 2014)

Graf: Hlavní obchodní partneři Hamburku

Hlavní exportním zbožím jsou letadla, chemické výrobky a výrobky z minerálních olejů, dále farmaceutické produkty a hnojiva.

Mezi hlavní importované položky patří letadla, ropné výrobky, ropa a zemní plyn, lodě, měď a měděné rudy, výpočetní technika, olejné plodiny, oblečení, polotovary, telekomunikační technika a medicínské a ortopedické nástroje.

Hlavní společnosti:

Výstaviště a veletrhy v Hamburku:

  • Congress Center Hamburg – kongresy, kulturní akce
  • Die Hamburg Messe – ročně více než 40 různých veletrhů, významné jsou zejm.:

    • INTERNORGA (hotelnictví a gastronomie)
    • SMM – Shipbuilding, Machinery & Marine technology (lodní technika)
  • Hanseboot
  • WindEnergyHamburg

Klastry:
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí